Ośrodki Doradztwa Rolniczego

Targi rolnicze 2018 – gdzie i kiedy warto być

Regionalne, ogólnopolskie, międzynarodowe targi i wystawy najlepiej pokazują ekspansję technologiczną w rolnictwie

8 stycznia 2018

Targi rolnicze 2018, nauka, praktyka, rozrywka

Imprezy rolnicze z roku na rok cieszą się coraz większą popularnością przyciągając tysiące zwiedzających, wśród których są nie tylko...

8 stycznia 2018

Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Przez żołądek do serca? Wygląda na to, że Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego znalazł receptę aby trafić do serc nie...

7 października 2017

01

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Wielkopolska to region o największej produkcji rolniczej w kraju. Czy w związku z tym obowiązki specjalistów z WODR są...

9 sierpnia 2017

02

Zajęcia terenowe

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

"Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie... " - taki pogląd wygłaszał Jan Sariusz Zamoyski, krajan doradców Lubelskiego ODR...

30 lipca 2017

03

Pole doświadczalne OODR

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego powołano, aby spełniał określone zadania lecz bardzo ważne są również te działania placówek, które je...

4 lipca 2017

04

warmińsko mazurski odr

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Warmińsko–Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego realizuje zadania mające na celu podniesienie poziomu rodzimego rolnictwa, poprzez nacisk na modernizacje.

5 maja 2017

05

Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku

Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku stawia za główny cel rozwoju i budowy strategii na najbliższe lata rozwój winorośli...

28 kwietnia 2017

06

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

PODR w Szepietowie działa na terenie całego woj. podlaskiego z pomocą 14 powiatowych zespołów. Z jakimi problemami się zmaga?

26 marca 2017

07

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Częstochowie

Kopalnie, huty, przemysł, smog – to pierwsze skojarzenia ze Śląskiem. Mało komu przyjdzie na myśl, że kwitnie tu też...

5 marca 2017

08

dolnośkąski ośrodek doradztwa rolniczego

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu

Dzieje DODR sięgają roku 1960. Ile od tego czasu się zmieniło i z jakimi problemami zmagają się dolnośląscy rolnicy?

19 lutego 2017

09

łódzki ośrodek doradztwa rolniczego

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach

Przychodzi rolnik do ŁODR, a ŁODR… nie tylko doradza, ale pomaga mu w uzyskaniu dotacji. Sprawdźcie, jakiego wsparcia udziela...

12 lutego 2017

10

mazowiecki ośrodek doradztwa rolniczego

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego to jeden z najstarszych i największych polskich ODR-ów. Co go wyróżnia wśród innych placówek?

29 stycznia 2017

11

zachodniopomorski ośrodek doradztwa rolniczego

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

ZODR rolnicy kojarzą głównie z Barzkowickimi Targami Rolnymi Agro Pomerania. Co jednak warto wiedzieć o tej placówce doradczej?

26 grudnia 2016

12

pomorski ośrodek doradztwa rolniczego

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego nie tylko radzi sobie z aktualnymi problemami rolników, ośrodek wdraża też nowe rozwiązania! Jakie?

25 grudnia 2016

13

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

65 tys. gospodarstw rolnych, 98 tys. osób pracujących w rolnictwie – to prawdziwe wyzwanie dla doradców z KPODR!

24 grudnia 2016