dr hab. inż. Rafał Bodarski

dr hab. inż. Rafał Bodarski

Pracował w Katedrze Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Specjalizował się w zakresie żywienia zwierząt przeżuwających i produkcji pasz gospodarskich, ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych metod konserwacji na drodze kiszenia. Współpracował z licznymi czasopismami doradzającymi hodowcom bydła mlecznego i mięsnego z terenu całej Polski, autor wielu szkoleń terenowych dotyczących żywienia bydła i zarządzania bazą paszową w gospodarstwach je utrzymujących.