Chorobowe z KRUS w 2022 roku będzie wyższe niż w 2021 r.?

Zasiłek chorobowy przysługuje rolnikowi lub członkom jego rodziny pod warunkiem, że objęci są ubezpieczeniem. Chorobowe z KRUS w 2021 roku za każdy 1 dzień niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wynosi 10,00 zł. Wiele wskazuje na to, że w 2022 roku ta kwota będzie wyższa. 

W IV kwartale 2021 roku wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie wynosi 42,00 zł miesięcznie. Wysokość składki na pomocnika rolnika to 170,00 zł miesięcznie. Warto też pamiętać o zasiłku związanym ze skutkami COVID-19.

Chorobowe z KRUS w 2021 – jak się o nie ubiegać?

Podstawą do rozpatrzenia uprawnień do zasiłku chorobowego jest zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy. Co ważniejsze zaświadczenie lekarskie jest jednocześnie wnioskiem o ten zasiłek. Zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu, który wskutek choroby jest niezdolny do pracy nieprzerwanie co najmniej przez 30 dni, nie dłużej jednak niż przez 180 dni.

Jeśli czasowa niezdolność do pracy trwa dłużej niż 180 dni, składa się wniosek o przedłużenie zasiłku chorobowego. Do wniosku dołącza się zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wypełnione przez lekarza leczącego.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że zaświadczenia lekarskie wystawia się wyłącznie w formie elektronicznej a następnie przekazuje do systemu informatycznego Kasy.
Jeśli czasowa niezdolności do pracy trwa dłużej niż 180 dni to podstawą do wypłaty zasiłku chorobowego jest orzeczenie wydane przez lekarza rzeczoznawcę lub komisję lekarską Kasy.

Zasiłek chorobowy z KRUS – zasady wypłaty

Chorobowe z KRUS w 2021 przysługuje za każdy dzień niezdolności do pracy. Z tego okresu nie wyłącza się dni wolnych. Należy pamiętać że do okresu zasiłkowego wlicza się okresy poprzedniej niezdolności do pracy spowodowanej tą samą chorobą. Odbywa się to pod warunkiem, że przerwa pomiędzy ustaniem poprzedniej a powstaniem ponownej niezdolności do pracy nie przekraczała 60 dni.

Ubezpieczonemu rolnikowi i domownikowi, który wykorzysta 180 dni niezdolności do pracy może przysługiwać przez kolejne 180 dni zasiłek z tytułu tej samej choroby. Zasiłek  otrzymuje się, gdy przerwa pomiędzy ustaniem poprzedniej a powstaniem ponownej niezdolności do pracy przekracza 60 dni.

Utrata prawa do zasiłku chorobowego

Chorobowe z KRUS w 2021 roku można utracić z kilku powodów. Po pierwsze, jeśli ubezpieczony wykonuje w okresie orzeczonej niezdolności do pracy pracę zarobkową. Po drugie, gdy ubezpieczony zwolnienie od pracy wykorzystuje w sposób niezgodny z celem zwolnienia. Wreszcie zasiłek chorobowy nie przysługuje ubezpieczonemu jeżeli niezdolność ta spowodowana została w wyniku umyślnego przestępstwa lub wykroczenia popełnionego przez ubezpieczonego. Niekorzystne dla rolnika okoliczności stwierdza się na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu albo prawomocnego orzeczenia kolegium do spraw wykroczeń.

Nawiasem mówiąc ubezpieczony traci prawo do zasiłku w wyniku jeszcze jednej okoliczności. Jeśli niezdolność do pracy spowodowana została nadużyciem alkoholu, przepada prawo do zasiłku chorobowego za okres pierwszych pięciu dni tej niezdolności.
Na wypadek, gdyby wystąpiły nadzwyczajne okoliczności należy pamiętać, że prawo do zasiłku chorobowego ulega przedawnieniu po upływie 6 miesięcy od ostatniego dnia okresu, za który przysługuje.

Chorobowe z KRUS w 2021 w związku z COVID-19

Zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu rolnikowi i domownikowi z tytułu objęcia obowiązkową kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z COVID-19. Wysokości kwoty zasiłku zależą od okresów wystąpienia powyższych okoliczności. Wynoszą one odpowiednio:

  • do dnia 31 grudnia 2020 r. wynosi 1300 zł,
  • od dnia 1 stycznia 2021 r. wynosi 1400 zł.

Na zakończenie warto wspomnieć że wysokość świadczeń, z których rolnicy mogą skorzystać znajdują się na stronach KRUS.

Przeczytaj również: Zasiłek opiekuńczy KRUS na dziecko

Świadczenia z KRUS w 2022 roku

Chorobowe z KRUS w 2022 roku może być wyższe niż w 2021 r. Do konsultacji publicznych trafił bowiem projekt rozporządzenia MRiRW z którego wynika, że zasiłek chorobowy KRUS ma zostać podwyższony. Chorobowe z KRUS w przyszłym roku – zgodnie z projektem ma wynosić 20 zł za każdy dzień czasowej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

Zasiłek chorobowy ma przysługiwać również w przypadku zakażenia lub choroby układu oddechowego podanej w zaświadczeniu lekarskim jako COVID-19. Wówczas kwota zasiłku za każdy dzień niezdolności do pracy wyniesie 30 zł.

Czytaj także: KRUS zmiany 2021 r. czyli, co rząd szykuje rolnikom?

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 3.9 / 5. Liczba głosów 150

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Jak rolnicy kupują online?Zobacz Wypełnij ankietę!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Komentarze
  1. Kamil pisze:

    Bardzo przydatna wiadomość.

  2. Procedura rentowa prawna pisze:

    Uważam za słuszne,by po bracie siostrze,który oplacal Kris i zmarł majonc lat 57,więc ,nie doczekał emerytury,.ja jako brat przejolem prawnie gospodarstwo,i pomagałem w gospodarstwie,to uważam,że jego składkiza wszystkie lata,powinny być przelane na moje konto, Dziękuję.