Łukasz Wasak

Łukasz Wasak

Ukończył Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na kierunku Technika rolnicza i leśna. Wychowywał się na wsi, gdzie wspólnie z rodzicami prowadził gospodarstwo rolne. Przez wiele lat pełnił funkcję redaktora naczelnego kwartalnika „Technika Sadownicza i Warzywnicza” oraz miesięcznika „AGROmechanika”. https://www.facebook.com/people/%C5%81ukasz-Wasak/100000454736559