dr Maja Słupczyńska

dr Maja Słupczyńska

W 2005 r. ukończyła studia doktoranckie na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. W chwili obecnej jest adiunktem w Katedrze Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa w tej uczelni. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na żywieniu przeżuwaczy, ze szczególnym uwzględnieniem żywienia mineralnego.