Ceny płodów rolnych

Zboże

Kukurydza paszowa

1344.72 zł -1.66%

Pszenica konsumpcyjna

1345.13 zł -3.77%

Mleko

2.78 zł 0.00%

Jęczmień paszowy

1189.46 zł -4.42%

Owies paszowy

1175.17 zł -4.99%

Pszenica paszowa

1338.49 zł -6.43%

Rzepak

2764 zł 0.22%

Żyto paszowe

1074.99 zł -1.86%

Jęczmień browarniany

1404.45 zł -6.48%

Jęczmień konsumpcyjny

1027.82 zł -10.02%

Owies konsumpcyjny

1276.46 zł -3.84%

Pszenżyto paszowe

1174.28 zł -5.90%

Żyto konsumpcyjne

1032.56 zł -9.68%
Pokaż więcej cen