Mariusz Deptuła

Mariusz Deptuła

Mariusz Deptuła jest kierownikiem działu pasz w firmie ALDO.