Dofinansowanie do OZE. Gdzie i do kiedy składać wniosek?

Dofinansowanie do OZE dla sadownika może oznaczać nawet 1 500 000 zł pomocy finansowej. Na co można ją przeznaczyć?

Dofinansowanie do OZE, czyli Odnawialnych Źródeł Energii, wywodzi się z Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023–2027. Dotyczy ono budowy nowych odnawialnych źródeł energii, a także poprawy efektywności energetycznej.

Dofinansowanie do OZE — czego dotyczy?

Dofinansowanie podzielone jest na 3 obszary, w ramach których można ubiegać się o środki. Należą do nich:

1. Obszar A — dotyczy budowy biogazowni rolniczej. Z dotacji wykluczone są roboty budowlane w już istniejącej biogazowni;

2. Obszar B — dotyczy zakupu mikroinstalacji produkujących energię z promieniowania słonecznego. W zakres dotacji wliczany jest także zakup wyposażenia dodatkowego;

3. Obszar C — dotyczy inwestycji dotyczących rozwiązań poprawiających efektywność energetyczną budynków gospodarstw rolnych,

W obszarze A wsparcie można otrzymać na budowę biogazowni, która będzie realizowana w nie więcej niż 2 etapach. Ponadto dotacja dotyczy tylko biogazowni wykorzystywanej jedynie na potrzeby własne gospodarstwa.

Natomiast w obszarze B, oprócz samych instalacji, uwzględnione są magazyny energii, które będą sprzężone z instalacją do wytwarzania energii ze słońca. Dotacja dotyczy też pomp ciepła sprzężonych z instalacją do wytwarzania i magazynowania energii słonecznej.

Zaś obszar C dotyczy docieplenia dachu, ścian zewnętrznych, podłóg lub stropu. Można też ją rozdysponować na zakup bramy wjazdowej, okien lub drzwi zewnętrznych, czy świetlików dachowych. Dotację możemy także przeznaczyć na kotły na biomasę, oświetlenie LED czy instalacje do odzyskiwania ciepła.

Dofinansowanie do OZE — dla kogo?

O środki z tej dotacji ubiegać się mogą sadownicy wpisani do ewidencji producentów rolnych. Ponadto powinni mieć przyznaną jednolitą płatność obszarową. W przypadku gdy jej nie posiadają, mogą wykazać, że prowadzą gospodarstwo w ramach działów specjalnych produkcji rolnej. Warunkiem otrzymania pomocy finansowej jest też odbycie szkolenia z zakresu efektywności energetycznej. Powinno ono się odbyć w okresie do 2 lat przed złożeniem wniosku. Jeśli ubiegający się o dofinansowanie nie posiada takiego szkolenia, musi się on zobowiązać do jego ukończenia.

Kwoty dofinansowania OZE

Wysokość pomocy finansowej będzie się różnić w zależności od obszaru, w którym ubiega się beneficjent. Maksymalne dofinansowanie może wynosić do 65% kosztów kwalifikowanych inwestycji, ale nie może przekroczyć:

  • 1 500 000 zł dla obszaru A;
  • 200 000 zł dla obszaru B i C.

Ponadto podczas realizacji Planu Strategicznego dla wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 nałożone są też limity na dopłatę dla jednego beneficjenta. Maksymalnie może on otrzymać:

  • 1 500 000 zł dla obszaru A i B;
  • 1 700 000 zł dla obszaru A i C;
  • 1 700 000 zł dla obszaru A, B, C;
  •    400 000 zł dla obszaru B i C.

Gdzie złożyć wniosek o OZE?

Wniosek o dopłatę z OZE należy złożyć w terminie od 25 stycznia do 23 lutego 2024 r. Należy tego dokonać drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ARiMR.

Źródło: ARiMR


Przeczytaj także: Sadownicy mogą się ubiegać o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *