Joanna Figarska

Joanna Figarska

Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Wrocławskim. Z wykształcenia polonistka, z zamiłowania fotografka. Współpracowała z wydawnictwami, czasopismami i portalami. Autorka wielu tekstów. W redakcji dba o poprawność językową i stylistyczną nadsyłanych materiałów oraz o dobrą jakość zdjęć. W wolnym czasie czyta, podróżuje i organizuje konkursy fotograficzne.