Małgorzata Kołacz

Małgorzata Kołacz

Absolwentka Wydziału Ogrodniczego AR w Poznaniu, karierę zawodową związała z pracą w KPODR w Minikowie, w którym Integrowana Produkcja Owoców była wiodącym tematem pracy. Z uwagi na nałożenie na wszystkie kraje członkowskie UE obowiązku wdrożenia do praktyki integrowanej ochrony roślin rozpoczęła intensywne działania doradcze na obszarach wiejskich uświadamiające producentom rolnym funkcjonowanie gospodarstw w nowych realiach. Z ramienia KPODR została w 2019 r. wojewódzkim koordynatorem ds. wody.