Dopłaty dla rolników aktywnych – sprzeciw DIR i pismo do MRiRW

Państwa członkowskie mają obowiązek określenia definicji osoby faktycznie prowadzącej działalność rolniczą. Czy ramy tej definicji zaproponowane przez KE wykluczają jednak część gospodarzy z otrzymania dopłat? I przede wszystkim – czy dopłaty powinny być skierowane tylko do rolników aktywnych? 

Konieczność określenia definicji osób faktycznie prowadzących działalność rolniczą wynika z wniosku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego wsparcia na podstawie planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie w ramach WPR. Według Dolnośląskiej Izby Rolniczej ramy tej definicji są sprzeczne, gdyż wykluczają część rolników z otrzymania dopłat.

Dopłaty dla rolników aktywnych – czyli dla kogo?

Według DIR definicja zaproponowana przez KE wyklucza ze wsparcia rolników którzy zajmują się nie tylko działalnością rolniczą. Wykluczenie dotyczy także osób dla których główną działalnością gospodarczą nie jest działalność rolnicza.

Definicja osób faktyczne prowadzących działalność rolniczą podana przez KE brzmi następująco:

,,osoby faktycznie prowadzące działalność rolniczą” definiuje się w taki sposób, aby nie przyznawano wsparcia dochodu osobom, dla których działalność rolnicza stanowi tylko nieznaczącą część ich ogólnej działalności gospodarczej lub których główna działalność gospodarcza nie jest działalnością rolniczą, przy jednoczesnym niewykluczaniu ze wsparcia osób prowadzących działalność rolniczą i nierolniczą.”

Dopłaty dla rolników aktywnych. Katalog warunków według DIR

Dolnośląska Izba Rolnicza uważa, że definicja powinna określać, którzy rolnicy nie są uznawani za osoby faktycznie prowadzące działalność rolniczą. Powinno to odbyć się na podstawie warunków takich jak:

  • badanie dochodów,
  • nakłady pracy w gospodarstwie,
  • przedmiot działalności przedsiębiorstwa,
  • uwzględnienie w rejestrach.

Jak podkreśla DIR katalog warunków nie zawiera kryterium jak np. nakłady finansowe ponoszone na działalność rolniczą. Według DIR zastosowanie tego kryterium pozwoli na wykluczenie osób wnioskujących o udzielenie wsparcia dochodów, które wydzierżawiają grunty rolne, bez ponoszenia kosztów zakupu środków produkcji rolnej. Co oznacza, że osoby te nie prowadzą faktycznie działalności rolniczej.

Dopłaty dla rolników aktywnych? Będzie się działo! Przeczytaj więcej na ten temat!

Natomiast zastosowanie kryterium ,,badanie dochodów” pozwala zdefiniować osoby faktycznie prowadzące działalność rolniczą, jako tą, która osiąga przychody i ponosi wydatki z tego tytułu. Przy rozszerzeniu pojęcia ,,badania dochodów” jako badanie przychodów i kosztów.

Dopłaty z Unii dla rolników – definicja według DIR

Dopłaty dla rolników aktywnych – czyli dla kogo? Dolnośląska Izba Rolnicza wyrażając swoje zdanie na ten temat proponuje, aby definicja brzmiała następująco:

,,osoba faktycznie prowadząca działalność rolniczą – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność rolniczą, ponosząca w swoim imieniu koszty finansowe prowadzenia tej działalności oraz mogąca osiągnąć z tego tytułu dochody.”

Swoje uwagi, a także powyższą definicję DIR przekazała do Departamentu Wspólnej Polityki Rolnej MRiRW.

Czytaj również: Pieniądze z Unii dla rolników – miliardy euro na wyrównanie szans i dopłat?

Źródło: Dolnośląska Izba Rolnicza; Komisja Europejska

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4.4 / 5. Liczba głosów 33

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Komentarze
  1. Avatar Jan pisze:

    Polak potrafi.Jeszcze więcej biurokracji.