mgr inż. Marta Iwaszkiewicz

mgr inż. Marta Iwaszkiewicz

Absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu- mgr inż. zootechniki. Od 10 lat czynnie pracuje jako zootechnik w stadzie bydła mlecznego oraz stadzie owcy Olkuskiej. Prowadzi Stację Badawczo - Dydaktyczną przy UPWr. Praca badawcza poświęcona przeżuwaczom. Aktywnie działa na rzecz hodowców oraz dla polepszenia jakości hodowli dużych i małych przeżuwaczy w Polsce.