mgr inż. Anna Bartosik

mgr inż. Anna Bartosik

Doktorantka Zakładu Hodowli Trzody Chlewnej, którym kieruje prof. dr hab. inż. Damian Knecht, Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Tematem pracy doktorskiej jest wpływ zarażenia endopasożytami loch na wyniki ich użytkowości rozpłodowej z uwzględnieniem fazy fizjologicznej w trakcie całego okresu utrzymywania w stadzie.