2 artykułów
mgr Katarzyna Mikołajczyk

mgr Katarzyna Mikołajczyk

Od 2019 roku absolwentka Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu we Wrocławiu. Pracę badawczą realizuje w Zakładzie Fizjologii Zwierząt, na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej. Zainteresowania naukowe Autorki związane są fizjologią żwacza bydła.