Dofinansowanie dla pszczelarzy – pieniądze czekają!

Zakup pszczół, sprzętu, a nawet niektórych leków. O refundację tych wszystkich kosztów można starać się na podstawie mechanizmu „Wsparcia rynków produktów pszczelich”. Wnioski o dofinansowanie dla pszczelarzy można składać do 30 kwietnia.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przypomina, że można już składać projekty dotyczące „Wsparcia rynków produktów pszczelich” w ramach mechanizmu Wspólnej Polityki Rolnej.

Kto może się starać o dofinansowanie?

dofinansowanie dla pszczelarzy

Pszczelarze mogą ubiegać się o refundację kosztów m.in. zakupu pszczół.

O dofinansowanie mogą ubiegać się związki pszczelarskie, stowarzyszenia i zrzeszenia pszczelarzy oraz spółdzielnie pszczelarskie. Wsparcie przeznaczone jest również dla grup producentów rolnych prowadzących działalność pszczelarską, a także dla organizacji producentów.

Gdzie należy dostarczyć projekt?

Projekt należy dostarczyć osobiście lub listem poleconym do Kancelarii Ogólnej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Warszawie, ul. Karolkowa 30, w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2018 rokupodaje KOWR.

Na co będzie można przeznaczyć pieniądze?

Mechanizm „Wsparcia rynków produktów pszczelich” ma zapewnić refundację m.in. zakupu pszczół, sprzętu i różnych urządzeń, a także niektórych leków. – W tym sezonie refundacji podlegać będą koszty poniesione na realizację następujących działań: przeprowadzenie szkoleń i konferencji, zakup sprzętu pszczelarskiego, zakup leków do zwalczania warrozy, zakup urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej, zakup pszczół, wykonanie analiz jakości miodu – informuje KOWR.

Dofinansowanie dla pszczelarzy – jak było w ubiegłym sezonie?

dofinansowanie dla pszczelarzy

Szacuje się, że w Unii Europejskiej działa 600 tys. pszczelarzy.

Jak informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w poprzednim sezonie 2017/2018 złożono 407 projektów na łączną kwotę 44 627 tysięcy złotych. Weryfikacja projektów została już zakończona. KOWR przystąpił do zawierania umów z uprawionymi na początku marca tego roku.

Miodu… w bród!

Unia Europejska jest drugim, po Chinach największym producentem miodu na świecie. Szacuje się, że na terenie Unii występuje około 17 milionów rodzin pszczelich i działa 600 tys. pszczelarzy.

Więcej informacji, wniosek o refundację i warunki udziału w mechanizmie Wspólnej Polityki Rolnej „Wsparcie rynku produktów pszczelich” znajdziecie na stronie ARiMR: www.arimr.gov.pl

Uwaga! Już czas składać oświadczenia

Już od piątku Biura Powiatowe ARiMR będą przyjmowały oświadczenia. Cała akcja potrwa do 14 marca

14 lutego 2019

Afera mięsna. Ceny bydła spadają

Zła passa hodowców bydła trwa! Cena bydła poleciały w dół!

19 lutego 2019

Oświadczenie o dopłaty bezpośrednie czy wniosek?

Z możliwości złożenia oświadczeń w formie papierowej skorzystało w ubiegłym roku około  431 tys. rolników.

14 lutego 2019