Aktualności rolnicze – 26.04.2018 r.

Download PDF

Dziś w Aktualnościach rolniczych:

 

aktualności rolnicze

Głos Ministerstwa Środowiska – czy będą zmiany w prawie łowieckim?

Do ministra środowiska został wystosowany wniosek, dotyczący redukcji populacji dzików oraz bobrów, a także rozbiórki tam. Samorząd rolniczy odwołał się w nim również do kwestii związanych ze zmianami w prawie łowieckim w zakresie szacowania szkód.

bóbr europejski

Regulowanie populacji bobrów prowadzone będzie w skali lokalnej.

W odpowiedzi, Departament Leśnictwa w resorcie środowiska poinformował, że obecnie prowadzone są działania zmierzające do redukcji populacji dzika. Celem jest uzyskanie poziomu 0,1 osobnika na km². Jak wiadomo, taka sytuacja to efekt „masowego” występowania ASF u dzików w Polsce.

Z kolei regulowanie populacji bobrów prowadzone będzie w skali lokalnej. Aktualnie nie przewiduje się wprowadzenia przepisów, które miałyby na celu ograniczenie tego gatunku w perspektywie ogólnopolskiej. Prowadzone działania są możliwe, pomimo faktu objęcia tego gatunku ochroną.

Resort środowiska obwieścił również, że aktualnie nie istnieje możliwość zmiany zapisów w ustawie – Prawo łowieckie. Komisje szacujące straty mają pozostać w takim samym składzie jak zarządzono, pomimo coraz większych kontrowersji i dyskusji wokół konieczności uczestnictwa w komisjach przedstawiciela samorządów lokalnych (gmin). Ponadto, nie wprowadzone zostaną kary za opóźnienia w szacowaniu szkód.

źródło: KRIR

 

aktualności rolniczeZa kilka dni mija termin składania PIT-ów

Wszyscy rolnicy prowadzący działalność pozarolniczą zobowiązani są złożyć w Urzędach Skarbowych zeznania podatkowe do dnia 30 kwietnia 2018 r. Dotyczy to również emerytów i rencistów, którzy otrzymali formularz PIT-11A. Zobligowani są oni do poinformowania o dochodach uzyskanych z emerytur i rent w ubiegłym roku.

PIT

Mija termin składania zeznań podatkowych.

Wyżej wymieniona grupa osób samodzielnie składa zeznania podatkowe:

  • PIT-37 – osoby, które prowadziły pozarolniczą działalność gospodarczą,
  • PIT-36 – działy specjalne produkcji rolniczej.

Zeznania podatkowe należy złożyć osobiście w Urzędzie Skarbowym lub wysłać listem poleconym za pośrednictwem poczty. Istnieje możliwość złożenia wniosku przez internet, korzystając z przeznaczonego do tego celu Portalu Podatkowego.

Emeryt lub rencista rozliczony przez Kasę (PIT-40A), chcąc przekazać 1% podatku na rzecz wybranej przez siebie organizacji, nie musi wypełniać PIT-u w całości. Wystarczy, że złoży krótkie oświadczenie na formularzu PIT-OP.

źródło: KRUS

 

aktualności rolniczePowstanie nowy program rozwoju dla rynków hurtowych

Resort rolnictwa przygotowuje program rozwoju dla rynków hurtowych. Minister rolnictwa – Krzysztof Jurgiel podkreśla, że trwają prace nad rozwiązaniami prawnymi, które pozwolą m.in. na wyrównanie dysproporcji cen.

rynki hurtowe

Rola rynków hurtowych zostanie poddana analizie.

Na globalnym rynku handlu towarami rolno-spożywczymi potrzebne są polskie podmioty, które będą oferować rolnikom godziwą zapłatę za ich produkty rolno-spożywcze. […] Szukamy rozwiązań prawnych, które pozwolą wyeliminować sytuacje, gdzie rolnik otrzymuje 30 gr za kilogram ziemniaka, a w hipermarkecie taki ziemniak jest sprzedawany po 2 zł i 20 gr – podkreśla minister Jurgiel.

Rola rynków hurtowych, utworzonych w latach 90. zostanie poddana wnikliwej analizie. W założeniu mają być one konkurencyjne w odniesieniu do sieci wielkopowierzchniowych.

Rynki hurtowe, będą to rynki, które będą umożliwiały sprzedaż detaliczną, sprzedaż bezpośredniąpodkreśla Krzysztof Jurgiel.

Minister zapewnia również o otwartości resortu na zgłaszane idee oraz postulaty.

źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

avatar
  Subskrybuj  
Powiadom o