Dopłaty ARiMR dla producentów malin, jednak nie dla wszystkich

Zakończył się jeden z naborów wniosków dla poszkodowanych sadowników, plantatorów truskawek i krzewów owocowych. Drugi trwa jeszcze do 30 października. O dopłaty ARiMR mogą się również ubiegać plantatorzy malin. Jednak nie wszyscy…

Według wstępnych szacunków o dopłaty z ARiMR z tytułu strat wskutek przymrozków, huraganu lub gradu poniesionych na co najmniej 70% powierzchni upraw stara się około 10 tys. sadowników. Ponadto jeszcze tylko przez tydzień o dotacje mogą wnioskować plantatorzy malin. Jednak nie każdy ma szansę na tę formę wsparcia. Dlaczego? Do kiedy mają czas i jakie są stawki pomocy?

Wsparcie dla poszkodowanych producentów owoców

Do 20 października o dopłaty z ARiMR mogli ubiegać się sadownicy, plantatorzy truskawek i krzewów owocowych poszkodowanych wskutek wystąpienia niekorzystnych zjawisk pogodowych. A konkretnie pomoc przysługuje tym, którzy ponieśli straty na co najmniej 70% powierzchni upraw w wyniku wiosennych przymrozków, huraganu lub gradu.

Stawki pomocy są następujące:

 • 2,5 tys. zł/ha upraw, na których wystąpiły szkody — dotyczy plantacji truskawek i krzewów owocowych;
 • 5 tys. zł/ha sadów owocowych dotkniętych klęską.

Ponadto na jedno gospodarstwo przysługuje nie więcej niż równowartość 15 tys. euro. A w przypadku rolników, którzy nie ubezpieczyli co najmniej 1/2 upraw rolnych, kwota wsparcia ulega pomniejszeniu o 50 proc.

Nabór wniosków o pomoc z tego tytułu zakończył się 20 października. Jak podała Agencja, do biur powiatowych wpłynęło blisko 10 tys. zgłoszeń. Jednak podliczania złożonych wniosków jeszcze nie zakończono.

Trwa za to jeszcze przyjmowanie wniosków z tytułu wsparcia w związku ze szkodami w uprawach owocujących drzew i krzewów owocowych oraz truskawek. Pomoc dotyczy szkód powstałych w 2023 r. wskutek przymrozków wiosennych, gradu lub huraganu na powierzchni co najmniej 30%, ale poniżej 70% danej uprawy. Agencja przyjmuje dokumenty do 30 października br.

Dopłaty z ARiMR dla plantatorów malin

Wciąż jeszcze trwa również nabór wniosków dla producentów malin. Agencja udziela pomocy finansowej rolnikom-producentom malin, którym grozi utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym. Chodzi o problemy powstałe wskutek agresji FR na Ukrainę.

Pomoc ma charakter pomocy publicznej i jest udzielana na podstawie decyzji Komisji Europejskiej.

Ile wynosi dopłata do malin?

Aby wyliczyć wysokość pomocy, należy przemnożyć przez siebie dwie wartości. Pierwszą jest deklarowana we wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich powierzchnia upraw malin, nie większa niż 10 ha. Druga wartość to stawka pomocy, która wynosi:

 • 1 250 zł/ha powierzchni upraw malin, na których wystąpiły szkody spowodowane wystąpieniem w 2023 r. przymrozków wiosennych, huraganu lub gradu i w odniesieniu do których producent malin złożył wniosek o udzielenie pomocy. Konkretnie chodzi o szkody w uprawach owocujących, które objęły co najmniej 30% i mniej niż 70% danej uprawy.
 • 2 500 zł/ha powierzchni upraw malin innych niż wyżej wymienione.

Co więcej, pomoc ta może być kumulowana z innymi pomocami przyznanymi na podstawie „Tymczasowych kryzysowych i przejściowych ram środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki po agresji Rosji wobec Ukrainy”. Jednak prawo przewiduje limity. Mianowicie łączna kwota dopłaty ARiMR uzyskanej w ramach „tymczasowych kryzysowych ram” nie może przekroczyć:

 • 250 000 EUR — w przypadku pomocy z tytułu prowadzenia działalności w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych;
 • 300 000 EUR — w odniesieniu prowadzenia działalności w sektorze rybołówstwa i akwakultury;
 • 2 mln EUR — jeśli chodzi o prowadzenie działalności w innych sektorach.

Uwaga! Pomoc nie dla każdego producenta malin

Aby otrzymać dopłaty z ARiMR dla producentów malin, trzeba spełniać następujące warunki:

 • Mieć nadany numer identyfikacyjny w trybie obowiązujących przepisów krajowych.
 • Być mikro-, małym, średnim lub dużym przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 2022/2472.
 • Wykazać zagrożenie utratą płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją FR wobec Ukrainy.
 • Złożyć w 2023 roku wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich.

Jednakże w bieżącym naborze pomoc nie przysługuje tym producentom malin, którzy ubiegali się o wspomniane na początku wsparcie dla plantatorów poszkodowanych przez przymrozki wiosenne, huragan lub grad. A dokładnie chodzi o straty, które wystąpiły na co najmniej 70% powierzchni upraw.

Jak złożyć wniosek o dopłaty ARiMR dla producentów malin?

Wnioski o dopłaty dla producentów malin można składać jeszcze tylko do 31 października. Dokumenty należy dostarczyć do biur powiatowych Agencji właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę firmy producenta malin. Można to zrobić na trzy sposoby:

 • osobiście — wówczas za datę złożenia wniosku uważa się dzień dostarczenia go do kancelarii biura;
 • za pośrednictwem Poczty Polskiej — w tym przypadku liczy się data stempla pocztowego;
 • drogą elektroniczną (platforma ePUAP lub usługa mObywatel) — tu pod uwagę bierze się datę nadania.

Źródło: ARiMR


Czytaj też: Dopłaty bezpośrednie 2023 do truskawek. Pieniądze już płyną

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

TO JEST NIEWIARYGODNEZobacz SPRAWDŹ WYNIKI BADAŃ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *