Dopłaty do użytków zielonych. Co oferuje rolnikom pakiet 8?

Czy można pogodzić ochronę przyrody z produkcją gospodarstwa? Tak, takie możliwości stwarza rolnikom pakiet 8. Są to dopłaty do użytków zielonych będących w ekstensywnym użytkowaniu kośnym, kośno-pastwiskowym lub pastwiskowym.

Ekstensywne użytkowanie łąk i pastwisk realizowane może być poza obszarami Natura 2000. Co ciekawe zobowiązanie rolnika trwa zaledwie jeden rok. Płatność jest wypłacana pod warunkiem posiadania przez niego lub jego małżonkę co najmniej jednej sztuki zwierzęcia.

Dopłaty do użytków zielonych 2022 – warunki płatności

Płatność w ramach pakietu 8 rolno-środowiskowo-klimatycznego jest realizowana, gdy beneficjent posiada:
• gospodarstwo rolne o powierzchni użytków rolnych co najmniej 1 ha;
• przynajmniej jedną sztukę zwierzęcia z gatunków bydło domowe, bawoły domowe, kozy, owce, konie.
Uwaga! Mowa tu o zwierzętach posiadanych przez rolnika lub jego małżonka w okresie od dnia 15 marca do dnia 30 września danego roku. Zwierzęta muszą figurować w systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

Dopłaty do użytków zielonych – wymogi

Każdy z trzech rodzajów użytkowania – kośnego, kośno-pastwiskowego i pastwiskowego – ma wymogi, które należy spełnić, aby zakwalifikować się do płatności. Są to zarówno obowiązki wspólne dla wszystkich rodzajów w ramach pakietu, jak też przypisane do każdego z nich oddzielnie.

Wymogi wspólne

Wymienione rodzaje użytkowania łączą ograniczenia. Obowiązuje zakaz:

 • stosowania komunalnych osadów ściekowych;
 • przeorywania; zakaz włókowania i bronowania w okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 1 września na obszarach nizinnych (poniżej 300 m n.p.m.), 15 kwietnia do dnia 1 września na obszarach wyżynnych i górskich (powyżej 300 m n.p.m.);
 • stosowania środków ochrony roślin, z wyjątkiem selektywnego i miejscowego niszczenia uciążliwych gatunków inwazyjnych;
 • tworzenia nowych, rozbudowy i odtwarzania istniejących urządzeń melioracji wodnych;
 • składowania biomasy wśród kęp drzew i zarośli, w rowach, jarach i innych obniżeniach terenu;
 • oraz dopuszczalne jest ograniczone nawożenie do 60 kg N/ha/rok, z wyłączeniem obszarów nawożonych przez namuły rzeczne.

Dopłaty do użytków zielonych – wymogi przy użytkowaniu kośnym

 • częstotliwość koszenia: dwa pokosy w roku;
 • koszenie w terminie 1 czerwca – 30 września;
 • zebranie i usunięcie skoszonej biomasy;
 • pozostawienie nieskoszonego fragmentu działki rolnej o powierzchni wynoszącej 5–10% powierzchni tej działki.

Termin realizacji określa doradca rolnośrodowiskowy.

Dopłaty do użytków zielonych – wymogi przy użytkowaniu kośno-pastwiskowym

Przy tym rodzaju użytkowania rolnicy obligowani są do stosowania następujących zaleceń:

 • częstotliwość koszenia: jeden pokos w roku;
 • koszenie w terminie 1 czerwca – 30 września;
 • zebranie i usunięcie skoszonej biomasy;
 • pozostawienie nieskoszonego fragmentu działki rolnej o powierzchni wynoszącej 5–10% powierzchni;
 • wypas w terminie od 1 do 15 października na obszarach do 300 m n.p.m. lub od 20 maja do 1 października na obszarach powyżej 300 m n.p.m., przy obsadzie zwierząt wynoszącej od 0,3 DJP/ha do 1,5 DJP/ha gruntów objętych wsparciem w ramach pakietu.

Co ważniejsze termin realizacji określa doradca rolnośrodowiskowy a szczegóły programu znajdziecie na stronach ARiMR.

Dopłaty do użytków zielonych – wymogi przy użytkowaniu pastwiskowym

W podobny sposób określa się warunki dla użytkowania pastwiskowego:

 • wypas przy minimalnej obsadzie zwierząt wynoszącej od 0,5 DJP/ha do 2 DJP/ha gruntów objętych wsparciem w ramach pakietu;
 • termin wypasu rozpoczyna się nie wcześniej niż w dniu 1 maja i nie później niż w dniu 15 października na obszarach do 300 m n.p.m. lub nie wcześniej niż w dniu 20 maja i nie później niż w dniu 1 października na obszarach powyżej 300 m n.p.m.;
 • w przypadku niedojadów: wykaszanie niedojadów raz w roku, w terminie określonym przez doradcę rolnośrodowiskowego.

Przeczytaj również: Dopłaty za zalesianie – zmiany we wnioskach

Degresywność – jakie stawki?

Dopłaty do użytków zielonych – płatności podlegają degresywności w zależności od powierzchni deklarowanej do płatności. W 2022 roku stosuje się więc następującą degresywność:

 • 100% stawki podstawowej – za powierzchnię od 0,10 ha do 50 ha;
 • 75% stawki podstawowej – za powierzchnię powyżej 50 ha do 100 ha;
 • 60% stawki podstawowej – za powierzchnię powyżej 100 ha.

Na zakończenie nasuwa się refleksja, że dopłaty do użytków zielonych są preludium do zaplanowanych na przyszły rok ekoschematów. Najbardziej interesujące jest jednak to, że dopłaty do użytków zielonych wynoszą 838 zł/ha.
Może więc warto skorzystać z pakietu 8 tym bardziej, że pieniądze są przyzwoite a zobowiązanie trwa zaledwie rok.

Czytaj też: Ekoschematy – dopłaty do poprawki? DIR interweniuje!

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4.2 / 5. Liczba głosów 32

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *