dr Tomasz Hikawczuk

dr Tomasz Hikawczuk

Pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (Katedra Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt). Specjalizuje się w żywieniu drobiu, zwłaszcza kurcząt brojlerów i indyków. W pracy naukowej porusza także tematy związane z żywieniem trzody chlewnej. Od dzieciństwa ma kontakt z różnymi zwierzętami gospodarskimi. Na uczelni prowadzi zajęcia z zakresu żywienia zwierząt i metod badań na zwierzętach.