Cena ziemniaków – czy utrzyma się na niskim poziomie?

Jaka może być cena ziemniaków na krajowym rynku w najbliższych miesiącach ? Jakich cen ziemniaków można spodziewać się w krajach UE? Jak przedstawia się sytuacja na unijnym rynku ziemniaka i co z tego wynika dla eksporterów? Na te, a także wiele innych pytań, dla agroFaktu odpowiadają eksperci.

Większe zbiory, większa produkcja, podobne plony ziemniaków. Nadmierne uwilgotnienie gleby oraz nawracające opady deszczu zapowiadające problemy z ich przechowywaniem – to w skrócie obecna sytuacja na rynku ziemniaka w Polsce. Co z niej wynika dla producentów, konsumentów i importerów?

 Jakie są tegoroczne zbiory ziemniaków w Polsce?

W. Dzwonkowski, IERiGŻ

Wiesław Dzwonkowski z IERiGŻ

Główny Urząd Statystyczny oszacował we wrześniu tegoroczne zbiory ziemniaków w Polsce na poziom ok. 9 mln t, co oznacza wzrost  o 2% w stosunku do ubiegłorocznych.

Wg szacunków IHAR-PIB i IERiGŻ-PIB, produkcja ziemniaków w 2017 r. wyniosła 9,8 mln t. Oznacza to, że jest większa prawie o 1 mln t w porównaniu z 2016 r.

Jeszcze nie zostały zakończone wszystkie zbiory ziemniaków z powodu występujących podtopień na plantacjach w wielu regionach kraju. Jeśli w dalszym ciągu zbiór nie będzie możliwy, to należy ostateczne zbiory obniżyć o ok. 3-4%, czyli o ok. 350 tys. t – mówi Wiesław Dzwonkowski z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej  PIB (IERiGŻ- PIB). Dodaje, że podtopienia plantacji ziemniaków dotyczą głównie północno-zachodniej i centralnej części kraju. Zebrane ziemniaki są nie najlepszej jakości i będą się źle przechowywać.

eksport BGŻ BNP Paribas

Anna Kitala, ekspert rynków rolnych BGŻ BNP Paribas.

Na ten problem zwracają także uwagę inni analitycy.

Nadmierne uwilgotnienie gleby oraz nawracające opady deszczu utrudniały zbiór ziemniaków, powodowały gnicie bulw oraz pogorszenie ich jakości. Zapowiada to problemy z przechowywaniem ziemniaków – mówi Anna Kitala, ekspert rynków rolnych BGŻ BNP Paribas.

Jaka jest tegoroczna powierzchnia upraw i plony ziemniaków?

Wg. GUS powierzchnia upraw ziemniaków jest oceniana na ponad 0,3 mln ha. Plony na 28,5 t/ha, czyli będą one zbliżone do ubiegłorocznych.

Ile będzie ziemniaków w obrocie handlowym?

cena ziemniaków w kraju

Ceny skupu ziemniaków w kraju w latach 2013-2017

W bieżącym sezonie udział plonu handlowego w plonie ogólnym jest niższy niż przeciętnie w ostatnich latach. Oznacza to, że mniej ziemniaków znajdzie się w obrocie handlowym. Zapowiadają się też większe straty w przechowywaniu ziemniaków – mówi A. Kitala z BGŻ BNP Paribas.

Jaka przedstawia się sytuacja na unijnym rynku ziemniaka?

Wysoka cena ziemniaków w sezonie 2016/17 skłoniła rolników w większości krajów Europy Zachodniej do zwiększenia powierzchni uprawy ziemniaków jadalnych. W 2017 r. w UE-5 tj. w Niemczech, Belgii, Francji, Holandii i Wielkiej Brytanii wyniosła ona ok. 579 tys. ha. W porównaniu z rokiem poprzednim był to wzrost o 4,6%. Natomiast powierzchnia uprawianych ziemniaków skrobiowych i sadzeniaków zmniejszyła się w UE-5 z 252 do 243 tys. ha, tj. o niespełna 4%. – wynika z danych IERiGŻ.

Cena skupu wczesnych ziemniaków

Cena skupu ziemniaków wczesnych

W 2017 r. w UE-28 zbiory ziemniaków ogółem wzrosły z 56,9 do 62,0 mln t. Oznacza to, że były o ok. 9% większe, przy czym wzrost ten w dużej części wynikał ze zwiększenia zbiorów ziemniaków w Polsce tj. o ok. 1 mln t – mówi W. Dzwonkowski z IERiGŻ.

Co z tego wynika dla polskich eksporterów ziemniaków?

W pięciu krajach, które odpowiadają łącznie za ok. 60% produkcji ziemniaków w UE, tj. w Niemczech, Holandii, Belgii, Francji i Wielkiej Brytanii, zbiory są szacowane na poziomie ok. 27,9 mln t. Oznacza to blisko 14% wzrost w porównaniu z ub. r. W porównaniu do średniej z 5-ciu lat jest to wzrost o ok. 12% – analizuje A. Kitala z BGŻ BNP Paribas. Dodaje, że wciąż jednak tegoroczna produkcja ziemniaków będzie niższa od rekordowych 28,5 mln t, jakie zostały zebrane w 2014 r.

Ze względu na wysokie zbiory ziemniaków w krajach Europy Zachodniej, trudno może być wyeksportować większe ilości ziemniaków z Polski – zapowiada ekspert BGŻ BNP Paribas.

ceny ziemniaków w UE

Konsekwencją większych zbiorów jest spadek cen ziemniaków w Europie Zachodniej

 Jaka jest cena ziemniaków i ich przetworów w UE?

Konsekwencją większych zbiorów jest spadek cen ziemniaków w Europie Zachodniej. Dotyczy to zwłaszcza bulw do przetwórstwa, ale również ziemniaków z przeznaczeniem do bezpośredniej konsumpcji – analizuje W. Dzwonkowski z IERiGŻ.

– Wysoka podaż ziemniaków w grupie krajów UE-5 powoduje, że cena ziemniaków jest niższa niż przed rokiem – analizuje A. Kitala z BGŻ BNP Paribas.

Jak kształtuje się cena ziemniaków na niemieckim rynku?

Ceny skupu przemysłowych ziemniaków

Ceny skupu ziemniaków przemysłowych

Ceny ziemniaków jadalnych na rynku niemieckim w końcu października 2017 r. wynosiły ok. 110 euro/t, wobec 170 euro/t w ub. r. i 180-190 euro/t w analogicznym okresie 2015 r. – mówi W.  Dzwonkowski z IERiGŻ. – Cena ziemniaków z przeznaczeniem na frytki i chipsy, w zależności od regionu, wyniosła 40-60 euro/t, wobec 160-185 euro/t w końcu października ub. r. i 110-130 euro/t dwa lata wcześniej –  dodaje.

Jaka jest cena ziemniaków na francuskim rynku?

We Francji ziemniaki jadalne najbardziej popularnych, tańszych odmian, w zależności od wielkości bulw i wielkości opakowania, na początku listopada kosztowały od 105 do 200 euro/t. Oznacza to, że były o połowę tańsze niż przed rokiem. Ceny ziemniaków typu Premium, tj. odmian: Agata, Charlotta i Various, w opakowaniach 2,5 i 12,5 kg kosztowały się od 330 do 460 euro/t. Oznacza to, że były o ok. 40% niższe niż w roku poprzednim. Ceny ziemniaków do przetwórstwa, w zależności od odmiany, wahały się w przedziale 30-50 euro/t, wobec 195-205 euro/t w roku poprzednim i 100-120 euro/t w 2015 r. – analizuje W. Dzwonkowski z IERiGŻ.

Ceny skupu ziemniaków późnych

Ceny skupu późnych ziemniaków

Jak kształtuje się cena ziemniaków w Belgii i Holandii?

Na przełomie października i listopada 2017 r. w Belgii cena ziemniaków do przetwórstwa spożywczego w obrocie wolnorynkowym spadła do zaledwie 30 euro/t, wobec 180-200 euro/t w analogicznym okresie 2016 r. W Holandii poziom tych cen był o ok. 10 euro/t wyższy – mówi W. Dzwonkowski z IERiGŻ.

Jaka jest cena ziemniaków w skupie na rynku krajowym?

We wrześniu 2017 r. za ziemniaki w skupie płacono 27,74 zł/dt  W skali miesiąca spadek cen wyniósł 18,8%. W skali roku natomiast 5,2%. Na wysokość cen wpływ miał sezonowy skup bardzo tanich tj. 22,55 zł/dt, ziemniaków skrobiowych, których udział w skupie stanowił ok. 70% – wynika z danych GUS.

Jaka jest cena ziemniaków w hurcie w kraju?

Ceny skupu sadzeniaków

Ceny skupu ziemniaków – sadzeniaków

Z danych Ministerstwa Rolnictwa wynika, że przeciętne ceny hurtowe ziemniaków we wrześniu i październiku wyniosły ok. 51 i 52 zł/dt. W porównaniu do średniej z ostatnich 5 lat były niższe odpowiednio o 15% i 12%, natomiast w odniesieniu do tego samego okresu w 2016 r. były odpowiednio o niższe o 2% i wyższe o 11%.

Obecnie w dużym hurcie za ziemniaki pakowane w worki płaci się 0,23-0,30 zł/kg. Lokalnie do 0,40 zł/kg. Średni poziom cen na rynkach hurtowych ziemniaków w ostatnim tygodniu października 2017 r. wyniósł 0,55 zł/kg. Oznacza to, że był o 10-15% wyższy niż w analogicznym okresie 2016 r. Krajowe ziemniaki w Broniszach osiągały cenę 0,30-0,50 zł/kg. W Poznaniu 0,47-0,67 zł/kg. W Lublinie 0,60-0,70 zł/kg. W Rzeszowie 0,50-0,80 zł/kg. We Wrocławiu 0,40-0,60 zł/kg a w Łodzi 0,40-0,67 zł/kg – wynika z analiz IERiGŻ.

Ceny skupu ziemniaków

Ceny skupu ziemniaków jadalnych

Jaka może być cena ziemniaków na krajowym rynku w najbliższych miesiącach?

Wysokie zbiory ziemniaków w Polsce oddziałują w kierunku utrzymania ich cen na dość niskim poziomie – prognozuje A. Kitala z BGŻ BNP Paribas.

Oczekujemy, że w kolejnych miesiącach ceny ziemniaków będą wzrastać, co będzie wynikać z czynników sezonowych. Jednak przeciętna cena ziemniaków w całym sezonie może być zbliżona do ceny uzyskanej w sezonie ubiegłym – prognozuje ekspert BGŻ BNP Paribas.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Udowodnione wyższe plony!Zobacz Encera SC = Efekty

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *