Dopłaty ekologiczne – jakie stawki w 2023 r.?

Dopłaty ekologiczne pojawią się również w 2023 r. na zasadach podobnych jak w przypadku działania Rolnictwo ekologiczne. Z różnicą taką, że płatności ekologiczne trafią do rolników w ramach Interwencji w zakresie wsparcia powierzchniowego dla rolnictwa ekologicznego. Sprawdźmy zatem, jakie będą stawki dopłat ekologicznych w 2023 r.

Dopłaty ekologiczne w 2023 r. będą stanowić kontynuację działania Rolnictwo ekologiczne realizowane w ramach PROW 2014-2020. To oznacza, że podobnie jak w poprzednich latach rolnicy będą mogli ubiegać się o płatności udzielane do powierzchni różnych grup upraw takich jak np. rolnicze, warzywne, czy też zielarskie.

Dopłaty ekologiczne 2023 — stawki do hektara

Interwencję w zakresie wsparcia powierzchniowego dla rolnictwa ekologicznego realizuje się w ramach 5-letnich zobowiązań. W tym czasie wszystkie uprawy deklarowane do płatności muszą podlegać kontroli jednostek certyfikujących.

Płatności ekologiczne w 2023 r. i proponowane stawki dopłat zależą od grupy upraw, a także okresów konwersji/po konwersji. Oprócz tego, jak podało MRiRW, dopłaty do ekologii w 2023 r. są wyższe średnio o 35%, w porównaniu do stawek obowiązujących w 2021 r., a także średnio o 85% względem stawek z 2015 r.

Dopłaty ekologiczne i szacowane ich stawki w 2023 r. dla Interwencji Rolnictwo ekologiczne podano w poniższej tabeli:

Aktualności rolnicze - Dopłaty ekologiczne 2023

Aktualności rolnicze - Dopłaty ekologiczne 2023

fot. MRiRW

Stawki dopłat do ekologii w 2023 r. w zależności od grupy upraw i okresów konwersji lub po konwersji. Warto przy tym podkreślić, że w ramach interwencji stosuje się degresywność płatności ekologicznych. W związku z tym, dopłaty ekologiczne 2023 będą stanowić:

  • 100% stawki podstawowej — w przypadku powierzchni od 0,10 ha do 50 ha,
  • 75% stawki — w odniesieniu do powierzchni od 50 do 100 ha,
  • 60% stawki podstawowej — za powierzchnię powyżej 100 ha.

Ile dopłat do ekologicznego?

Oprócz dopłat do ekologii w 2023 r. rolnicy będą mogli ubiegać się o częściową rekompensatę kosztów transakcyjnych poniesionych w związku z kontrolą gospodarstwa przeprowadzoną przez jednostkę certyfikującą w ramach systemu kontroli w rolnictwie ekologicznym. Jak informuje resort rolnictwa, ubieganie się o zwrot kosztów transakcyjnych dla rolników będzie dobrowolne.

Wysokość wspomnianych kosztów transakcyjnych będzie zróżnicowana ze względu na ich wielkość, a także wysokość płatności ekologicznej.

Dopłaty ekologiczne w 2023 r. — nowe rozwiązania

W 2023 r. pojawią się również nowe rozwiązania, co za tym idzie zmiany w stosunku do działania Rolnictwo ekologiczne PROW 2014-2020. Pierwsza z nich dotyczy płatności dla małych gospodarstw z uprawami ekologicznymi. Płatność ta dostępna jest dla gospodarstw o powierzchni do 10 ha UR. W ramach dodatkowego wsparcia rolnicy będą mogli deklarować małe powierzchnie upraw, które nie stanowią odrębnej działki rolnej.

Kolejne zmiany, które MRiRW zamierza wprowadzić to uruchomienie premii za zrównoważoną produkcję roślinno-zwierzęcą. Producenci otrzymają dodatkową płatność do każdego hektara zgłoszonego do produkcji ekologicznej. Pod warunkiem posiadania obsady zwierząt liczącej od 0,5 do 1,5 DJP/ha na każdy hektar UR w gospodarstwie.

Jeszcze jednym ułatwieniem dla rolników wprowadzonym w 2023 r. będzie możliwość deklarowania jedynie pakietu realizowanego na danej działce rolnej, bez konieczności wskazywania czy uprawa prowadzona jest w okresie konwersji, czy też jest już ekologiczna.

Czytaj również: Dopłaty rolnośrodowiskowe – stawki do hektara w 2023 r.

Źródło: MRiRW

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4 / 5. Liczba głosów 21

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Udowodnione wyższe plony!Zobacz Encera SC = Efekty

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *