Dopłaty do wapna rolniczego

,,Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” zaczął obowiązywać od 1 sierpnia 2019. Wnioski na zakup wapna rolniczego przyjmowane są w Wojewódzkich Stacjach Rolniczo – Chemicznych. Kto może skorzystać z tej formy pomocy? Jakie warunki musi spełnić? Odpowiedzi m.in na te pytania znajdą Państwo w tekście poniżej. 

Dopłaty do wapna rolniczego – dla kogo?

Po pierwsze dofinansowanie do wapnowania skierowane jest do rolników, którzy gospodarują na powierzchni nieprzekraczającej 75 ha.  Kwoty jakie można z tego tytułu uzyskać zależne są od wielkości naszego gospodarstwa. Przedstawiają się one w następujący sposób:

L.p Wielkość gospodarstwa (ha) Kwota wsparcia finansowego (zł/t)
1. 0 – 25 ha 300
2. 25 – 50 ha 200
3. 50 – 75 ha 100

Warunki pokrycia kosztów zakupu wapna rolniczego:

  • Pomoc otrzyma każdy, kto przeprowadzi na swoich działkach badanie odczynu gleby. Rekomenduje się wykonanie badania
    w kierunku określenia zawartości pierwiastków w glebie takich jak: fosfor, potas, magnez. Dodatkowo, istotną rzeczą jest to, aby badanie gleby były wykonane od 1 stycznia 2017 r. Rolnik powinien również dysponować zaleceniami w zakresie wapnowania gleb.
  • Oprócz tego kluczowe znaczenie ma także pH gleby; Powinno ono wynosić ≤ 5,5.
  • Ponadto regeneracyjne dofinansowanie na wapno nawozowe, bądź środek wapnujący można otrzymać nie więcej niż raz na 4 lata do konkretnej działki rolnej.

 

Na jakie wapno otrzymamy dopłaty?

  • Wapno nawozowe – czyli takie, które spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2017 r. w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, znakowania etykiet, badań nawozów mineralnych, a także doprecyzowania typów wapna nawozowego (Dz.U Nr 183, poz. 1229). Powyższy wykaz można znaleźć https://schr.gov.pl/p,225,typy-wapna-nawozowego
  • Środek wapnujący – musi być adekwatny do typów wymienionych w Rozporządzeniu WE nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 13 października 2003 r. poruszające kwestie nawozów stosowanych w rolnictwie. Rejestr środków wapnujących znaleźć można na stronie internetowej Krajowej Stacji Chemiczno – Rolniczej https://schr.gov.pl/download/zalacznik%20do%20instrukcji%20-%20srodki%20wapnujace.docx


Ważne informacje !!! 

– istotną kwestią jest to, że przy przyznawaniu dotacji nie bierze się pod uwagę kosztów poniesionych przy transporcie
i przy przeprowadzaniu rozsiewania nawozów wapniowych.

– następnym ważnym warunkiem do spełnienia jest okres kwalifikowalności kosztów, który obejmuje przedział czasowy od 01.06.2019 r. do 31.10.2023 r.
– pomoc finansowa udzielana jest w ramach pomocy de minimis w rolnictwie. Przypominamy limit tejże pomocy wynosi 20 000 euro w ciągu 3 lat podatkowych.
– wniosek na otrzymanie wsparcia w zakresie wapnowania regeneracyjnego gleb należy wypełnić w wersji elektronicznej, wydrukować, i złożyć w OSCh-R.
– do wniosku należy dołączyć załączniki takie jak: opinia o rekomendowanej dawce nawozu, faktury potwierdzające zakup, a także formularze odnoszące się do pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie.
– ponadto, w sytuacji otrzymania każdej, ,,nowej” pomocy de minimis należy o tym fakcie poinformować Okręgową Stację Chemiczno – Rolniczą, w której składaliśmy wniosek.

Szersze informacje na ten temat można znaleźć na stronie Krajowej Stacji Chemiczno – Rolniczej https://schr.gov.pl/p,222,ogolnopolski-program-regeneracji-srodowiskowej-gleb-poprzez-ich-wapnowanie

 

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4.4 / 5. Liczba głosów 9

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Komentarze
  1. Ewa pisze:

    Aktualne jest wydanie z 01.01.2016 roku zmieniające rozporządzenie (WE) nr 3003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady dodające do grupy G „Środki wapnujące” grupę G.5 – Mieszanki środków wapnujących z innymi typami nawozów WE