Agroenergia – złóż wniosek. Pomóż sobie i środowisku

Agroenergia to inicjatywa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej mająca wesprzeć ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko prowadzonej działalności rolniczej. Co więcej, to okazja dla rolników pozwalająca na zdobycie środków mogących unowocześnić gospodarstwo.

Dla kogo ten program?

O środki finansowe na program Agroenergia mogą starać się wyłącznie rolnicy indywidualni. Żeby nie było wątpliwości NFOŚiGW zdefiniował beneficjenta. Otóż beneficjentem środków są: „Wyłącznie rolnicy indywidualni. Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo”.

Agroenergia – budżet

Budżet na realizację celu programu wynosi dla zwrotnych oraz bezzwrotnych form dofinansowania do 200 mln zł:

  • dla bezzwrotnych form dofinansowania – do 80 mln zł
  • dla zwrotnych form dofinansowania – do 120 mln zł

Dofinansowanie w formie pożyczki może wynieść do 100% kosztów kwalifikowanych, a w formie dotacji do 40% kosztów kwalifikowanych, nie więcej jednak niż 800 tys. zł. Program realizowany będzie w latach 2019 – 2025.

Jakie inwestycje można realizować?

W ramach programu można realizować trzy rodzaje inwestycji. Przede wszystkim wymienić tu trzeba:

  • Nowe źródła ciepła i energii elektrycznej.
  • Zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych.
  • Przedsięwzięcia mające na celu poprawę efektywności energetycznej, a także zmierzające ku temu zmiany technologiczne w istniejących obiektach, instalacjach i urządzeniach technicznych.

O szczegółach dowiesz się odwiedzając stronę NFOŚiGW http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/agroenergia/nab/

Agroenergia – jak i kiedy złożyć wniosek?

Rolniku wniosek możesz już złożyć! Termin składania wniosków na program Agroenergia rozpoczął się 08.07.2019 r. i będzie trwał do 20.12.2019 r. lub do wyczerpania środków.
Ułatwieniem (lub nie) przy składaniu wniosków jest skorzystanie z Generatora Wniosków o Dofinansowanie. Problemem może być brak możliwości zastosowania podpisu elektronicznego. Z tego powodu NFOŚiGW zaleca, aby oprócz przesłania wersji elektronicznej, złożyć wygenerowany wniosek przy użyciu GWD:

  • wydruk wniosku, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy,
  • oświadczenia podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego.

Najważniejsze: Generator Wniosków o Dofinansowanie możesz znaleźć pod adresem https://gwd.nfosigw.gov.pl/

W związku z tym  wnioski wraz z załącznikami składajcie bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 albo prześlijcie drogą pocztową na adres:
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa
z dopiskiem „Agroenergia”

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4.3 / 5. Liczba głosów 27

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *