dr Tomasz Hikawczuk

Autor: dr Tomasz Hikawczuk

Pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (Katedra Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt). Specjalizuje się w żywieniu drobiu, zwłaszcza kurcząt brojlerów i indyków. W pracy naukowej porusza także tematy związane z żywieniem trzody chlewnej. Od dzieciństwa ma kontakt z różnymi zwierzętami gospodarskimi. Na uczelni prowadzi zajęcia z zakresu żywienia zwierząt i metod badań na zwierzętach.

Dodatki paszowe dla świń dobre na biegunki?

Biegunki u prosiąt w okresie okołodsadzeniowym powodują poważne straty. Istnieją jednak sposoby na ich uniknięcie. Zobaczcie jakie!

14 stycznia 2018

Mykotoksyny w paszach dla drobiu: jak je wyeliminować?

Mykotoksyny mogą niekorzystnie wpływać na zdrowotność zwierząt, a tym samym na ich wyniki produkcyjne. Czym mogą skutkować?

12 stycznia 2018

Fitaza jako czynnik zwiększający biodostępność fosforu

Fosfor to jeden z najważniejszych składników w diecie trzody i drobiu. Jak istotna jest rola enzymu określanego jako fitaza?

11 stycznia 2018

01

NSP w paszy

Antyżywieniowe działanie NSP u drobiu i trzody chlewnej

Udział zbóż w mieszance treściwej musi być ograniczany ze względu na występowanie w nich polisacharydów nieskrobiowych. Dlaczego?

14 grudnia 2017

02

koguty

Żywienie kogutów i jego wpływ na płodność

Wskaźników związanych z rozrodem kur jest wiele. Ważną rolę odgrywa podejście do kogutów i dbanie o ich prawidłowy rozwój.

1 lipca 2017

03

żywienie gęsi kiszonką z kukurydzy

Żywienie gęsi rzeźnych: wykorzystaj kiszonki z kukurydzy!

Gdy zabraknie innych pasz objętościowych, w żywieniu gęsi można wykorzystać kiszonkę z kukurydzy! O czym trzeba wtedy pamiętać?

16 stycznia 2017

04

synbiotyki w żywieniu drobiu i trzody chlewnej

Synbiotyki w żywieniu drobiu i trzody chlewnej sposobem na zwiększenie odporności zwierząt!

Wycofanie antybiotykowych stymulatorów wzrostu wpłynęło na zmianę sposobu postępowania hodowców. Pojawiły się synbiotyki!

14 stycznia 2017

05

Żywienie drobiu: formy i źródła składników mineralnych

Żywienie drobiu: formy i źródła składników mineralnych

Podczas intensywnego wzrostu ptaków lub produkcji nieśnej niezbędne jest odpowiednie żywienie drobiu. Co możemy dodawać do paszy?

12 grudnia 2016

06

Dlaczego kury nie znoszą jaj?

Na jakie parametry warto zwrócić uwagę, by kury znosiły dużo dobrych jaj? Dlaczego czasami zwierzęta nie znoszą jaj?

15 lipca 2016

07

piskląt

Drób: dobre żywienie piskląt

Jak należy żywić pisklęta, by były zdrowe i pełnowartościowe? Na co warto zwrócić uwagę i jakie mieszanki pokarmowe wybrać?

10 czerwca 2016