Dofinansowanie inwestycji na obszarach Natura 2000 – rusza nabór wniosków!

Download PDF

Od 28 września br. rolnicy z obszarów Natura 2000 mogą składać wnioski na dofinansowanie inwestycji na obszarach Natura 2000. Nabór wniosków potrwa do 27 października br. Jak duże środki można otrzymać? Na co można je przeznaczyć? Jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać pomoc?

Dofinansowanie będzie realizowane w ramach operacji typu „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000”.

Tylko dla gospodarstw na terenach Natura 2000

Wnioski o dofinansowanie inwestycji  należy składać w Oddziałach Regionalnych ARiMR.

Na dofinansowanie inwestycji na obszarach Natura 2000 może ubiegać się rolnik tj. osoba fizyczna, osoba prawna, spółka osobowa lub wspólnicy spółki cywilnej. Warunkiem uzyskania dofinansowanie  inwestycji jest posiadanie samoistne lub zależne gospodarstwa rolnego obejmującego co najmniej 1 ha gruntów. Grunty te muszą być wykazane w ewidencji gruntów i budynków jako grunty rolne. Łączna powierzchnia trwałych użytków zielonych i pastwisk trwałych położonych na obszarze Natura 2000 musi wynosić co najmniej 1 ha.

 Tylko dla inwestycji utrzymujących użytki zielone

dofinansowanie inwestycji na obszarach Natura 2000

Małgorzata Niemiec, dyrektor Departamentu Działań Inwestycyjnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

Na dofinansowanie mogą liczyć te inwestycje, które przyczynią się  do utrzymania i użytkowania w gospodarstwie trwałych użytków zielonych położonych na obszarze Natura 2000 – mówi Małgorzata Niemiec, dyrektor Departamentu Działań Inwestycyjnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Dodaje, że w przypadku, gdy inwestycja będzie związana z produkcją zwierzęcą, projekt może obejmować wyłącznie inwestycje dotyczące produkcji zwierząt trawożernych.

Jakiego typu inwestycje mogą być dofinansowane?

Na dofinansowanie mogą liczyć wszelkie projekty polegające na budowie, przebudowie, remoncie połączonym z modernizacją budynków lub budowli, wykorzystywanych w produkcji zwierzęcej. Dotyczy to także zakupu instalacji technicznej lub wyposażenia oraz rozbiórki i utylizacji materiałów pochodzących z rozbiórki – mówi dyr. M. Niemiec z DDI ARiMR. Zaznacza przy tym, że warunkiem przyznania dofinansowania rozbiórki jest wykazanie, że rozbiórka jest niezbędna w celu realizacji projektu.

Wnioski są przyjmowane od 28 września do 27 października br.

Ponadto pomoc będzie można otrzymać na zakup nowych maszyn i urządzeń do przygotowywania, składowania lub zadawania pasz, pojenia, pozyskiwania lub przechowywania mleka, przechowywania odchodów zwierzęcych – kontynuuje dyr. M. Niemiec z ARiMR. – Dofinansowanie dotyczy także wyposażenia trwałych użytków zielonych położonych na obszarze NATURA 2000, na których są wypasane zwierzęta, budowy lub zakupu wiat lub magazynów do przechowywania biomasy skoszonej na trwałych użytkach zielonych – dodaje.

 Można zakupić także ciągnik!

Koszt zakupu ciągnika rolniczego będzie mógł być kosztem kwalifikowalnym w wysokości nieprzekraczającej 50 % pozostałych kosztów. Oznacza to w praktyce, że nie może być jedynym kosztem o jakiego dofinansowanie ubiega się rolnik.

Jak duże dofinansowanie inwestycji na obszarach Natura 2000?

Limit  pomocy jest uzależniony  od charakteru realizowanego projektu i wynosi na jednego beneficjenta i na jedno gospodarstwo, 500 tys. zł – mówi dyr. M. Niemiec.  Dodaje, że limit ten na inwestycje niezwiązane z budową lub modernizacją budynków inwentarskich lub adaptacją innych istniejących w gospodarstwie budynków na budynki inwentarskie wynosi 200 tys. zł.

 Gdzie składać wnioski?

Wnioski o dofinansowania inwestycji na obszarach Natura 200 należy składać od 28 września do 27 października br. w Oddziałach Regionalnych ARiMR.

Wniosek może zostać złożony osobiście. Może również zostać wysłany pocztą. W takim przypadku należy pamiętać, aby nadać go w placówce pocztowej w terminie naboru, czyli najpóźniej do 27 października br.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

avatar
  Subskrybuj  
Powiadom o