Czy stosowanie glifosatu w UE będzie znowu dozwolone?

Stosowanie glifosatu w krajach Unii Europejskiej dozwolone jest do połowy grudnia 2023 r. Czy wykorzystanie tej chwastobójczej substancji czynnej zostanie wydłużone? Sprawdźmy, co planuje Komisja Europejska.

Europejskie zezwolenie na stosowanie glifosatu wygasa z końcem tego roku. Standardowy termin odnowienia to piętnaście lat, ale w 2017 r. zezwolenie na glifosat wywołało tyle dyskusji, że KE zdecydowała się przedłużyć je tylko na pięć lat. Kolejno, w 2022 r. zostało ono prolongowane na następne dwanaście miesięcy.

Komisja Europejska chce przedłużyć stosowanie glifosatu

Komisja Europejska chce przedłużyć dopuszczenie glifosatu do stosowania o kolejne piętnaście lat — takie spekulacje wysnuwa środowisko rolnicze. Branża powołuje się na dokument, który wyciekł z KE, a odnosi się do niedawnego wniosku Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). Można zatem oczekiwać, że produkty na bazie glifosatu nadal spełniać będą wymogi bezpieczeństwa określone w prawodawstwie UE.

Różne środowiska — odmienne spojrzenie na stosowanie glifosatu

Stosowanie glifosatu zawsze budziło wiele kontrowersji, pojawiały się głosy za i przeciw wykorzystaniu tej substancji czynnej. Nie inaczej jest i teraz. Dlatego z jednej strony Board for the Authorisation of Plant Protection Products and Biocides (CTGB, niderlandzka organizacja ds. zatwierdzania pestycydów) wyraża zadowolenie, że KE chce podjąć decyzję o dopuszczeniu glifosatu, opierając się na merytorycznych argumentach. CTGB twierdzi bowiem, na podstawie danych naukowych, że stosowanie glifosatu jest bezpieczne. Z kolei organizacja ekologiczna PAN Europe negatywnie zareagowała na ujawniony dokument. W komunikacie prasowym zarzuciła KE chęć ponownego dopuszczenia do stosowania herbicydu, mimo że nie spełnia on unijnych kryteriów dotyczących ochrony zdrowia i środowiska.

Zagadnienia, których nie udało się wyjaśnić

Mimo szerokiego zakresu badań EFSA nie udało się wyjaśnić kilku kwestii. Główne z nich przedstawiamy poniżej.

  • Znaczenie i ocena drugorzędnego składnika (występującego w małych ilościach) w produkcji glifosatu. Brakuje danych, aby dokładnie wyjaśnić tę kwestię.
  • Brak wyczerpujących informacji na temat stosowania glifosatu a zagrożeń dla konsumenta. Według EFSA nie ma rzetelnych danych dotyczących poziomu pozostałości glifosatu w roślinach uprawnych wykorzystywanych jako płodozmian. W obecnie prowadzonych badaniach  stwierdza się, że uzyskiwane wartości raczej nie przekroczą poziomu bezpieczeństwa toksykologicznego. Planowany termin zakończenia prac nad tym zagadnieniem to styczeń 2025 r.
  • Zagrożenia dla roślin wodnych. W tej kwestii sugeruje się brak odpowiedniej metodologii badawczej, której zasady musiałyby najpierw zostać opracowane w całej UE. Kwestionowane zagadnienie dotyczy narażenia organizmów wodnych na znoszenie cieczy roboczej.
  • Toksyczność krótko- i długookresowa składnika preparatu. Informacje na ten temat są konieczne do pełnej oceny ryzyka stosowania środka zawierającego glifosat. Nie odnotowano jednak do tej pory żadnych oznak ostrej genotoksyczności dla „preparatu reprezentatywnego”.
  • Wpływ na mikrobiom człowieka i zwierząt. W badaniach wpływu glifosatu na bakterie jelitowe brakuje wiążących wniosków. Potrzebne jest opracowanie konkretnych metod testowych. EFSA postuluje, że w tej kwestii należy ustalić wytyczne dla wszystkich środków ochrony roślin, nie tylko dla glifosatu.

Decyzja w sprawie stosowania glifosatu

Co w sprawie glifosatu orzeknie KE? Z niecierpliwością czekamy na dalsze informacje. Oby były pozytywne dla producentów rolnych. Wnioski EFSA zostały bowiem udostępnione KE i państwom członkowskim UE. Oczekuje się, że zostaną upublicznione w ciągu najbliższych dwóch tygodni.

Czytaj również: Jaka cena wapna nawozowego 2023?

Źródła: Agrarheute, nofofruit

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 5 / 5. Liczba głosów 1

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *