Deccopyr-Pot panaceum na zgniliznę jabłek w okresie ich przechowywania

Przed nami okres, w którym sadownicy rozpoczynają zbiór plonów swojej całorocznej pracy. Nie chodzi tu tylko o owoce, ale o aspekt finansowy, który zależy od koniunktury i jakości oferowanych jabłek. Uzyskanie zadowalających cen za owoce często wiąże się z koniecznością ich przechowywania. A w trakcie tego etapu owoce dojrzewają i miękną, stając się bardziej wrażliwe na gnicie powodowane przez grzyby.

Czas zbioru owoców i przygotowania ich do długiego przechowania jest bardzo trudną fazą całej produkcji dla sadowników. Często nęka ich wątpliwość, czy zrobili wszystko, aby przeciwdziałać skutkom infekcji patogenów, które nastąpiły w trakcie okresu wzrostu jabłek na drzewie. Z pomocą sadownikom przychodzą środki do ochrony pozbiorczej. Niewątpliwą zaletą takich rozwiązań jest możliwość zabezpieczenia także miejsca uszkodzeń skórki owoców powstałych w trakcie zbioru. Jak ważna jest ta ochrona, doskonale przedstawia fakt, że ponad 50% strat w owocach stanowią choroby grzybowe powodujące gnicie w okresie przechowywania jabłek.

Jeden z fungicydów zarejestrowanych do ochrony pozbiorczej umożliwia aplikację w obiekcie przechowalniczym po złożeniu owoców.

Gorzka zgnilizna jabłek — najczęstsza choroba przechowalnicza

Deccopyr-Pot - gorzka zgnilizna - chore jabłko

Deccopyr-Pot zapobiega „oczkowaniu” jabłek

Jedną z najczęściej ostatnio spotykanych na przechowywanych jabłkach chorób jest gorzka zgnilizna jabłek. Choroba powodowana jest przez grzyb Neofabraea vagabunda znany również jako Gloeosporium album, Pezicula alba. Grzyb ten odpowiedzialny jest również za zgorzel kory. Czyli zaniechanie właściwej dbałości o zdrowe drzewa często prowadzi do niespodzianek w trakcie przechowywania owoców. A niespodzianki te, to bardzo duża liczba jabłek z „oczkami” — charakterystycznym objawem gnicia powodowanym przez ten grzyb. Neofabraea vagabunda co roku odpowiada za straty w trakcie przechowywania na poziomie ok. 10% plonu, a często nawet więcej. Do infekcji dochodzi przed zbiorem jabłek, kiedy to grzyb wnika do wnętrza owocu najczęściej przez przetchlinki. Proces gnicia jabłek rozpoczyna się jednak znacznie później, dopiero po dojrzeniu, a raczej zmięknięciu miąższu jabłka w trakcie przechowywania. Dlatego objawy gnicia pojawiają się wcześniej na jabłkach przechowywanych w chłodni zwykłej, niż w warunkach kontrolowanej atmosfery.

Deccopyr-Pot — pomoc dla sadowników

W ostatnich latach pojawiły się preparaty do pozbiorczej ochrony jabłek przed gniciem, zawierające pirymetanil. Związek ten należy do klasy chemicznej anilinopirymidyn. Po raz pierwszy w Polsce został zarejestrowany do stosowania po zbiorach na owocach ziarnkowych w 2017 r. Stosowanie pirymetanilu po zbiorach jest wysoce skuteczne w zwalczaniu gorzkiej zgnilizny jabłek. Pirymetanil wykazuje również skuteczne działanie w hamowaniu rozwoju chorób powodowanych przez patogeny: Penicillium expansum, Botrytis cinerea, a wcześniej był stosowany przeciwko parchowi jabłoni (Venturia inaequalis). Jednym z produktów zawierających tę substancję czynną jest preparat Deccopyr-Pot.

Jednak żaden z przedzbiorczo stosowanych preparatów nie jest w stanie w skuteczny sposób zabezpieczyć jabłek przed infekcją patogenami. Co istotne dla podmiotów, które skupują owoce od sadownika i wstawiają jabłka do obiektu przechowalniczego z myślą o dłuższym przechowywaniu, wykonanie zabiegów pozbiorczych pozwala na zabezpieczenie jabłek bez względu na wykonane zabiegi w sadzie. Również w przypadku trudnych deszczowych warunków przed zbiorem, gdy ochrona przed chorobami grzybowy jest niemożliwa, bądź następuje zmycie preparatu i ochrona jest nieskuteczna, wykonywanie zabiegu po zbiorze w obiekcie przechowalniczym uniemożliwia zmycie preparatu przez deszcz. Kolejną zaletą jest możliwość dezynfekcji skrzyń oraz wewnętrznych części chłodni. A także mniejszy wpływ na środowisko ze względu na brak stosowania fungicydów w sadzie jabłoniowym.

Efektywność stosowania preparatu Deccopyr-Pot w zwykłej chłodni

W sezonie 2021/2022 w Katedrze Sadownictwa i Ekonomiki Ogrodnictwa SGGW w Warszawie prowadzono projekt (praca badawcza mgr A. Malengiewicz), oceniający w chłodni zwykłej efektywność fumigacji jabłek preparatem Deccopyr-Pot. Analiza występowania chorób grzybowych po 6 miesiącach przechowywania wykazała, że największy udział w gniciu jabłek miały:

Deccopyr-Pot

Wykres. Wpływ zastosowanego po zbiorze jabłek preparatu Deccopyr-Pot na gnicie owoców

  • gorzka zgnilizna jabłek,
  • brunatna zgnilizna owoców ziarnkowych,
  • oraz sina pleśń jabłek.

Stosowanie preparatu Deccopyr-Pot ograniczyło występowanie chorób o ponad 50% (wykres).

Należy jednak pamiętać, że rok 2021 był trudny (liczne opady, grad itp.) i przeprowadzenie właściwej ochrony w trakcie wegetacji często nie było wręcz możliwe. Jak widać, nawet w tak nietypowym roku, zastosowanie po zbiorze jabłek preparatu zawierającego pirymetanil, skutecznie ogranicza straty na skutek gnicia jabłek w trakcie przechowywania.

Deccopyr-Pot w duecie zabezpieczającym jabłka przed gniciem

Łączenie ochrony przed zbiorem jabłek z fumigacją preparatem Deccopyr-Pot okazało się najskuteczniejszą walką z chorobami występującymi w trakcie przechowywania. W kombinacji, w której zastosowano preparat Bellis 38 WG i Deccopyr-Pot stwierdzono nieliczne jabłka z objawami gnicia. Ogólnie, powszechnie stosowane zabiegi przed zbiorem zabezpieczają jabłka przed gniciem, ale zaletą dodatkowego zabiegu Deccopyr-Pot jest ochrona i zabezpieczenie uszkodzeń powodowanych w trakcie zbioru owoców, takich jak: wyrwana szypułka, uszkodzona skórka, otarcia itp. Należy dodać, że do atutów fumigacji owoców po zbiorze należy ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko, ze względu na stosowanie fungicydu w obiegu zamkniętym powietrza.

W ostatnich latach dużo uwagi poświęca się bezpieczeństwu żywności, a jabłka nie powinny zawierać więcej niż 4 pozostałości substancji czynnych. Preparat Deccopyr-Pot zawiera jedną substancję czynną — pirymetanil, co trzeba uwzględnić przy podejmowaniu decyzji o wykonaniu takiego zabiegu. Dobrą informacją jest, że zawartość pirymetanilu w jabłkach traktowanych środkiem Deccopyr-Pot nie przekraczała NDP (najwyższy dopuszczalny poziom). Ponadto jego stężenie w owocach było o 91% niższe od progu NDP już po 4 dniach od zastosowania preparatu w chłodni.

Więcej informacji o uprawach znajdziesz tutaj: Drzewa owocowe

Czytaj również:
Zbiory jabłek 2022

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4.2 / 5. Liczba głosów 9

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Prezentowane informacje w zakresie środków ochrony roślin zawarte w serwisie www.agrofakt.pl nie zawierają pełnej treści etykiet-instrukcji stosowania. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Artykuł zawiera lokowanie produktu i ma charakter promocyjny.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *