PATRON SERWISU: Blattin

11 dzików z ASF! Areszt za brak odstrzału?

Czy takie działania zatrzymają ASF? Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowało projekt ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, skracający procedury odstrzału dzików.

Tymczasem Główny Lekarz Weterynarii informuje o kolejnych przypadkach ASF, właśnie u dzików. Tym razem jest to aż 11 dzików!

Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że redukcja pogłowia dzików pozwala na zahamowanie postępu choroby.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

99 przypadek stanowią zwłoki 3 padłych dzików znalezione w pobliżu miejscowości Sacharewo (gm. Hajnówka, pow. hajnowski, woj. podlaskie), w odległości ok. 11,5 km od granicy polsko-białoruskiej – informuje Główny Lekarz Weterynarii. Kolejny przypadek, to dzik odstrzelony w pobliżu miejscowości Nieznany Bór, w tej samej gminie. Następny dzik z ASF to padłe zwierzę znalezione w pobliżu miejscowości Tarnopol (gm. Narewka, pow. hajnowski, woj. podlaskie).

Kolejne przypadki to także padłe dziki, znalezione na terenie gm. Hajnówka.

Zarówno rolnicy jak i ministerstwo rolnictwa nie ma wątpliwości.

11 dzików

Do roznoszenia wirusa ASF przyczyniają się przemieszczające się dziki.

Do roznoszenia wirusa ASF przyczyniają się przemieszczające się dziki– informuje biuro prasowe ministerstwa. Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że redukcja pogłowia dzików pozwala na zahamowanie postępu choroby.

Wcześniej w tym celu, by zahamować rozprzestrzenianie się choroby, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozporządzeniem z 19 lutego br. zarządził przeprowadzenie odstrzału sanitarnego dzików w celu redukcji ich w obszarze objętym ograniczeniami, na terenie woj. podlaskiego, jak również w pasie o szerokości ok. 50 km poza granicę tego obszaru oraz wzdłuż granicy Polski z Białorusią i Ukrainą, a także wzdłuż granicy z Obwodem Kaliningradzkim.

Dotychczas zrealizowano mniej niż 50% planowanego odstrzału.

biuro prasowe Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Jak przypomina ministerstwo, docelowo redukcja liczebności dzików ma być prowadzona do czasu uzyskania zagęszczenia dzików w każdym obwodzie łowieckim wchodzącym wkład tego obszaru do poziomu 0,5 osobnika/km².

Jednak dotychczas zrealizowano mniej niż 50% planowanego odstrzału – informuje biuro prasowe ministerstwa. Minister Krzysztof Jurgiel nie jest zadowolony ze sposobu i tempa realizacji tego odstrzału.

Także z tego powodu w resorcie opracowany został projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt w zakresie odstrzału sanitarnego.

Chodzi o doprecyzowanie przepisów w zakresie zarządzania sanitarnych odstrzałów zwierząt w związku ze zwalczaniem chorób zakaźnych – informuje ministerstwo. – Nowe rozwiązania prawne pozwolą na uniknięcie w przyszłości problemów jakie obecnie napotyka Inspekcja Weterynaryjna w ramach zwalczania afrykańskiego pomoru świń u dzików.

11 dzików

Kolejne przypadki to także padłe dziki, znalezione na terenie gm. Hajnówka.

Dlatego w projekcie ustawy proponuje się nałożenie obowiązku przeprowadzenia odstrzału sanitarnego zwierząt wolnożyjących (dzikich) bezpośrednio na dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich. Planuje się, że uchylanie się od obowiązku przeprowadzenia odstrzału sanitarnego będzie podlegało karze aresztu, ograniczenia wolności albo karze grzywny.

W projekcie ustawy proponuje się również wprowadzenie nakazu:

  1. wykładania na określonym obszarze mat dezynfekcyjnych przez zarządców dróg publicznych;
  2. podjęcia na przejściach granicznych określonych działań lub zastosowania określonego sprzętu, urządzeń, materiałów przez zarządzających przejściami granicznymi;
  3. zastosowanie podmiotom prowadzącym działalność w zakresie produkcji lub przetwarzania produktów lub pasz określonej technologii.

Planowane jest także rozszerzenie zapisów dotyczących możliwości ograniczenia przemieszczania lub obrotu paszami na określonym obszarze, a także wprowadzania całkowitego zakazu przemieszczania lub obrotu.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *