PATRON SERWISU: Blattin

ASF i kary dla rolników

ASF powoduje ograniczenia w obrocie i konieczność wykonywania badań przed wysyłką. Na domiar złego wielu rolników dopełnia wszelkie procedury i… jest niesłusznie karana.

Poza strefami ASF producenci nie odczuwają wyraźnego wpływu występowania wirusa na ceny. Nadal jednak ASF w Polsce jest problemem dla rolników produkujących żywiec w strefach objętych restrykcjami. Dotyczy to ograniczeń w obrocie i konieczności wykonywania badań przed wysyłką. KZP-PTCH stoi na stanowisku, że producenci trzody chlewnej i instytucje państwowe powinni wspólnie działać na rzecz przeciwdziałania ASF. Stąd zrozumiała jest konieczność rejestracji i identyfikacji świń.

Niedawno pojawiły się jednak zgłoszenia rolników, które wskazywały, że są niesłusznie karani za opóźnienia w zgłaszaniu zmiany stanu zwierząt i to pomimo postępowania zgodnie z przepisami i procedurą ARiMR. W związku  z tym  zarząd KZP-PTCH skierował do ministra Jurgiela w dniu 28/4/2017  pismo w sprawie kar za opóźnienia w zgłaszaniu zmiany stanu zwierząt.

produkcja trzody chlewnej

Aleksander Dargiewicz, Dyrektor Zarządzający KZP-PTCH.

-Nie możemy jednak zaakceptować sytuacji, w której rolnicy są karani za błędne lub niezrozumiałe procedury ustalane przez urzędników. Trudno też zgodzić się z decyzjami administracyjnymi o nałożeniu kar na rolników za zaniedbania ich kontrahentów lub błędów spowodowanych przez samych urzędników podczas wpisywania danych do systemu informatycznego. Taka sytuacja nie prowadzi do zwierania szeregów w walce z ASF. Brak zaufania rolnika do organów państwa wręcz oddala nas od celu jakim jest całkowite zwalczenie wirusa z terenu Polski – komentuje Aleksander Dargiewicz, Dyrektor Zarządzający Krajowy Związek Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej.

Trudno się zgodzić z decyzjami administracyjnymi o nałożeniu kar na rolników
Aleksander Dargiewicz

W ciągu miesiąca ma przyjść odpowiedź na niniejsze pismo. Na domiar złego i tak skutkiem występowania ASF już powstały i nadal się utrzymują bariery rozwoju produkcji świń w kraju, na skutek ograniczeń w dostępie do rynków zbytu.

– Należy pamiętać, że ze względu na restrykcje związane z występowaniem ASF, polscy przetwórcy nie mogą korzystać z niektórych ważnych rynków azjatyckich (jak np. chiński) i realizować większych marż. Dlatego większość produktów wieprzowych jest lokowana na rynkach unijnych – mówi Aleksander Dargiewicz.

ASF jest nadal zagrożeniem dla krajowego sektora trzody

mariusz dziwulski

Mariusz Dziwulski, PKO BP

-Jednym z zagrożeń dla krajowego sektora trzody jest ryzyko rozprzestrzeniania się AFS na terenie kraju. Choć od sierpnia ub. r. nie stwierdzono nowych przypadków ASF wśród gospodarstw rolnych, to znaczna jest dynamika pojawiania się nowych przypadków ASF u dzików. Od początku roku stwierdzono 118 przypadków afrykańskiego pomoru świń u dzików co stanowiło 42% wszystkich przypadków odnotowanych od 2014 r. Większość z nich dotyczy jednak obszarów przygranicznych – blisko 90% stwierdzono w odległości 20 km i mniejszej od granicy z Białorusią – mówi Mariusz Dziwulski ekspert ds. analiz rynku rolno-spożywczego, PKO Bank Polski.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *