120-mln wsparcie dla KGW 2024

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła nabór wniosków o wsparcie dla KGW 2024. Dowiedz się więcej, gdzie od dzisiaj (25.03) można składać wnioski i o jakie wsparcie można się ubiegać. 

Koła Gospodyń Wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich mogą składać w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o wsparcie finansowe dla KGW 2024.

Dla kogo wsparcie?

Wsparcie dla KGW 2024 jest przyznawane w przypadku gdy, Koło Gospodyń Wiejskich zobowiąże się do:

 • wykorzystania i wydatkowania pomocy na realizację zadań, o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich, do 31 grudnia 2024 r.;
 • rozliczenia pomocy przez przedłożenie sprawozdania z wydawania pomocy w terminie do 31 stycznia 2025 r.;
 • zwrotu pomocy — w przypadku jej niewykorzystania lub niewydatkowania w terminie do 31 grudnia 2024 r. wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem, pobierania nienależnie lub w nadmiernej wysokości, lub niewykonania zobowiązania w zakresie rozliczenia pomocy przez przedłożenie sprawozdania z wydatkowania pomocy w terminie do 31 stycznia 2025 r.;
 • przechowywania dokumentów księgowych i innych dokumentów, potwierdzających prawidłowe wydatkowanie pomocy w terminie do końca roku kalendarzowego następującego roku, w którym KGW rozliczyło pomoc za dany rok. W przypadkach wymagających wyjaśnienia — także ich udostępniania na żądanie kierownika biura powiatowego ARiMR, właściwego ze względu na siedzibę koła.

Jakie kwoty na wsparcie dla KGW 2024?

Na tegoroczne wsparcie jest do wykorzystania 120 mln zł. Jednak wysokość środków jest zróżnicowana. Ściślej mówiąc, zależy od liczby członków ustalonej na dzień złożenia wniosku o wsparcie dla KGW 2024. Zatem stawka pomocy wynosi:

 • 8 000,00 zł, jeżeli KGW liczy nie więcej niż 30 członków,
 • 9 000,00 zł, jeżeli KGW liczy od 31 do 75 członków,
 • 10 000,00 zł, jeżeli KGW liczy ponad 75 członków.

Na co można przeznaczyć środki?

Pieniądze ze wsparcia dla GKW 2024 można przeznaczyć na cele statutowe.

 1. Działalność społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w środowiskach wiejskich.
 2. Działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich.
 3. Rozwój przedsiębiorczości kobiet.
 4. Inicjowanie i prowadzenie działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi.
 5. Upowszechnianie i rozwijanie form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych.
 6. Działania związane z reprezentacją interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej.
 7. Rozwój kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej.

Wsparcie dla KGW 2024 — wniosek

Gdzie składać?

Wnioski o przyznanie wsparcia dla KGW 2024 należy składać do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na siedzibę koła. Można to zrobić:

 • bezpośrednio w kancelarii biura powiatowego Agencji;
 • za pośrednictwem platformy ePUAP;
 • za pośrednictwem usługi mObywatel na stronie gov.pl;
 • wysłać przesyłką pocztową.

Przy czym do tego celu należy wykorzystać formularz opracowany i udostępniony przez Agencję.

Terminy złożenia wniosków

Nabór wniosków o wsparcie dla KGW 2024 trwa od dzisiaj (25.03.2024) do 30 września 2024 r. Natomiast nie dłużej niż do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację projektu, tj. 120 mln zł.

Źródło: ARiMR

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4.5 / 5. Liczba głosów 6

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

ANKIETA - ILE ZA NASIONA W 2024?Zobacz WYPEŁNIJ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *