Ceny gruntów rolnych: gdzie granica?

W 2013 r. ceny najlepszych gruntów rolnych klas I i II w regionach o intensywnym rolnictwie często przekraczały kwotę 100 tys. zł/ha.

Każdy producent rolny zdaje sobie sprawę, że jednym z warunków prowadzenia opłacalnej produkcji rolniczej oraz jej rozwoju jest możliwość powiększenia obszaru gospodarstwa. Taka możliwość staje się w obecnych czasach coraz bardziej ograniczona. W 2013 r. ceny najlepszych gruntów rolnych klas I i II w regionach o intensywnym rolnictwie często przekraczały kwotę 100 tys. zł/ha.

Znaczny spadek tempa wzrostu sprzedaży odnotowano już w roku 2014. Było to przede wszystkim spowodowane sytuacją na rynkach rolnych (niskie ceny surowców rolnych). Z drugiej strony tendencję wzrostową wciąż utrzymywała obawa przez wykupem polskiej ziemi przez obcokrajowców po 1 maja 2016 r.

Według specjalistów z branży rolniczej ceny gruntów rolnych mogą jednak ulec obniżeniu.

Przebieg pogody w roku 2015 był bardzo niekorzystny dla producentów rolnych. Chęć zakupu gruntów rolnych nie idzie w parze z efektami ekonomicznymi uzyskanymi z działalności rolniczej. W obecnej sytuacji efekt skali produkcji okazał się ujemny – większy obszar gospodarstwa – większa strata.

Inwestycje w grunty rolne w minionym 10-leciu uznać należy za trafione. Przeciętne ceny wzrosły o 500–600% (dane GUS). Z punktu widzenia producenta obecne ceny gruntów mogą zaskakiwać, a wręcz możemy nazwać je „bańką” spekulacyjną. Stwierdzenie to jest jak najbardziej zasadne z wyjątkiem przypadku, kiedy to ponownie wzrosną ceny surowców rolnych (np. pszenicy do 1100 zł/t czy kukurydzy do 1000 zł/t). Przy dalszym wzroście cen gruntów nie ma mowy o jakiejkolwiek rentowności w przypadku typowych upraw polowych. Dawno minęły te czasy, gdy za równowartość 5- czy 10-krotności towarowej produkcji rolniczej z danej parceli można było ją nabyć. Obecnie wskaźnik ten osiąga 20–30-krotności.

Według specjalistów z branży rolniczej ceny gruntów rolnych mogą jednak ulec obniżeniu. Wszystko za sprawą nowego brzmienia „Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego”, którą Prezydent RP podpisał w sierpniu br. i która wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r.

Ostatnie dane natomiast (zamieszczone w tabeli poniżej) na chwilę obecną nie potwierdzają takiej możliwości.

Ceny zakupu/sprzedaży użytków rolnych w II kw. 2015 r. według województw obowiązujące od 15.09.2015 r.

(Źródło: GUS – dla ARiMR, wrzesień 2015)

Województwo Grunt orny
ogółem dobry (klasy I, II, IIIa) średni (klasy IIIb, IV) słaby (klasy V, VI)
1 2 3 4
dolnośląskie 33 839 46 063 33 608 24 900
kujawsko-pomorskie 51 694 64 459 50 739 34 944
lubelskie 26 004 39 490 25 497 16 913
lubuskie 23 750 34 500 24 661 20 122
łódzkie 32 892 47 558 34 249 24 399
małopolskie 28 091 33 068 27 443 21 000
mazowieckie 35 701 45 731 37 841 26 383
opolskie 46 927 66 737 44 040 28 892
podkarpackie 20 871 24 829 20 636 16 387
podlaskie 33 698 49 200 36 290 26 466
pomorskie 36 471 52 604 36 941 29 525
śląskie 32 691 43 959 34 689 22 508
świętokrzyskie 23 902 32 300 22 348 15 560
warmińsko-mazurskie 35 858 44 725 36 587 30 685
wielkopolskie 50 076 64 723 52 089 35 327
zachodniopomorskie 27 376 38 621 28 117 21 500
POLSKA 37 330 49 993 37 930 26 603

Średnia cena gruntów rolnych w Polsce w kategorii „dobre” przekroczyła 12 tys. euro. Oznacza to, że w wielu przypadkach są to wielkości porównywalne do wielu krajów Unii Europejskiej. Zauważyć należy, że w kilku województwach ceny przekroczyły poziomy uzasadnione dla realizacji celu dochodowego. W tym zakresie w czołówce znalazły się województwa: opolskie, wielkopolskie oraz kujawsko-pomorskie.

O dalszym wzroście cen gruntów rolnych zadecyduje również zainteresowanie gruntami kapitału obcego oraz krajowego niezwiązanego z rolnictwem. W praktyce okaże się już niebawem, na ile skuteczna będzie nowa „Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego”.

Jak wybrać sadzonki truskawek?

Sadzonki truskawek są dostarczane przez wiele podmiotów, przy wyborze odpowiedniego należy być uważnym. Jak dokonać prawidłowego wyboru?

16 lutego 2017

Przędziorek owocowiec – lustracja sadu

Przędziorek owocowiec jest częstym, nieproszonym gościem w sadach. Jak rozpoznać przędziorka i jak skutecznie zwalczać tego szkodnika?

14 lutego 2017

Azot w pszenicy ozimej – dwie czy trzy dawki?

Azotowanie pszenicy ozimej determinuje jej plonowanie. Zobacz, za co odpowiedzialne są poszczególne dawki azotu i sprawdź, czy poprawnie nawozisz azotem

17 lutego 2017