Ceny płodów rolnych

Zboże

Kukurydza paszowa

1468.62 zł 0.96%

Pszenica konsumpcyjna

1712.95 zł 0.05%

Mleko

2.16 zł 2.86%

Jęczmień paszowy

1482.76 zł -0.61%

Owies paszowy

1210.59 zł 1.35%

Pszenica paszowa

1758.08 zł 3.71%

Rzepak

4002 zł 3.95%

Żyto paszowe

1265.24 zł -5.93%

Jęczmień browarniany

1732.95 zł -1.40%

Jęczmień konsumpcyjny

1394.54 zł 3.22%

Owies konsumpcyjny

1318.75 zł -0.79%

Pszenżyto paszowe

1467.77 zł -3.09%

Żyto konsumpcyjne

1383.74 zł -2.64%
Pokaż więcej cen