Dolny Śląsk: chcą odroczenia czynszu dzierżawnego

To nie jest łatwa finansowo wiosna dla rolników. Wielu nie dostało jeszcze dopłat bezpośrednich za 2015 r., a sytuacja na rynku mleka, mięsa wieprzowego oraz zbóż uległa drastycznemu pogorszeniu. Dlatego zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej złożył wniosek do prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych o możliwość przesunięcia terminu płatności 2 raty czynszu dzierżawnego za 2015 r. do dnia 15 lipca 2016 r.

osn; odroczenie czynszu

Prośba o odroczenie czynszu spowodowana jest nie tylko spóźnionymi dopłatami bezpośrednimi, ale też wysokimi cenami gruntów rolnych.

W ciągu ostatnich kilku lat czynsze dzierżawne w ANR bez racjonalnego uzasadnienia znacząco wzrosły. Ponadto na terenie naszego województwa wielu rolników wykupiło grunty od ANR z rozłożeniem płatności na raty wyjaśnia Leszek Grala, prezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej. W obecnej sytuacji, gdy do gospodarstw nie trafiają dopłaty bezpośrednie, konieczne wydaje się stworzenie możliwości przesunięcia terminu płatności 2 raty czynszu dzierżawnego za 2015 r. do dnia 15 lipca 2016 r.

ANR powinna działać wyprzedzająco i już obecnie stworzyć możliwość rozłożenia płatności na okres do 30 lat.

Leszek Grala, prezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej

Zdaniem samorządu rolniczego z Dolnego Śląska, ANR powinna też stworzyć możliwość, by na wniosek rolnika odraczać do końca sierpnia 2016 r. płatność rat z tytułu wykupu gruntów, a nawet rozważyć możliwość dodatkowego rozłożenia terminów płatności rozłożonych na raty na okres do 30 lat.

Drastycznie wysokie ceny za grunty rolne, jakie w przetargach osiągano w latach 2013–2015 stwarzają ryzyko braku możliwości obsługi rat i zwrotu gruntów zakupionych w nieracjonalnie wysokich cenach do zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych dodaje prezes DIR. Spotykamy się z sytuacjami, gdzie roczna rata z tytułu wykupu za 1 ha przekracza 2-, a nawet 3-krotnie uzyskiwane przychody z tego ha. Dlatego też ANR powinna działać wyprzedzająco i już obecnie stworzyć możliwość rozłożenia płatności na okres do 30 lat.

Zarząd Izby liczy także na to, że odroczone płatności nie będą obciążone odsetkami.

Komentarze

  1. Najpierw biją na przetargach astronomiczne 90-120-130 tysięcy a teraz płaczą, że nie ma na ratę, dalej już mi się nie chce pisać.
    Albo 35-45dt pszenicy w dzierżawie a teraz odroczenia?

Polska zbiera pochwały w Brukseli [Aktualności]

Za co konkretnie otrzymujemy wysokie noty w UE?

21 marca 2019

Rozwój infrastruktury wiejskiej? Jest nowy pomysł! [Aktualności]

Od piątku działa zespół ds. infrastruktury obszarów wiejskich w ramach Porozumienia Rolniczego. Jakie ma plany?

20 marca 2019

Budowa zbiorników retencyjnych – będą zmiany?

KRIR chce, żeby przepisy dotyczące budowy zbiorników retencyjnych do powierzchni 1 ha powinny zostać uproszczone!

15 marca 2019