Dikwat wycofany. KE nie zgadza się na odnowienia pozwolenia

Nie ma możliwości odnowienia pozwolenia na stosowanie dikwatu – poinformowało KRIR MRiRW. Decyzją KE zatwierdzenie substancji czynnej dikwat do stosowania w środkach ochrony roślin nie zostało odnowione. Jednakże jest pewien wyjątek – jaki?

W ubiegłym miesiącu Zarząd KRIR wystosował wniosek do Komisji Europejskiej o odnowienie pozwolenia na stosowanie dikwatu. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi odpowiedziało na wniosek Opolskiej Izby Rolniczej z dnia 30 lipca br. Ministerstwo poinformowało o tym, że nie ma możliwości odnowienia pozwolenia na stosowanie dikwatu. Decyzję podjęto zgodnie z rozporządzeniem KE 2018/1532 z dnia 12 października 2018 roku.

W sprawie nieodnawiania zatwierdzenia substancji czynnej dikwat zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011.

Dnia 4 maja 2019 roku wycofano zezwolenia wydane dla środków ochrony roślin zawierających substancję dikwat. Środki ochrony roślin, które wprowadzono na rynek do 4 maja 2019 roku włącznie, trafiły do obrotu, a rolnicy mogli je stosować do 4 lutego 2020 roku.

Dikwat zagrożeniem dla środowiska?

W odpowiedzi na wniosek o odnowienie pozwolenia na stosowanie dikwatu, Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności ustalił, że istnieje wysokie ryzyko iż substancja czynna jest zagrożeniem dla pracowników, a także osób postronnych. Dodatkowo wykazano, że dikwat może stanowić zagrożenie dla ptaków. Z tych powodów, Komisja Europejska nie odnowiła pozwolenia na używanie substancji czynnej dikwat. Kryteria, które zatwierdzono w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 nie zostały bowiem spełnione.


Zobacz, jakie zamienniki dikwatu można stosować w uprawie roślin: zamienniki wycofanego dikwatu w uprawie ziemniaka


Odstępstwa od rozporządzenia dotyczące stosowania środka ochrony roślin – dikwat

Jednak art. 53 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 pozwala na stosowanie środka ochrony roślin w sytuacjach nadzwyczajnych. Oznacza to, że w nadzwyczajnych sytuacjach możliwe jest wnioskowanie o wydanie jednorazowego zezwolenia. Chodzi o wprowadzenie do obrotu środka ochrony roślin, który nie uzyskał zezwolenia w kraju po wykazaniu pojawienia się sytuacji nadzwyczajnej w ochronie roślin.

W drodze odstępstwa od art. 28 w szczególnych okolicznościach państwo członkowskie może zezwolić, na okres nieprzekraczający 120 dni, na wprowadzanie do obrotu środków ochrony roślin, w celu ograniczonego i kontrolowanego stosowania; w przypadku gdy takie działanie okazuje się niezbędne z powodu niebezpieczeństwa, któremu nie można zapobiec za pomocą innych rozsądnych działań.

Źródło: KRIR

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4.8 / 5. Liczba głosów 4

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Prezentowane informacje w zakresie środków ochrony roślin zawarte w serwisie www.agrofakt.pl nie zawierają pełnej treści etykiet-instrukcji stosowania. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *