Ceny płodów rolnych

Zboże

Kukurydza paszowa

888.69 zł -0.73%

Pszenica konsumpcyjna

955.46 zł -0.76%

Mleko

1.87 zł 0.00%

Jęczmień paszowy

752.89 zł -1.85%

Owies paszowy

745.52 zł -1.30%

Pszenica paszowa

929 zł -1.13%

Rzepak

1994 zł -1.48%

Żyto paszowe

689.73 zł 2.67%

Jęczmień browarniany

1033.35 zł -3.90%

Jęczmień konsumpcyjny

734.83 zł 4.31%

Owies konsumpcyjny

827.08 zł -1.85%

Pszenżyto paszowe

835.95 zł 5.50%

Żyto konsumpcyjne

647.13 zł -0.09%
Pokaż więcej cen