dr hab. Jacek Twardowski, prof.

dr hab. Jacek Twardowski, prof.

Specjalista w zakresie ochrony roślin, entomolog. Pracownik naukowy Katedry Ochrony Roślin Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. W pracy naukowej skupia się na integrowanej ochronie roślin oraz roli organizmów szkodliwych i pożytecznych w agroekosystemach. Autor kilkuset publikacji, książek i doniesień, naukowych oraz popularnonaukowych. Współpracuje z przedsiębiorstwami działającymi w branży rolniczej i ogrodniczej. Prowadzi szkolenia w zakresie integrowanej ochrony roślin, doradztwa i stosowania środków. Opracowuje liczne ekspertyzy i opinie entomologiczne.