Czynsz dzierżawny krótkoterminowy. Czy umowa wystarczy?

Czynsz dzierżawny krótkoterminowy jest zabezpieczany w formie aktu notarialnego. Jednakże Zachodniopomorska Izba Rolnicza wnioskowała, by zmienić przepisy w tej sprawie. Na czym miałyby polegać te zmiany?

Czynsz dzierżawny krótkoterminowy gruntów rolnych to bardzo częsta forma umowy pomiędzy dzierżawcą a właścicielem gruntu. Zazwyczaj umowa nie wymaga jej sporządzenia u notariusza. Jednakże coraz częściej zawiera się umowy potwierdzone u notariusza.

Czynsz dzierżawny krótkoterminowy – zbędne procedury

Rada Powiatowa Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej z Pyrzyc zwróciła się do Zarządu ZIR w sprawie działań związanych z przepisami dotyczącymi zabezpieczania czynszu dzierżawnego w KOWR. W związku z tym Zarząd ZIR zwrócił się do prezesa KRIR, by przeanalizować problematykę. Zdaniem rolników do tego, by zabezpieczyć czynsz dzierżawny krótkoterminowy, nie potrzeba aktu notarialnego. Według Izby w takim przypadku wystarczyłaby umowa z KOWR. Ponadto rolnicy uważają, że akt notarialny przy tak krótkich dzierżawach jest zbędnym kosztem, jaki muszą ponosić.

Jak na wniosek Krajowej Rady Izb Rolniczych odpowiedział KOWR

W odpowiedzi na pismo Krajowej Rady Izb Rolniczych poinformowano o dopuszczalnych formach zabezpieczenia należności KOWR. Mianowicie wynikają one z przepisów ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

W liście od KOWR podkreślono, że w przypadku niektórych z zabezpieczeń wymagają aktu notarialnego. Taka sytuacja zachodzi m.in. w przypadku, kiedy konieczne jest, by oświadczenie woli osoby ustanawiającej hipotekę miało taką właśnie formę.

Jakie czynniki uwzględnia się, ustalając czynsz dzierżawny krótkoterminowy?

Przy ustalaniu czynszu dzierżawnego krótkoterminowego z przyszłym nabywcą lub dzierżawcą oddział terenowy KOWR bierze pod uwagę poniższe czynniki:

  • wysokość ceny sprzedaży lub czynszu dzierżawnego, który podlega zabezpieczeniu;
  • okres dzierżawy lub spłaty rozłożonej na raty;
  • sytuacja finansowa i majątkowa kandydata na nabywcę lub dzierżawcę;
  • prawidłowość wywiązywania się przez nich z dotychczasowych zobowiązań, które wynikały z umów z KOWR (obejmują one także płatności rat czynszu, ze sprzedaży spłacanej ratami oraz innych zobowiązań mających charakter publiczno-prawny);
  • ryzyko wiążące się ze spłatą zaległych zobowiązań (ceny lub czynszu dzierżawnego);
  • cechy danego zabezpieczenia, które wynikają ze związanych z nim przepisami prawnymi oraz umową o zabezpieczenie;
  • możliwość jak najszybszego zaspokojenia roszczeń KOWR z przyjętego zabezpieczenia.

Biorąc pod uwagę powyższe czynniki, możliwe jest przyjęcie zabezpieczenia spłaty w innej formie. Może być to np. kaucja. A ta nie wymaga aktu notarialnego.

Ponadto, by uprościć dochodzenie należności ZWRSP lub wydania przedmiotu dzierżawy, stosuje się oświadczenie woli dzierżawcy. Mówi ono o dobrowolnym poddaniu się egzekucji, zgodnie z art. 777 § 1 pkt 4 lub 5 KPC., która wymaga zachowania aktu notarialnego.

Więcej na temat przepisów obowiązujących w tym roku, przeczytasz w dziale prawo.

Źródło: ZIR

Czytaj też: Aktualna cena pszenicy w kraju

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *