Budowle rolnicze – nowe warunki techniczne? Sprawdź!

Jakie warunki techniczne powinny spełniać budowle rolnicze? Przepisy dostosowujące do ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zawarto w rozporządzeniu MRiRW. Na jakie zmiany jak również nowe przepisy muszą przygotować się rolnicy? Sprawdźmy!

Nowe rozporządzenie MRiRW w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie przygotowano, ze względu na konieczność dostosowania przepisów do wymagań, które zawarto w ustawie o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Jakie warunki techniczne muszą spełniać budowle rolnicze w tym przypadku? Sprawdźmy!

Budowle rolnicze dopasowane do osób ze szczególnymi potrzebami?

Zgodnie z rozporządzeniem MRiRW osobom ze szczególnymi potrzebami należy zapewnić m.in. wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków. Można również umieścić informację na temat rozkładu pomieszczeń w budynku zarówno w sposób wizualny, dotykowy, jak i głosowy.

Biorąc po uwagę te, a także inne kryteria minister rolnictwa nie zauważył, że istnieje potrzeba zmiany przepisów w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie, które dotyczy rozporządzenie.

Niemniej jednak znalazło się w nim zmienione podejście do otwartych zbiorników na płynne odchody zwierzęce.

Zbiorniki na płynne odchody zwierzęce – warunki techniczne

W rozporządzeniu zaproponowano uproszczenie i przyśpieszenie procedur przygotowania formalnego nadbudowy, rozbudowy, przebudowy, odbudowy lub zmiany sposobu użytkowania istniejących budowli rolniczych. Umożliwiając przy tym zastosowanie warunków technicznych, jakie powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie w sposób inny, niż podano w rozporządzeniu. Czyli w oparciu o ekspertyzę właściwego instytutu naukowego, rzeczoznawcy budowlanego, a także na podstawie zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Zgodnie z Rozporządzeniem MRiRW budowle rolnicze, a dokładnie zbiorniki na płynne odchody zwierzęce mierzone od pokryw i wylotów wentylacyjnych powinny wynosić:

 • 10 m  – od pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi na działkach sąsiednich. Jednak nie mniej niż 15 m od otworów okiennych i drzwiowych w tych pomieszczeniach,
 • 15 m -w odniesieniu do magazynów środków spożywczych, a także od budynków służących przetwórstwu artykułów rolno-spożywczych.

Ponadto, zbiorniki powinny być położone w odległości:

 • 5 m –  od silosów na kiszonki, zboże, a także pasze,
 • 5 m – w przypadku budynków magazynowych pasz i ziarna,
 •  4 m – w odniesieniu do granicy działki sąsiedniej.

Natomiast budowle rolnicze, a konkretnie otwarte zbiorniki na płynne odchody zwierzęce oraz płyty do składowania obornika powinny być usytuowane w odległości przynajmniej:

 • 25 m od pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi na działkach sąsiednich, jednak nie mniej niż 30 m od otworów okiennych i drzwiowych w tych pomieszczeniach,
 • 50 m od budynków służących przetwórstwu artykułów rolno-spożywczych i magazynów środków spożywczych,
 • 10 m od budynków magazynowych pasz i ziarna,
 • 10 m od silosów na kiszonki,
 • 5 m od silosów na zboże i pasze,
 • 4 m od granicy działki sąsiedniej.

Czytaj również: Obrót ziemią rolną 2022 – zmiany korzystne dla rolników? Sprawdź!

Źródło: Rządowe Centrum Legislacji

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4.3 / 5. Liczba głosów 11

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *