Dofinansowanie pszczelarstwa 2018 – dodatkowy dochód!

Pojawiła się kolejna możliwość na dofinansowanie pszczelarstwa 2018. Pszczelarze mogą otrzymać wsparcie dla swojej działalności służące poprawie jakości miodu i elementów mających wpływ na produkcję i zbyt produktów pszczelich. A także na polepszenie warunków w działalności pszczelarskiej.

Już drugi sezon trwa trzyletni Krajowy Program Wsparcia Pszczelarstwa. Jest to element Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej polegający na dofinansowaniu działań na rynku produktów pszczelich na terenie państw członkowskich Wspólnoty. Praktycznie rzecz biorąc, każdy rolnik ma warunki, aby zwiększyć rentowność swojego gospodarstwa poprzez założenie pasieki. Pszczelarstwo może stać się poważnym źródłem dochodu gospodarstwa rolnego.

dofinansowanie pszczelarstwa 2018

Nawet okazała pasieka nie potrzebuje zbyt dużo miejsca (fot. WODR)

Co sądzą o tym pszczelarze?

– Przybywa pszczelarzy, przybywa pasiek. Coraz więcej rolników, i nie tylko, interesuje się pszczelarstwem, co jest bardzo korzystnym zjawiskiem zwłaszcza dla upraw – mówi Jan Ślósarz, pszczelarz praktyk, emerytowany specjalista ds. pszczelarstwa w Małopolskim ODR w Karniowicach. – Pieniądze przeznaczone na dofinansowanie przyczyniają się do rozwoju hodowli pszczół, pomagają w zakupie rodzin pszczelich, sprzętu i lekarstw. Myślę, że w sytuacji rozwijającego się zainteresowania hodowlą tych pożytecznych owadów środków na dofinansowanie powinno być więcej – dodaje.

Obecnie w kraju jest ok. 1,5 mln rodzin pszczelich, a w ostatnim roku przybyło ich 56 tysięcy. Chyba jednak jest coś na rzeczy! W czasach, gdy coraz większą wagę przywiązujemy do jakości artykułów spożywczych, zwiększa się zapotrzebowanie rynku na zdrowe, rodzime produkty wytworzone w gospodarstwach rolnych. Rośnie popyt, rośnie rynek, rośnie zbyt, rośnie dochodowość gospodarstwa. Oczywiście trzeba najpierw zainwestować, zdobyć doświadczenie, ale to może się opłacać. Nie zapominajmy też o najważniejszej rzeczy. Posiadanie własnych „zapylaczy” jest bezcenne.

Jeśli nie masz numeru EP, to musisz wiedzieć, że…

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje, że „we współfinansowanych lub finansowanych ze środków Unii Europejskiej mechanizmach administrowanych przez KOWR mogą uczestniczyć podmioty wpisane do ewidencji producentów (EP) prowadzonej przez ARiMR. Oznacza to, że każdy podmiot składający do KOWR wnioski w ramach wyżej wymienionych mechanizmów w pierwszej kolejności powinien uzyskać wpis w EP, a nadany nr rejestracyjny będzie identyfikatorem podmiotu również w kontaktach z KOWR”. Wpis do ewidencji producentów uzyskuje się składając wniosek do kierownika biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę Wnioskodawcy.

Dofinansowanie pszczelarstwa 2018  dla kogo są te projekty?

Projekty dotyczące wsparcia nie składają indywidualni rolnicy-pszczelarze lecz instytucje. Należą do nich:

 • związki pszczelarskie,
 • stowarzyszenia pszczelarzy,
 • zrzeszenia pszczelarzy,
 • spółdzielnie pszczelarskie,
 • grupy producentów rolnych (w zakresie działalności pszczelarskiej),
 • organizacje producentów.

– Zainteresowanie projektami jest tradycyjnie duże. Świadczy o tym fakt, że środki przeznaczone na ten cel są wykorzystywane w stu procentach informuje pracownik zajmujący się projektami Wsparcia rynku produktów pszczelich z KOWR w Warszawie. – Można wręcz powiedzieć, że środków na pszczelarstwo jest za mało. Istotną informacją jest to, że o dofinansowanie pszczelarstwa 2018 mogą ubiegać się również rolnicy-pszczelarze nie zrzeszeni w organizacjach pszczelarskich pod warunkiem, że zgłoszą się tam z prośbą o uwzględnienie ich w projekcie dofinansowania. A czasu już nie dużo!

pszczelarstwo

Sprzedaż miodu może podnieść rentowność gospodarstwa (fot. T.Śmigielski)

Jakie działania podlegają refundacji?

Mechanizm Wsparcia rynku produktów pszczelich przewiduje dofinansowanie działań w kilku kierunkach. Pszczelarstwo może liczyć na pomoc techniczną oraz walkę z pasożytami i chorobami pszczół a zwłaszcza warrozy. Można również uzyskać dotację na transport pszczół, zasiedlanie ulami terytorium Wspólnoty a także poprawę jakości produktów pszczelich. Refundowane będą w całości lub częściowo takie działania, jak:

 • przeprowadzenie szkoleń i konferencji;

 • zakup sprzętu pszczelarskiego;

 • zakup leków do zwalczania warrozy;

 • zakup urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej;

 • zakup pszczół;

 • wykonanie analiz jakości miodu.

Zakup pszczół

W tym działaniu szczególną uwagę zwraca się na odbudowę liczebności pogłowia pszczół i podniesienie ich wartości użytkowej, zwiększenie wydajności i liczby rodzin pszczelich. Ale na szczególną uwagę zasługuje zapewnienie zapylania roślin na jak największym obszarze a co za tym idzie osiągnięcie najwyższego plonu. Refundacja kosztów poniesionych przez podmiot uprawniony na realizację projektu w wysokości nie większej niż 70% kosztów netto, do wysokości kwoty umownej.

pszczelarstwo

Na takie wyposażenie można przeznaczyć dotacje z projektu (fot. WODR)

Zakup sprzętu pszczelarskiego

Celem tego działania jest poprawa produkcji pasiecznej oraz jakości produktów pszczelich poprzez modernizację gospodarstw pasiecznych. W tym działaniu pomoc otrzymują pszczelarze, którzy posiadają co najmniej 10 rodzin pszczelich. Gospodarstwa otrzymują pomoc, jeśli nie korzystały wcześniej z finansowania w ramach innych działań. Warunkiem otrzymania wsparcia jest zakup fabrycznie nowego, specjalistycznego sprzętu pszczelarskiego. Wymienić można tu takie urządzenia jak, np. miodarki, odstojniki, dekrystalizatory, refraktometry, ule wszystkich typów lub ich elementy. Maksymalna kwota na dofinansowanie pszczelarstwa 2018 stanowi 60% ceny netto zakupu. Maksymalna wysokość pomocy przekazanej jednemu końcowemu odbiorcy (pszczelarzowi) w ramach tego działania, w okresie jednego sezonu, nie przekroczy 50 zł w przeliczeniu na jedną rodzinę pszczelą i nie będzie wyższa niż 10 000 zł. Aby uzyskać dofinansowanie pszczelarstwa 2018, pszczelarze zobowiązani są do utrzymywania sprzętu w należytym stanie technicznym przez okres 5 lat.

Zakup urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej

Celem działania jest poprawa wydajności produkcji pasiecznej oraz pozyskiwania miodów odmianowych. A także wzrost zainteresowania pszczelarzy prowadzeniem gospodarki wędrownej. Końcowym odbiorcą pomocy może być producent produktów pszczelich, który posiada co najmniej:

 • 30 rodzin pszczelich – przy zakupie przyczep (lawet) do przewozu uli, wag pasiecznych, urządzeń dźwigowych do załadunku i rozładunku uli,

 • 150 rodzin pszczelich – przy zakupie ładowarek, miniładowarek oraz innych wózków samojezdnych do załadunku i rozładunku uli.

Maksymalna kwotę refundacji stanowi 60% ceny netto zakupu, przy założeniu, że kwota ta nie przekroczy w okresie jednego sezonu kwoty wynikającej z iloczynu 50 zł i posiadanej liczby rodzin pszczelich. Nie będzie też wyższa niż 10 000 zł.

Pszczelarstwo ma swoje światowe święto

Rolnicy-pszczelarze, którzy chcą zwiększyć dochodowość gospodarstwa, mogą skorzystać z możliwości, jakie daje prowadzenie pasieki, a przy okazji zdobyć dofinansowanie do tego słodkiego interesu. A w kalendarzu można zapisać, że pierwszy Światowy Dzień Pszczół będzie świętowany 20 maja 2018 roku.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4.1 / 5. Liczba głosów 12

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Konferencja dla Hodowców Bydła i Producentów MlekaPrzeczytaj Sprawdź terminy

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *