ARiMR: od 1 czerwca kolejne nabory wniosków 2023

Nabory wniosków 2023 w ramach Krajowego Planu Odbudowy ruszają od czerwca. Na jakie działania można tym razem pozyskać środki.

Nabory wniosków 2023 obejmują działania związane ze wsparciem centrów przechowalniczo-dystrybucyjnych oraz rolno-spożywczych rynków hurtowych. Ponadto wsparcie obejmie pomoc organizacjom zajmującym się redystrybucją żywności na cele społeczne oraz budowę lub wyposażenie silosów.

Nabory wniosków 2023, które ruszają od 1 czerwca

Od tego dnia rusza nabór wniosków o:

  • wsparcie centrów przechowalniczo-dystrybucyjnych oraz rolno-spożywczych rynków hurtowych;
  • pomoc organizacjom zajmującym się redystrybucją żywności na cele społeczne.

W obu powyższych działaniach wnioski można składać do 30 czerwca 2023 r. w oddziałach regionalnych ARiMR. Można to zrobić osobiście, przez pełnomocnika, nadać rejestrowaną przesyłką pocztową lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.

Nabory wniosków 2023 na wsparcie centrów przechowalniczo-dystrybucyjnych oraz rolno-spożywczych rynków hurtowych

W przypadku wsparcia centrów przechowalniczo-dystrybucyjnych oraz rolno-spożywczych rynków hurtowych pomoc mogą dostać osoby fizyczne i prawne. Ponadto skorzystają z niej jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale także podmioty, które zawarły umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym.
A zatem pozyskane środki można przeznaczyć m.in. na takie cele jak:

  • Budowa lub remont budynków, budowli i obiektów infrastruktury towarzyszącej. Obiekty te mają być przeznaczone do przechowywania, magazynowania, pakowania, przeładunku, przygotowania do sprzedaży, wprowadzania do obrotu lub kontroli laboratoryjnej produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury.
  • Zakup i instalacja nowych maszyn i urządzeń.
  • Zakup nowych środków transportu wykorzystywanych do gospodarki magazynowej.

Pomoc będzie udzielana w formie refundacji do 50% kosztów kwalifikowalnych. Natomiast wysokość limitu na jednego odbiorcę wsparcia wynosi 15 mln zł, a minimalna wysokość pomocy na jedno przedsięwzięcie to 250 tys. zł.

Pomoc organizacjom zajmującym się redystrybucją żywności na cele społeczne

W tym przypadku nabory wniosków 2023 są otwarte dla organizacji non-profit, które zajmują się nieodpłatnym przechowywaniem, przetwarzaniem, przygotowaniem i redystrybucją żywności lub wydawaniem bezpłatnych posiłków przez co najmniej rok przed złożeniem wniosku. Co więcej, wnioskodawcy powinni prowadzić działalność na terytorium Polski. Ponadto powinni być wpisani do ewidencji producentów.
Minimalna wysokość wsparcia na jedno przedsięwzięcie to 50 tys. zł. Jednakże jego maksymalna wysokość to 4 mln zł na beneficjenta.

Pozyskane ze wsparcia środki można przeznaczyć m.in. na:

  • zakup nowych środków transportu i sprzętów (wraz z instalacją), które posłużą do wykonywania pracy;
  • wykonanie lub remont potrzebnych do prowadzenia działalności budynków, budowli i obiektów infrastruktury towarzyszącej.

Nabory wniosków 2023 na budowę i wyposażenie silosów

Wnioski na budowę i wyposażenie silosów będzie można składać od 5 czerwca do 5 lipca. Inwestycje te mają na celu poprawę infrastruktury magazynowej dla zbóż, kukurydzy czy rzepaku. Tym samym mogą zwiększyć odporność gospodarstw rolnych na kryzysy.
Pomoc skierowano do rolników, którzy w 2022 roku dostali płatności bezpośrednie i mają prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Na tej nieruchomości będą mogli oni zrealizować inwestycję, która obejmuje zakup nowego silosu oraz urządzeń lub elementów wyposażenia, które są jego integralną częścią. Mogą być to: wentylatory, dmuchawy, nagrzewnice elektryczne czy czujniki temperatury lub wilgotności. Z tych środków można też kupić rury załadunkowe lub spedycyjne i ich podpory, a także usługi montażowe i transportowe.
W przypadku tego działania pomoc ma formę refundacji, która wynosi 50% kosztów kwalifikowanych, maksymalnie 50 tys. zł. Z kolei dla młodych rolników limit to 60% i 60 tys. zł.

Nabory wniosków 2023 na budowę i wyposażenie silosów można złożyć wyłącznie za pomocą formularza na Platformie Usług Elektronicznych ARiMR.

Czytaj także: Specjalny kredyt dla skupów zbóż i owoców. Na jakich warunkach?

Źródło: ARiMR

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4.1 / 5. Liczba głosów 11

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *