Ceny płodów rolnych

Zboże

Kukurydza paszowa

1424.42 zł 0.87%

Pszenica konsumpcyjna

1516.08 zł 0.54%

Mleko

2.4 zł 1.69%

Jęczmień paszowy

1299.53 zł -0.51%

Owies paszowy

1174.94 zł -1.81%

Pszenica paszowa

1528.76 zł 1.05%

Rzepak

2884 zł -7.42%

Żyto paszowe

1173.08 zł -2.14%

Jęczmień browarniany

1417.67 zł 6.70%

Jęczmień konsumpcyjny

1264.03 zł -1.72%

Owies konsumpcyjny

1259.1 zł 0.59%

Pszenżyto paszowe

1343.83 zł -0.10%

Żyto konsumpcyjne

1216.14 zł 0.05%
Pokaż więcej cen