Błąd w aplikacji eWniosekPlus. Mimo to wypełnij!

Błąd w aplikacji eWniosekPlus w zakresie normy GAEC 8 nie uniemożliwia złożenia wniosku o dopłaty za 2023 r. By otrzymać wsparcie wyślij wymagany dokument o przyznanie płatności pomimo niepoprawnie działającej aplikacji!

Błąd w aplikacji eWniosekPlus pojawił się w związku z planowanym zniesieniem obowiązkowego ugorowania przynajmniej 4% powierzchni gruntów ornych (norma GAEC 8). Tymczasem nie wpływa on na możliwość ubiegania się o dopłatę w ramach nowego ekoschematu : „Grunty wyłączone z produkcji”. Co więcej, by otrzymać wsparcie w tym zakresie, należy nadal wypełnić wymagany wniosek.

Zignoruj błąd w aplikacji eWniosekPlus

W związku z planowanym zniesieniem w tym roku wymogu spełnienia obowiązku ugorowania 4% powierzchni gruntów ornych resort rolnictwa poinformował o pracach dostosowawczych w dedykowanej aplikacji. Dotychczas wyświetlał się tam błąd o braku deklaracji 4% na potrzeby realizacji normy GAEC8 podczas obsługi wniosku. Jednak został on już wyłączony. Pomimo występującego w trakcie wypełniania wniosku błędu, należy wysłać wniosek jeśli chce się otrzymać wsparcie. Resort twierdzi, że wadliwie działająca aplikacja nie wpłynie na dalszą obsługę wniosku o przyznanie płatności w kampanii 2024. Jak zapewnia ARiMR, występujący błąd w żaden sposób nie spowoduje pomniejszenia płatności.

Nowe zmiany w płatnościach bezpośrednich

Planowane aktualizacje w ramach Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 następują w związku ze zmianą rozporządzeń Parlamentu Europejskiego. Na początku kwietnia Ministerstwo Rolnictwa poinformowało o wprowadzeniu nowego ekoschematu: „Grunty wyłączone z produkcji”. W praktyce oznacza to dobrowolne ugorowanie 4% gruntów ornych. Ta forma wsparcia ma zastąpić obowiązek spełnienia warunku normy GAEC 8. By otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek przez aplikację eWniosekPlus, a tam wyskakuje błąd.

Grunty wyłączone z produkcji

Projektowana uchwała w sprawie gruntów wyłączonych z produkcji zawiera przyznanie dopłaty za wyłączenie z produkcji rolnej powierzchni nie większej niż 4% gruntów ornych danego gospodarstwa. Na tym obszarze ma obowiązywać zakaz prowadzenia produkcji rolnej od 1 stycznia do 31 lipca. Ponadto w owym terminie zabroniony jest również wypas zwierząt oraz koszenie roślinności. Dodatkowo wprowadzono także zakaz stosowania środków ochrony roślin.

Na jakiej wysokości wsparcie może liczyć rolnik?

Planowana uchwała nr 65 przewiduje wdrożenie płatności na lata 2024–2027. Według szacunków ma ona objąć powierzchnię ok. 217 tys. gruntów ornych. Zaproponowana szacunkowa stawka wynosi ok. 563 zł za każdy hektar ugoru, czyli ok. 126,52 EUR/ha.

Jak i do kiedy zawnioskować o wsparcie?

By otrzymać dopłatę, należy przez aplikację eWniosekPlus złożyć wniosek w terminie do 15 maja 2024 r. Późniejsze dostarczenie dokumentów skutkuje pomniejszoną o 1% płatnością za każdy roboczy dzień zwłoki. Ostateczny termin przyjęcia wniosku upływa 10 czerwca 2024 r. Możliwa jest również korekta już wprowadzonego wniosku. Bez jakichkolwiek konsekwencji finansowych można tego dokonać do 31 maja 2024 r. Po tym terminie spóźnienie skutkuje również obniżeniem płatności o 1% za każdy roboczy dzień zwłoki.

Podsumowując, błąd w aplikacji eWniosekPlus nie blokuje możliwości otrzymania dopłat. Należy złożyć stosowny wniosek pomimo wyskakującego błędu.

Źródło: gov.pl

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *