Aklimatyzacja świń w chlewni

Download PDF

Aklimatyzacja świń w chlewni jest jednym z ważniejszych aspektów, poprawiających efektywność produkcji. Umiejętne wprowadzanie i aklimatyzacja nowych osobników do stada sprzyja dobrostanowi zwierząt i ma przełożenie na rezultaty biznesowe hodowcy. 

Prawidłowa adaptacja ma wpływ na stan zdrowia zwierząt, a tym samym produkcyjność na fermie. Realizacja programu adaptacji świń ma na celu ochronę stada przed ewentualnym wprowadzeniem groźnych patogenów do stada.

Status zdrowotny zwierząt

Aklimatyzacja świń w chlewni

Przed zakupem świni należy ustalić jej stan zdrowotny

fot. Fotolia

Przed planowanym zakupem świń hodowca/producent powinien zapoznać się ze statusem zdrowotnym nabywanych zwierząt. Następnie, na tej podstawie, ustalić optymalne warunki aklimatyzacji.

Proces adaptacji powinien trwać co najmniej 6 tyg. – jest to niezbędny czas, w trakcie  którego może dojść do ujawnienia występowania wielu chorób.

Kwarantanna a ochrona stada

Jedną z czynności adaptacyjnych jest poddawanie zwierząt kwarantannie. Jej przeprowadzenie ma na celu: ochronę stada przed patogenami chorobotwórczymi; ochronę i przyzwyczajenie się osobników zakupionych do warunków występujących na fermie.

Okres ten pozwala również na rozwinięcie się ewentualnych chorób u nowo zakupionych zwierząt, które w tym czasie powinny podlegać leczeniu lub być brakowane.  Pomieszczenie, w którym zwierzęta przebywają w okresie kwarantanny, powinno być usytuowane w pewnej odległości od fermy (najmniej 100 m).

chlewnia

Kwarantanna ma na celu ochronę stada przed patogenami chorobotwórczymi

W tym czasie należy zachować szczególne warunki higieniczne. Osoba obsługująca zwierzęta nie powinna mieć styczności ze stadem podstawowym. A sprzęt powinien być używany tylko w tym sektorze.

Należy pamiętać, że w okresie izolacji zawsze należy przestrzegać zasady CPP-CPP, czyli całe pomieszczenie pełne – całe pomieszczenie puste. W tym czasie powinniśmy również przeprowadzić deratyzację.

Metody aklimatyzacji

Proces aklimatyzacji świń w chlewni powinien rozpocząć się już w czasie trwania kwarantanny. Okres aklimatyzacji, powinien być przeprowadzony na tyle długo, aż zostanie w organizmach nowo nabytych świń wytworzony odpowiedni poziom przeciwciał. Znamy kilka metod aklimatyzacji, m.in chemioprofilkatyka, immunoprofilaktyka, podawanie kału, kontakt ”nos w nos”.

Aklimatyzacja świń w chlewni to proces, który powinien rozpocząć się już w czasie trwania kwarantanny.

Chemioprofilaktyka

Chemioprofilaktyka polega na tym, że próbujemy poprzez kontakt zwierzęcia zdrowego z zwierzęciem chorym zmniejszyć wystąpienie choroby.

Stosujemy ją w odniesieniu do zwierząt nowowprowadzanych do stada. Takich, o nienajlepszym i jednocześnie bliżej nie określonym statusie zdrowotnym. A także tam, gdzie występuje klinicznie lub podklinicznie dyzenteria świń.

Profilaktyczne stosowanie chemioterapeutyków powinno się rozpocząć w momencie wprowadzania zwierząt do obiektu lub ich pierwszego, bezpośredniego kontaktu ze świniami stada podstawowego.

Immunoprofilaktyka

Drugą metodą jest immunoprofilaktyka. W procesie aklimatyzacji zaleca się, aby nowowprowadzane świnie otrzymały te same szczepionki, które stosuje się rutynowo w danej fermie.

kwarantanna świń

Chemioprofilaktyka polega na kontakcie zdrowych zwierząt z chorymi

fot. Fotolia

Pod uwagę należy wziąć następujące choroby: zakażenia parwowirusowe świń, zakaźne zanikowe zapalenie nosa, mykoplazmowe zapalenie płuc, choroba Aujeszkyego, leptospiroza.

Naturalna ekspozycja

W procesie aklimatyzacji często stosuje się naturalną ekspozycję lub feedback, czyli podawanie materiału od zwierząt chorych (zazwyczaj padłych prosiąt).

Nie ma dokładnych danych naukowych, dotyczących protokołu wdrażania powyższych metod. Okazują się one jednak skuteczne, gdy są stosowane w zwalczaniu niektórych chorób jelitowych, dla których odporność poszczepienna nie jest wystarczająca lub nie istnieje.

Podawanie kału

Kolejną metodą jest podawanie kału. Zważywszy na to, że nie zawsze występują dostępne szczepienia przeciw poszczególnym wirusom i bakteriom, występującym w danym środowisku hodowlanym, musimy brać pod uwagę również naturalne rozwiązania immunizacji świń.

Jest to czasami jedyny kontakt zwierząt ze środowiskiem fermowym przed ich wprowadzeniem. Proces ten należy rozpocząć już po dwóch tygodniach, kiedy zwierzęta przebywają na kwarantannie.

W procesie aklimatyzacji często stosuje się naturalną ekspozycję lub feedback, czyli podawanie materiału od zwierząt chorych (zazwyczaj padłych prosiąt).

Dostarczamy im trzy razy w tygodniu ok. 2-3 kg kału, pochodzącego od naszego stada głównego. Zaczynamy stopniowo, podając na początku kał, pochodzący od prosiąt, a następne przechodząc przez cały cykl produkcyjny, kończąc na lochach.

Metoda „nos w nos”

Następna metodę określamy mianem metody ”nos w nos”. Powinna być ona przeprowadzana w drugim tygodniu aklimatyzacji. W tym celu wykorzystujemy zwierzęta, pochodzące z stada głównego.

Zwierzęta powinny być zbliżone wiekowo. Wykorzystujemy wybrakowane loszki, lochy, warchlaki, a niekiedy również tuczniki. Schemat zabiegu jest następujący: wprowadzamy zwierzęta do sąsiadujących ze sobą kojców z ażurowymi ścianami i obserwujemy przebiegający proces.

Ważnym krokiem jest, aby zapewnić odpowiednią strukturę liczbową pomiędzy zwierzętami wprowadzonymi, a zwierzętami będącymi w stadzie. Na jednego osobnika, pochodzącego z własnego stada, powinno przypadać 3-4 sztuki zwierząt nowo zakupionych.

metoda aklimatyzacji, Aklimatyzacja świń w chlewni

Metoda „nos w nos” polega na wprowadzeniu zwierząt do sąsiadujących ze sobą kojców

fot. Fotolia

Na początku, ok. 5 dnia powinny to być 6-10 tyg. warchlaki umieszczone w proporcji 4:1 (4 zakupione, 1 miejscowe) Na kolejne pięć dni dajemy wybrakowane loch w proporcji (1:10). Po tym okresie możemy wprowadzić zwierzęta do stada.

Aklimatyzacja pomaga w zwalczaniu PRRS, PED, Mycoplasma hyopneumoniae, grypy i innych chorób. Wzmacnia odporność stada, co sprzyja większej wydajności produkcji i zwrotowi nakładów inwestycyjnych. Pozwala także na odsadzanie wolnych od PRRSV prosiąt, co jest wstępem do przyszłej eliminacji wirusa z fermy.

Dodaj komentarz

avatar
  Subskrybuj  
Powiadom o