Co komornik może zabrać rolnikowi? Nowe przepisy ochronią rolników!?

Rzadko w polskim parlamencie dochodzi do jednomyślnego głosowania. Tym razem było inaczej. Wszyscy biorący udział w głosowaniu posłowie poparli projekt Senatu, nowelizację Kodeksu postępowanie cywilnego. Już wiemy, co komornik może zabrać rolnikowi, a czego nie!

W czasach, gdy codziennie upada kilkadziesiąt gospodarstw rolnych, pojawia się niezwykle ważna dla rolników inicjatywa Senatu. Zakłada ona ochronę mienia gospodarskiego przed egzekucjami komorniczymi. Chodzi o to, aby ochrona mienia rolniczego niezbędnego do prowadzenia gospodarstwa uregulowana była na poziomie ustawowym.

Przeczytaj również: Zmiany w składach KRUS 

Gdy komornik zapuka do drzwi…

Jeżeli chodzi o wizytę komornika w gospodarstwie to zdarza się ona wyłącznie na wniosek wierzyciela. Co ważniejsze oprócz wniosku komornik musi mieć również oryginał dokumentu tzw. tytuł wykonawczy zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Tytułem wykonawczym – egzekucyjnym może być np. orzeczenie sądu, ugoda zawarta przed sądem lub akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji.

We wniosku sformułowane jest żądanie zajęcia przez komornika m.in. rachunków bankowych, wynagrodzenia za pracę, składników majątkowych należących do dłużnika. Komornik rozpoczyna egzekucję od wezwania dłużnika do spełnienia zobowiązań oraz zobowiązuje do ujawnienia majątku. Jeśli dłużnik nie spełni świadczenia dobrowolnie, to komornik przystępuje do kolejnych etapów egzekucji. I tu pojawia się pytanie: co komornik może zabrać rolnikowi?

Komornik u rolnika. Ustawowe zabezpieczenie

Senat uznając, że zabezpieczenie rolnika prowadzącego gospodarstwo rolne przed egzekucją komorniczą jest niewystarczające zaproponował nowe rozwiązanie. Senatorowie wskazują , że przepisy Konstytucji dotyczące ograniczenia wolności lub praw następują w drodze ustawy. Do chwili obecnej problem ten reguluje jedynie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji. Biorąc pod uwagę rangę nowego aktu prawnego rolnicy pozbawieni płynności finansowej będą mogli spokojniej regulować swoje należności. Co komornik może zabrać rolnikowi, a właściwie czego nie może, zabezpiecza wpis do do ustawy – Kodeks postępowania cywilnego.

Co komornik może zabrać rolnikowi?

Rolnicy dotknięci problemami finansowymi wobec egzekucji komorniczej zazwyczaj czują się bezradni. Jak to jeszcze nie tak dawno się zdarzało, pozbawiani zwierząt i rzeczy ruchomych potrzebnych do prowadzenia gospodarstwa rolnego nie mieli szans na spłatę zadłużenia.

Precyzyjnie określone przepisy dotyczące tego, co podlega egzekucji komorniczej umiejscowione w akcie prawnym wyższego rzędu dają zadłużonym gospodarzom możliwość funkcjonowania i spłaty zadłużenia. Przeniesienie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lipca 2017 r. do KPC jest ruchem wzmacniającym interesy rolnika. W zapisie wymienione są składniki majątkowe nie podlegające egzekucji.

Czego nie może zająć komornik rolnikowi? Inwentarz żywy

Co komornik może zabrać rolnikowi? Na pewno nie inwentarz żywy. Oznacza to, że postępowaniu egzekucyjnemu nie podlegają:

 • stado podstawowe zwierząt gospodarskich – m.in. bydła mlecznego i mięsnego, koni, kóz, owiec, świń, drobiu, zwierząt futerkowych, a także rodziny pszczele;
 • zwierzęta gospodarskie, poza stadem podstawowym, w drugiej połowie okresu ciąży i w okresie odchowu potomstwa oraz źrebięta do 6 miesięcy, cielęta do 4 miesięcy, jagnięta do 3 miesięcy, prosięta do 2 miesięcy i koźlęta do 5 miesięcy;
 • stado użytkowe drobiu, co do którego zawarto umowę na dostawę ptaków z tego stada lub produktów pochodzących od tych ptaków;
 • zwierzęta futerkowe, co do których hodowca zawarł umowę na dostawę skór tych zwierząt;
 • rodziny pszczele pszczoły miodnej (Apis Moliera) wraz z zasiedlonymi przez te rodziny ulami.

Maszyny, urządzenia, budowle

Biorąc pod uwagę ochronę prawną rolnika przed niekontrolowaną egzekucją komorniczą zakazuje się zajmowania budowli i urządzeń wymienionych poniżej:

 • podstawowe maszyny, narzędzia i urządzenia rolnicze, w liczbie niezbędnej do pracy w gospodarstwie, w tym ciągniki rolnicze z maszynami i sprzętem współpracującym, samobieżne maszyny rolnicze niezbędne do uprawy, pielęgnacji, zbioru i transportu ziemiopłodów;
 • budynki gospodarcze i grunty rolne, niezbędne do hodowli zwierząt w proporcji uzależnionej od wielkości stada podstawowego i niezbędnej nadwyżki inwentarza;
 • budynki gospodarcze magazynowe, składowe, przechowalnie oraz szklarnie, tunele foliowe i inspekty do prowadzenia produkcji roślinnej w gospodarstwie rolnym wraz z wyposażeniem;
 • silosy na zboża i pasze;
 • podstawowy sprzęt techniczny, niezbędny do zakończenia cyklu danej technologii produkcji w przypadku gospodarstwa specjalistycznego.

Pozostałe składniki majątku

Oprócz wymienionych wyżej egzekucji komorniczej nie podlegają także pozostałe elementy majątku rolnika. Jeśli zastanawiamy się, co komornik może zabrać rolnikowi a czego nie, to poniższy wykaz powinien rozwiać wątpliwości.

 • Zapasy paliwa i części zamienne, niezbędne do normalnej pracy ciągnika i maszyn rolniczych, na okres niezbędny do zakończenia cyklu produkcyjnego;
 • Materiał siewny, zboże i inne ziemiopłody niezbędne do siewów lub sadzenia w gospodarstwie rolnym dłużnika, w ilości niezbędnej w danym roku gospodarczym;
 • Zapasy opału na okres 6 miesięcy;
 • Nawozy, środki ochrony roślin oraz środki wspomagające uprawę roślin, w ilości niezbędnej na dany rok gospodarczy dla gospodarstwa rolnego dłużnika;
 • Zapasy paszy i ściółki dla inwentarza wymienionego w pkt 1–4, do najbliższych zbiorów;
 • Zaliczki na poczet dostaw produktów rolnych.

Co komornik może zabrać rolnikowi? Podsumowanie

Cieszy fakt, że Senat postanowił wzmocnić prawa rolników występując z inicjatywą zabezpieczenia ich interesów nowelizacją ustawy. Budujące jest również jednogłośne głosowanie Sejmu nad nowelizacją ustawy bez względu na to jakimi motywami kierowali się posłowie.

Czytaj też: Komornik w gospodarstwie rolnika! Sprawdź jakie masz prawa

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4 / 5. Liczba głosów 58

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Komentarze
 1. Alina pisze:

  Mowa o komornikach. Niestety znam rodziny rolników gdzie komornik zajął ciągniki, maszyny rolnicze,samochody dostawcze,ciężarowe i inne przedmioty niezbędne do prowadzenia gospodarstwa rolnego. Komornikom się wydaje że wszystko im wolno hieny pazerne. Niech to prawo się wreszcie zmieni by ukrocic procedery komornikom co on może zajać a czego nie może. U mnie jest taka sytuacja co mnie to wkurzyło bardzo i poirytowalo gdy komornik zajął moje konto bankowe chcąc w ten sposób wyłudzić moja kasę za długi mojego ojca . Egzekucja prowadzona jest z tytułu ojca długów i komornik zarabal trzy kwoty z kąta mojego za długi ojca mojego. Czy może komornik zająć konto bankowe osób trzecich spokrewnionych tu w przypadku córka padła ofiarą komornika kosztem długów mojego ojca. Czy mógł tak postąpić czy złamał prawo zajmując moje środki na zaspokojenie potrzeb wierzycieli mojego ojca. To się w głowie nie mieści że by czyjeś mienie zajmować by ściągnąć dług z mojego konta na cześć wierzycieli mojego ojca. Niestety złożyłam skargę na działania komornika czemu zajął moje środki finansowe za długi ojca . Ojca konta są po blokowane przez komornika ,więc komornik nie może ściągnąć długów to się dosadzil do mojego konta bankowego. Paranoja ,samowolka to jest niedopuszczalne by komornik zajął moje finanse na rzecz długów ojca . Poszło ponad grubo 20000zl . Oszczędności poszły się walić. No jak tak można ,nie tak być nie może do diabła ukrocic ich procedury co komornik może zająć a czego nie może. Wściekłość mnie bierze na samą myśl o tym że komor zarabal moja kasę. Skarga napisana ciekawe co z tego wyniknie. Żadnego pisma nie otrzymałam od komornika. Może ojciec dostał o czym nic nie powiedział . A długów ma ogrom również rolnik i co komornik zajął mu silosy zbożowe,ciągniki rolnicze, samochód ciężarowy i inne urządzenia . Ten tekst o tym co komornik może zająć a czego nie mija się z celem i prawda . Sejm pracuje nad tym dopiero co komornicy mogą zająć a czego nie mogą. I tak swoje robią łamiąc prawo . To hieny pazerne. Zajmują wszystko co cenne i co ma wartość duża. A na na licytacji można kupić za bezcen . Szkoda słów czas ukrocic ich panoszenie się oni też niech nie będą bezkarni. Ukrocic ich chore procedury. Tyle w temacie. Szkoda nerw i zdrowia na pazerność hien.

 2. Ewa pisze:

  Witam,od 2018r walczymy bez skutku z komornikiem.Zajął ciągnik przycepy,zlicytował gospodarstwo nasze i syna wraz z budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi na dzien dzxisiejszy straciliśmy status rolnika ,wszelkie skargi na komornika są przez sąd odrzucane, posiadam 200 kur na jajka , zniszczył nam hodowlę trzody ostatnią partię 200szt w 2018 rowniez nam zajął. brakuje nam sił ale jeszcze walczymy.