Ceny płodów rolnych

Zboże

Kukurydza paszowa

760.71 zł 4.62%

Pszenica konsumpcyjna

836.63 zł 4.99%

Mleko

2.06 zł 0.00%

Jęczmień paszowy

699.37 zł -0.22%

Owies paszowy

753.92 zł -10.27%

Pszenica paszowa

819.35 zł 3.07%

Rzepak

1926 zł 0.68%

Żyto paszowe

530.57 zł -2.27%

Jęczmień browarniany

1120.93 zł 0.31%

Jęczmień konsumpcyjny

700.56 zł 7.46%

Owies konsumpcyjny

837.34 zł -13.94%

Pszenżyto paszowe

629.79 zł 2.20%

Żyto konsumpcyjne

577.41 zł 4.35%
Pokaż więcej cen