Dopłaty bezpośrednie w 2023 r. – stawki i zmiany. Sprawdź!

Polska, podobnie jak inne kraje niebawem wejdzie w nowy okres programowania Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027. Od tego momentu rozpocznie się realizacja Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027. Ostateczną wersję tego dokumentu przekazano już do Komisji Europejskiej w celu jego akceptacji. Wobec tego wiemy już jak wstępnie będą wyglądać dopłaty bezpośrednie, które zaczną obowiązywać już 2023 r.

W dniu 15 lipca 2022 r. MRiRW zakończyło negocjacje z Komisją Europejską w sprawie uwag do Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027 w ramach których wprowadzono kilka modyfikacji w poszczególnych instrumentach wsparcia. Zmiany dotyczyły m.in. dobrostanu zwierząt, ekoschematów, a także norm dobrej kultury rolnej. W Planie Strategicznym WPR podano także stawki dopłat bezpośrednich, które będą obowiązywać w 2023 r., jak i dalszych latach. Czy rolnicy otrzymają wyższe płatności, niż obecnie? Sprawdźmy!

Dopłaty bezpośrednie 2023

W projekcie Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027 na podstawie analiz stwierdzono, że nie ma zasadności wprowadzenia terytorialnego zróżnicowania kwoty podstawowego wsparcia dochodów. Dlatego też szacowana stawka w interwencji: podstawowe wsparcie dochodów ma wynieść około 118 euro/ha. Natomiast w 2027 r. stawka ma być niższa, ponieważ koperta finansowa nie uwzględnia transferu środków z II filaru WPR. Ogółem w latach 2023-2027 na płatność resort rolnictwa planuje przeznaczyć około 8206,6 mln euro. Co stanowi 47,26% puli środków przeznaczonych na płatności bezpośrednie.

Szacowane dopłaty bezpośrednie 2023, które MRiRW zawarło w Planie Strategicznym WPR 2023-2027 obejmują również uzupełniające redystrybucyjne wsparcie dochodów. Proponowana stawka tej płatności powinna wynosić około 40 euro/ha.

Co razem z płatnością podstawową zminimalizuje (dla gospodarstw w polu obserwacji FADN) różnicę do dochodu parytetowego w gospodarce narodowej o ok. 27% – wyjaśniło MRiRW.

Dopłaty bezpośrednie 2023 podane przez MRiRW uwzględniają również uzupełniające wsparcie dochodu dla młodych rolników. Przewidywana stawka pomocy dla młodych rolników powinna wynosić 61 euro/ha. Co stanowi około 50% wysokości płatności podstawowej. W ramach I filaru resort rolnictwa planuje przeznaczyć na ten rodzaj wsparcia około 185,3 mln euro.

Powyższe dane obejmują jednak szacowane stawki wsparcia w ramach płatności bezpośrednich. Dokładniejsze informacje w tej kwestii pojawią się późniejszym terminie, o czym poinformowało MRiRW w odpowiedzi na pytania przesłane przez agrofakt.pl:

Rzeczywista wysokość stawek będzie, tak jak dotychczas, określana corocznie, po zakończeniu naboru wniosków, na podstawie danych zadeklarowanych przez rolników i zweryfikowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

Jakie dopłaty po 2023 i zmiany?

Jak przekazał resort rolnictwa w 2023 r. dopłaty bezpośrednie będą obejmować takie same formy wsparcia, jak w poprzednich. Ale pojawi się kilka zmian, które będą dotyczyć płatności:

 • podstawowej – brak stosowania redukcji płatności tzw. capping,
 • redystrybucyjnej – będzie przyznawana do 30 ha w gospodarstwach posiadających maksymalnie 300 ha,
 • dla młodych rolników – pojawi się wymóg posiadania odpowiednich kwalifikacji lub umiejętności, natomiast nie będzie obowiązywał limit powierzchni na gospodarstwo,
 • związane z produkcją do młodego bydła i krów – rolnicy z województw w których średnia wielkość gruntów rolnych jest niższa, niż średnia krajowa (tj. woj. lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskiego) będą mogli ubiegać się o płatność posiadając tylko 1 szt. zwierząt. Natomiast producenci z pozostałych województw mogą uzyskać płatność do co najmniej 3 szt. zwierząt.

Dopłaty bezpośrednie 2023 tylko dla rolników aktywnych zawodowo?

Kolejna zmiana która pojawi się w 2023 r. wiąże się z obowiązkiem stosowania definicji rolnika aktywnego. To oznacza, że dopłaty bezpośrednie, jak i płatności ONW otrzymają wyłącznie rolnicy aktywni zawodowo.

Jak wyjaśniło MRiRW do grona tych producentów zaliczają się osoby, które w poprzednim roku otrzymali dopłaty bezpośrednie w kwocie nieprzekraczającej 5 tys. euro.

Natomiast jeżeli płatność przekracza 5 tys. euro to wtedy rolnik zalicza się do grona rolnika aktywnego. Pod warunkiem, że nie prowadzi żadnej działalności wymienionej na negatywnej liście. Znajdują się na niej działalności związane z administrowaniem portów lotniczych, wodociągami, trwałymi terenami sportowymi i rekreacyjnymi itp.

Jednakże, jak dodało MRiRW rolnik który prowadzi taki rodzaj działalności będzie zaliczał się za rolnika aktywnego. Nawet jeśli jego dopłaty bezpośrednie 2023 przekroczą 5 tys. euro pod warunkiem, że:

 • w CEiDG działalność rolnicza będzie podana jako główna, lub
 • dokumenty z KRS lub REGON potwierdzą, że działalność stanowi jego główną działalność gospodarczą, lub
 • udokumentuje że jego przychód z działalności rolniczej stanowi przynajmniej 1/3 całego przychodu w gospodarstwie, lub
 • roczna kwota płatności bezpośrednich wynosi co najmniej 5% całości przychodów z działalności pozarolniczej.

Dopłaty bezpośrednie stopniowo wyrównane?

Dopłaty bezpośrednie 2023 stanowią dla rolników regularny zastrzyk gotówki, którą mogą przeznaczyć na pokrycie bieżących potrzeb w gospodarstwie. Niemniej jednak polscy rolnicy wciąż otrzymują niższe dopłaty, niż rolnicy niemieccy, czy francuscy. Kiedy więc nastąpi wyrównanie dopłat?

Wyrównanie dopłat między państwami UE określa m.in. mechanizm tzw. konwergencji zewnętrznej. Polega on na stopniowym wyrównywaniu dopłat bezpośrednich na podstawie następującego rozwiązania:

We wszystkich państwach członkowskich, w których płatności bezpośrednie na hektar wynoszą mniej niż 90% średniej UE, różnica między obecną średnią wysokością ich płatności bezpośrednich a 90% średniej UE zostanie zmniejszona o 50% w sześciu równych etapach, począwszy od 2022 r. Ponadto wszystkie państwa członkowskie będą mieć poziom płatności wynoszący co najmniej 200 EUR na hektar w 2022 r. i wszystkie państwa członkowskie osiągną co najmniej 215 EUR na hektar do 2027 r. Konwergencja będzie finansowana proporcjonalnie przez wszystkie państwa członkowskie – dodało MRiRW.

Poziom płatności bezpośrednich określa również tzw. mechanizm elastyczności pozwalający na transfer środków pomiędzy przyznanymi państwom członkowskim alokacjami finansowymi zarówno na rozwój obszarów wiejskich (ROW), jak i alokacjami na płatności bezpośrednie.

Przyczynia się to w znaczącym stopniu do zmniejszenia różnicy między średnią wysokością wsparcia bezpośredniego w Polsce względem średniej w UE – wyjaśnił resort rolnictwa.

Czytaj również: Jaka jest cena rzepaku w drugiej połowie sierpnia 2022 r.? Sprawdź!

Źródło: MRiRW; Twitter

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 3.9 / 5. Liczba głosów 111

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Komentarze
 1. michal.maciejek@onet.eu pisze:

  „Kolejna zmiana która pojawi się w 2023 r. wiąże się z obowiązkiem stosowania definicji rolnika aktywnego. To oznacza, że dopłaty bezpośrednie, jak i płatności ONW otrzymają wyłącznie rolnicy aktywni zawodowo.” Czy to oznacza, że dwuzawodowcy, rolnicy prowadzący niewielkie gospodarstwa nie dostaną dopłat?

 2. Zosia pisze:

  Srodki do produkcji drozsze od 200 – paliwa do 400% nawozy, nie licze czesci, uslug, sr. Ochrony roslin, materialu siewnego. Płody rolne drozsze max 100% a doplaty bezposrednie czy akcyza w miejscu. Czyste qrwa zlodziejstwo. Niech zyje pis 💪