Ceny płodów rolnych

Zboże

Kukurydza paszowa

774.95 zł 1.87%

Pszenica konsumpcyjna

864.77 zł 3.36%

Mleko

2.06 zł 0.00%

Jęczmień paszowy

709.16 zł 1.40%

Owies paszowy

712.12 zł -5.54%

Pszenica paszowa

828.42 zł 1.11%

Rzepak

1955 zł 1.51%

Żyto paszowe

558.28 zł 5.22%

Jęczmień browarniany

1120.93 zł 0.31%

Jęczmień konsumpcyjny

637.1 zł -9.06%

Owies konsumpcyjny

859.05 zł 2.59%

Pszenżyto paszowe

647.32 zł 2.78%

Żyto konsumpcyjne

573.66 zł -0.65%
Pokaż więcej cen