Cena wieprzowiny – jakiej można się spodziewać w 2018 r.?

Cena wieprzowiny – jakiej można się spodziewać w 2018 r.?

Jakie będą ceny mięsa wieprzowego, żywca wieprzowego i prosiąt w br.? Co wpływa na zmiany tych cen?

Jak może kształtować się cena wieprzowiny w 2018 r. ? Jakie są tendencje? Jakie mogą być ceny skupu trzody chlewnej w br.? Jaka może być cena prosiąt w skupie? Jaka może być cena wieprzowiny w detalu w br. ? Co wpływa na ceny? Dla agroFaktu mówią eksperci.

W Polsce, po dobrych warunkach chowu w sezonie 2016/2017, w sezonie 2017/2018 nastąpiło ich pogorszenie. Wskazują na to pierwsze miesiące sezonu, charakteryzujące się niewielkim spadkiem cen trzody oraz wzrostem cen zbóż i pasz – wynika z analiz Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (IERiGŻ – PIB).

cena wieprzowiny

dr Danuta Zawadzka, adiunkt w Instytucie Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (IERiGŻ PIB)

W końcu 2017 r. stopa wzrostu pogłowia trzody mogła zmniejszyć do ok. 2%. Przewiduję, że w grudniu 2017 r. pogłowie to mogło liczyć ok. 11,3 mln sztuk. Postępujący spadek opłacalności chowu może natomiast doprowadzić do niewielkiego, tj. ok. 2%, spadku pogłowia w czerwcu 2018 r., które wówczas może wynieść ok. 11,1 mln sztuk – prognozuje dr Danuta Zawadzka, adiunkt w Instytucie Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (IERiGŻ PIB).

 Jak przedstawia się sytuacja na rynku żywca wieprzowego w skupie?

W pierwszych dziesięciu miesiącach 2017 r. skupiono 1634,9 tys. t żywca wieprzowego wg. wagi żywej. Jest to o 1,4% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego – mówi Dorota Pasińska z IERiGŻ – PIB. – Przedsiębiorstwa przemysłu mięsnego zatrudniające 50 i więcej pracowników wytworzyły 1046 tys. t wieprzowiny tj. o 4,6 % więcej niż przed rokiem – dodaje.

Jak zmienia się cena trzody chlewnej w skupie?

ceny wieprzowiny

dr Dorota Pasińska z IERiGŻ – PIB

W ciągu pierwszych dziesięciu miesięcy 2017 r. średnia cena skupu trzody wzrosła o 12,7% do 5,18 zł/kg. Natomiast w październiku br. spadła o 3,5% do 4,84 zł/kg w porównaniu z październikiem 2017 r.– mówi dr D. Pasińska z IERiGŻ. Dodaje, że w październiku minionego roku ceny trzody chlewnej klasy S i E spadły nie tylko w Polsce, ale również w większości krajów unijnych. Cena trzody klasy S zmniejszyła się w tym czasie w Polsce o 3,5% do poziomu 151,98 euro/100 kg masy poubojowej. W UE zmniejszyła się o 4,7% i osiągała wartość 152,01 euro/kg w porównaniu z analogicznym okresem 2016 r. Ceny te były mniejsze w Polsce o 9,1%, natomiast w całej UE o 9,6% niż w wrześniu 2017 r.

W III kwartale 2017 r. przeciętna cena trzody klasy E w UE-28 wyniosła 169,4 euro/100 kg wagi poubojowej i była o 3,6% niższa niż w III kwartale 2016 r. We wrześniu 2017 r. w porównaniu do września 2016 r. była niższa o 0,2%. Cena polskiej trzody klasy E wyrażona w euro wyniosła 169,1 EUR/100 kg i była o 3,7 wyższa niż rok wcześniej. We wrześniu minionego roku była wyższa o 0,3%. Cena skupu trzody w Polsce wyniosła natomiast 5,28 zł/kg i była o 0,4% niższa niż przed rokiem, w tym we wrześniu była niższa o 0,2% – wynika z danych IERiGŻ PIB.

Tendencja spadkowa cen skupu trzody

GUS o cenach wieprzowiny

fot. Ewa Ploplis

Artur Łączyński, dyrektor Departamentu Rolnictwa w Głównym Urzędzie Statystycznym (GUS).

Najwyższy wzrost cen skupu żywca wieprzowego nastąpił od VI 2016 r. do IX 2017 r. Może mieć to związek ze spadkiem produkcji wieprzowiny w UE oraz po części z chorobą ASF – mówi Artur Łączyński, dyrektor Departamentu Rolnictwa w Głównym Urzędzie Statystycznym (GUS).

Od połowy września br. utrzymuje się tendencja spadkowa cen skupu trzody chlewnej. Na w połowie grudnia 2017 r. w Polsce średnio za kilogram żywca wieprzowego w skupie producenci uzyskiwali 4,59 zł, czyli o 2% mniej niż przed miesiącem i o 10% mniejsza niż rok temu analizuje Magdalena Kowalewska, ekspert rynków rolnych BGŻ BNP Paribas.

 

Jakie mogą być ceny skupu żywca wieprzowego w br.?

Cena prosiąt

fot. Ewa Ploplis

Cena prosiąt w Polsce

Od X 2017 r. obserwowany jest wzrost ilości skupionego żywca wieprzowego średnio o ok. 10,2 % oraz spadek cen, który prawdopodobnie będzie się pogłębiał w związku ze wzrostem produkcji wieprzowiny w krajach UE – prognozuje dyr. Łączyński z GUS.

Co jest przyczyną spadku cen na polskim rynku?

Spadek cen skupu trzody chlewnej na polskim rynku w dużym stopniu jest konsekwencją sytuacji na rynku unijnym – odpowiada M. Kowalewska z BGŻ BNP Paribas.

Na początku grudnia 2017 r. przeciętnie w Unii Europejskiej trzodę chlewną skupowano po 144,1 euro/100 kg, dotyczy to masy poubojowej, klasy S-E. Oznacz to, że skupowano ją o 5% taniej w relacji miesięcznej i o 5% taniej w relacji rocznej – wynika z danych Komisji Europejskiej.

Cena skupu żywca wieprzowego

fot. Ewa Ploplis

Cena skupu żywca wieprzowego w Polsce

Dlaczego cena wieprzowiny jest niższa?

Spadek cen na rynku unijnym, w tym w Polsce, wynika między innymi ze zmniejszenia unijnego wolumenu wywozu produktów wieprzowych do Chin – odpowiada M. Kowalewska z BGŻ BNP Paribas. Dodaje, że w okresie pierwszych trzech kwartałów 2017 r. wolumen eksportu produktów wieprzowych z Unii Europejskiej do Chin zmniejszył się aż o 30% do poziomu 1004 tys. t.

Wzrostowi cen w Unii Europejskiej nie sprzyja zmniejszony popyt na unijną wieprzowinę ze strony krajów trzecich – mówi Pasińska z IERiGŻ. Z jej analiz wynika, że w pierwszych trzech kwartałach 2017 r. eksport wieprzowiny z UE do krajów trzecich zmniejszył się o ponad 10% , w tym ok. 1/3 spadł eksport do Chin.

Cena prosiąt

fot. Ewa Ploplis

Cena prosiąt w Polsce

W 2017 r. Chiny zaimportowały o 14% mniej mięsa wieprzowego niż przed rokiem, ze względu na odbudowę pogłowia trzody chlewnej – wynika z danych FAO.

W związku z powyższym, w najbliższych miesiącach nie należy oczekiwać zwiększenia zakupów ze strony chińskich importerów. Będzie do czynnik, który będzie ujemnie oddziaływać na ceny wieprzowiny – prognozuje M. Kowalewska z BGŻ BNP Paribas.

Jak kształtuje się cena wieprzowiny w detalu?

Od stycznia do października 2017 r. w Polsce w detalu mięso wieprzowe zdrożało średnio o 9,5% – mówi dr Pasińska z IERiGŻ. Zgodnie z danymi GUS w październiku 2017 r. w porównaniu ze styczniem 2017 r. zdrożały: łopatka bez kości z 13,02 zł/kg do 13,73 zł/kg, schab bez kości z 17,39 zł/kg do 17,65 zł/kg, boczek z 15,71 zł/kg do 16,93 zł/kg, a żeberka z 15,40 zł/kg do 16,12 zł/kg.

Cena żywca

fot. Ewa Ploplis

Cena żywca wieprzowego w Polsce

Jak wynika z danych BDL, jeszcze we wrześniu 2017 r. za kilogram schabu środkowego bez kości przeciętnie trzeba było zapłacić 18,02 zł. Natomiast w kolejnych miesiącach obserwowaliśmy delikatną tendencję spadkową – mówi Kowalewska z BGŻ BNP Paribas.

Jak może zmieniać się cena wieprzowiny? Jakie są tendencje?

Wszystko wskazuje na to, że postępuje przekształcenie dotychczasowej, wzrostowej tendencji cen skupu żywca w tendencję spadkową. Oceniam, że grudniu 2017 r. cena skupu trzody w Polsce mogła być nisz o ok. 10% w stosunku do grudnia 2016 r. – prognozuje – mówi dr D. Zawadzka, adiunkt z IERiGŻ PIB. – Prawdopodobnie kształtowała się na poziomie 4,60 zł/kg. W grudniu 2017 r. relacja cen trzody do cen żyta kształtowała się na poziomie 1:7,1. Relacja cen trzody do cen jęczmienia, jak 1:6,2. Takie relacje nie przesądzają jeszcze o spadku pogłowia trzody, ale mogą być pierwszym jego sygnałem – dodaje.

M. Kowalewska BGŻ BNP Paribas

fot. Ewa Ploplis

Magdalena Kowalewska, ekspert BGŻ BNP Paribas.

Jakie mogą być ceny skupu trzody chlewnej w 2018r.?

W pierwszej połowie 2018 r. ceny skupu trzody chlewnej prawdopodobnie będą wykazywać tendencję spadkową. Wiele będzie zależało jednak od tego, co wydarzy się na rynku unijnym, a także jak będzie zmieniał się poziom produkcji – prognozuje M. Kowalewska z BGŻ BNP Paribas. Jej zdaniem, nadal dużym problemem dla producentów trzody chlewnej pozostaje ASF. Choroba ta dynamicznie rozprzestrzenia się na terenie wschodnich województw Polski, a także na Mazowszu.

Jaka może być cena prosiąt w 2018 r.?

Ceny prosiąt zazwyczaj zmieniają się w tym samym kierunku jak ceny trzody chlewnej choć roczne zmiany może cechować nieco słabsza lub silniejsza dynamika – mówi dr D. Zawadzka z IERiGŻ PIB. – Przewiduję, że w 2018 r. ceny prosiąt będą również niższe niż w 2017 r., podobnie jak ceny trzody chlewnej – prognozuje.

Jaka może kształtować się detaliczna cena wieprzowiny w 2018 r.?

cena trzody

fot. Ewa Ploplis

Cena trzody kl. E w Polsce

Prawdopodobnie ceny detaliczne mięsa wieprzowego mogą również wykazywać tendencję spadkową. Należy jednak pamiętać, że zazwyczaj spadek cen detalicznych jest wolniejszy niż cen skupu.

Prawdopodobnie w nadchodzących miesiącach tendencja spadkowa w przypadku detalicznej ceny wieprzowiny może się utrzymać, natomiast wydaje się, że cena wieprzowiny w sklepach będzie spadać zdecydowanie wolniej, niż ceny skupu – prognozuje M. Kowalewska z BGŻ BNP Paribas. – Ponadto ceny detaliczne produktów żywnościowych zależą od wielu innych czynników, jak chociażby polityka sprzedażowa poszczególnych sieci sprzedaży, czy też upodobania i preferencje konsumentów – dodaje.

12

Nie można byłoby tworzyć Polski bez chłopów

Każda realna próba odzyskania niepodległości mobilizowała chłopów. Byli oni najliczniejszą grupą społeczną, niestety różnie traktowaną.

11 listopada 2018

Dachy kryte strzechą sposobem na rolnictwo ekologiczne

Bagniste tereny Wyspy Wolin porasta trzcina. Z niej Alfred Smolczyński tworzy dachy pokryte strzechą! Jak funkcjonuje taki biznes?

10 listopada 2018

Tworzenie narodowej wspólnoty – wieś na drodze do niepodległości

Jak wspólnota polskich chłopów otworzyła drogę ku niepodległości Polski? Przeczytaj artykuł!

11 listopada 2018

Używamy plików cookies, aby poprawić funkcjonowanie strony AgroFakt.pl. Pliki cookies dopasowują treść strony, w tym wyświetlanych reklam, do indywidualnych potrzeb i zainteresowań użytkownika, pozwalają nam również zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z naszej strony. Informacje te są udostępniane naszym partnerom, z którymi współpracujemy w zakresie marketingu, reklamy i analizowania ruchu na stronie. Podmioty te mogą je łączyć z innymi informacjami, których im udzieliłeś. Kontynuując korzystanie z AgroFakt.pl bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich zamieszczanie w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz jednak dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w każdym czasie. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close