Dłuższy czas na wymianę dachu z azbestu

Jak pisaliśmy 15 marca br., rolnicy mieli problemy z dotrzymaniem zawartych w umowach terminów na wymianę dachu z eternitu. MRiRW wzięło pod uwagę wnioski rolników i wydłużyło czas na wymianę dachu z azbestu. Dowiedz się, o ile.

KRiR apelowała do ministra rolnictwa, aby wydłużył czas na wymianę dachu z azbestu. My natomiast opisując sytuację, zobowiązaliśmy się do trzymania ręki na pulsie. Dlatego informujemy, ile dodatkowego czasu na realizację przedsięwzięcia dostali rolnicy.

Prośba KRIR o dłuższy czas na wymianę dachu z azbestu

Przewodniczący KRIR Wiktor Szmulewicz wystosował do ministra rolnictwa prośbę o wydłużenie czasu na realizację umów związanych z wymianą dachów z eternitu w budynkach gospodarskich

Niektóre umowy zawarte w ramach pierwszego naboru kończą się już 15 marca 2024 r. Przy czym ze względu na czynniki niezależne od rolników inwestycje nie zostały zakończone. Mianowicie wczesne nadejście zimy 2023 i warunki atmosferyczne uniemożliwiły prace budowlane. Poza tym brakowało wolnych terminów w firmach realizujących wymiany dachów — argumentował Szmulewicz.

Dlatego izby postulowały o możliwość aneksowania umów oraz przedłużenia inwestycji o co najmniej 6 miesięcy. Prosiły przy tym ministra o osobistą interwencję, bo jak podkreślały, sprawa jest bardzo pilna.

Reakcja MRiRW na wniosek KRIR odnośnie do wymiany dachu z azbestu

Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz wysłał do ministra rolnictwa prośbę w powyższej sprawie datowaną na 12 marca 2024 r. (KRIR/MR/283/2024).

Resort rolnictwa rozpatrzył prośbę pozytywnie. Ściślej mówiąc, 7 maja weszło w życie stosowne rozporządzenie z 30 kwietnia 2024.

Chodzi o Rozporządzenie MRiRW zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia na wymianę pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwach rolnych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Zostało ono opublikowane 6 maja w Dzienniku Ustaw RP. Natomiast zgodnie z §4. „wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia”.

Jaki zatem rolnicy mają czas na wymianę dachu z azbestu?

Z powyższego rozporządzenia wynika, że rolnicy zyskują dodatkowe 6 miesięcy na wymianę pokryć dachowych wykonanych z materiałów zawierających azbest. Oczywiście w ramach wsparcia z inwestycji A1.4.1 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).
Czyli termin na zrealizowanie tego przedsięwzięcia i złożenie wniosku o płatność końcową upływa po 18 miesiącach od dnia zawarcia umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem.

Jednocześnie, jak informuje na swojej stronie ministerstwo, ostatecznym terminem na wymianę pokryć dachowych z azbestu będzie 30 września 2025 r. Umożliwi to właściwe rozliczenie tej części inwestycji A1.4.1 zgodnie z terminem określonym w KPO.

Treść podstawy prawnej

§ 1. 2) których realizacja trwa nie dłużej niż 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem z ostatecznym odbiorcą wsparcia i nie dłużej niż do dnia 30 września 2025 r.;
§ 2. Do spraw dotyczących udzielenia wsparcia na wymianę pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwach rolnych w ramach inwestycji A1.4.1. „Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu” objętej Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększania Odporności, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
§ 3. Przedsięwzięcie objęte wsparciem, o którym mowa w § 2, w przypadku którego przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zawarto umowę o objęcie przedsięwzięcia wsparciem, może zostać zrealizowane w okresie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem, ale nie dłuższym niż 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem i przed upływem terminu określonego w § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 3.9 / 5. Liczba głosów 13

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

ANKIETA - ILE ZA NASIONA W 2024?Zobacz WYPEŁNIJ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *