Bobik odmiany FANFARE. Dobra alternatywa dla grochu

Bobik odmiany FANFARE to dobre rozwiązanie w miejsce sztywnego grochu, którego obecnie brakuje. Wyjaśnijmy dlaczego tak jest. Nowe warunki dla dopłat do roślin strączkowych zachęcają do poszukiwania alternatywnych upraw, które są łatwo zbywalne i proste w uprawie. Braki nasion łubinów wąskolistnych i również najsztywniejszego grochu odmiany Salamanca są sporym problemem.  Jednak rolnicy pragnących zbioru w żniwa bez problemów technicznych, a chcących zasiać strączkowe mają rozwiązanie.

Przypomnijmy, że nie ma dziś ograniczeń powierzchniowych w dopłatach i chęć zwiększonych zasiewów tej grupy roślin daje potrzebę poszukiwania alternatywy gatunkowej. Bardzo sensowną alternatywą jest bobik odmiany FANFARE. Jak wiemy bobik jest rośliną sztywną i nie stwarza problemów ze zbiorem. Odmiana ta charakteryzuje się równym dojrzewaniem, bez potrzeby desykacji. To dobra alternatywa w sytuacji, gdy w obrocie handlowym brakuje nasion sztywnego grochu, np. odmiany Salamanca.

Bobik odmiany Fanfare – Technologia uprawy

Czy technologia uprawy bobiku jest trudniejsza niż grochu? Zdecydowanie nie. Uprawa bobiku nie różni się od uprawy grochu w wielu elementach. Główna różnica to głębokość siewu. Bobik odmiany FANFARE należy wysiewać na głębokość około 8-10 cm, gdyż jego sposób początkowego wzrostu – a głównie typ kiełkowania wymusza takie głębokości. Ma to jednak swoją zaletę, otóż w głębszych warstwach gleby jest więcej wilgoci.

Bobik odmiany Fanfare

Bobik należy wysiewać na głębokość około 8-10 cm

fot. Golden Seeds

Zachowanie tej głębokości jest bardzo proste przy użyciu siewników z redlicą talerzową. Redlice stopkowe wymagają większego docisku oraz lepszego spulchnienia przed ich pracą siewną. Drugą istotną różnicą jest termin zbioru. Bobik zbieramy około 30 dni później niż groch. Żniwa bobikowe przypadają na pierwszą dekadę września. Inaczej mówiąc nie zakłóca to zachowania terminów siewu zbóż ozimych.

Nie pomijając ochrony bobiku i nawożenia trzeba wskazać, że oba zabiegi są identyczne jak w uprawie grochu. W bobiku, jak również w grochu stosujemy insektycydy przeciwko szkodnikom, oraz fungicydy przeciwko chorobom. Nie stanowi to podstawy do wzrostu kosztów uprawy w stosunku do grochu

Bobik Fanfare – wymagania glebowe

Czy bobik wymaga bardzo dobrych gleb – prawda czy fałsz? Podstawowe znaczenie ma zdolność gleby do akumulacji wody. Gleby ciężkie i zwięzłe z pewnością mają większą pojemność wodną. Jeśli jest to gleba klasy IVa i IVb oraz V w dobrej kulturze, oraz z pH zbliżonym do obojętnego, lub lekko kwaśnym – uprawa bobiku jest możliwa i celowa. Należy tylko zwiększyć ilość wysiewu nasion  kiełkujących do 55- 60 szt./ m².  Zapewni to pokrycie pola przez rośliny bobiku i wyeliminuje przestrzeń dla chwastów.

To ważny, pierwszy i zasadniczy warunek udanej uprawy na lżejszej ziemi. Faktem jest, że dobre zaopatrzenie roślin bobiku w wodę w czasie kwitnienia, pozwala oczekiwać dobrego plonu. Oczywistym jest, że zasiewy na lepszych klasach gleby są bardziej plenne i stabilniejsze w plonowaniu.

Bobik Fanfare

Dobre zaopatrzenie roślin bobiku w wodę w czasie kwitnienia, pozwala oczekiwać dobrego plonu

fot. Golden Seeds

Wykluczenie gleb słabszych z uprawy bobiku ma charakter w znacznej części stereotypu myślowego, który opierał się na braku sprzętu uprawowego pozwalającego po wykonanych uprawach na szybką remobilizację gleby do podsiąku kapilarnego.

Stanowisko po zbiorze bobiku

Ogólnie rzecz biorąc stanowisko po zbiorze bobiku FANFARE jest bogate w azot, którego gromadzi się w glebie bardzo dużo. Znaczenie roślin bobowatych w płodozmianie nie sposób przecenić. Pomijając aspekt finansowy – tzw. bezpośredni (dopłaty do upraw strączkowych; dopłaty do materiału siewnego strączkowych) – ważna jest wartość wytworzonego stanowiska, a zwłaszcza jego wartość dla rośliny następczej.

Bobik odmiany Fanfare

Bobik FANFARE poprawia strukturę gleby, pozostawia w glebie znaczne ilości azotu

fot. Golden Seeds

Krótko mówiąc, bobik FANFARE poprawia strukturę gleby. W szczególności pozostawia w glebie znaczne ilości azotu, który stanowi dostępny składnik dla roślin następczych. Ponad wszystko bobik to oszczędności w nawożeniu rośliny następczej. To lepszy wzrost roślin następczych w glebie o lepszej jakościowo strukturze agronomicznej.

Doskonałe stanowisko po uprawie bobiku pod następcze rośliny ozime często jest wykorzystywane w technologii bezorkowej lub konserwującej.


Bobik informacje podstawowe (za G. Forodyński, „Szczegółowa uprawa roślin” t. II) – bobik pochodzi z Azji Środkowej. Jako roślina uprawna był znany już w starożytności. Obecnie uprawia się go w tych wszystkich częściach świata, gdzie są odpowiednie warunki klimatyczne. Bobik wytwarza sztywne łodygi osiągające wysokość od 80 cm do 150 cm. Okres wegetacji bobiku wynosi średnio od 115 do 130 dni i zależy od właściwości genetycznych odmiany oraz od pogody. Bobik nie ma dużych wymagań co do temperatury. Nasiona kiełkują w temperaturze powyżej 0 ºC, w temperaturze 5 ºC ukazują się wschody. Siewki bobiku znoszą okresowe przymrozki wiosenne, dochodzące nawet do -7 ºC.


Bobik odmiany FANFARE, hodowcy SAATEN-UNION dostępny jest między innymi u autoryzowanego dystrybutora – Golden Seeds. Bobik odmiany FANFARE można nabyć przez internet wchodząc na stronę specjalistycznego sklepu z nasionami roślin rolniczych.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4.7 / 5. Liczba głosów 9

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *