Dopłaty po śmierci rolnika. Komu przysługują pieniądze?

Download PDF

W przypadku śmierci rolnika wśród wielu spraw wymagających załatwienia znajdują się również kwestie związane z prowadzeniem gospodarstwa. Szczególną uwagę należy zwrócić na dopłaty po śmierci rolnika. Jakie kroki powinni podjąć spadkobiercy w tej trudnej dla wszystkich sytuacji?

Jak informuje ARiMR, w przypadku śmierci rolnika, płatności przysługują spadkobiercy, który objął w posiadanie grunty rolne zadeklarowane we wniosku zmarłego rolnika. Aby przejąć po zmarłym dotacje trzeba oczywiście spełnić jeszcze kilka innych warunków. Sprawdzamy, komu i kiedy przysługują dopłaty po śmierci rolnika?

Wniosek o przyznanie płatności w przypadku śmierci rolnika

Postępowanie w sprawie dopłat po śmierci rolnika reguluje Ustawa o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego a ściśle mówiąc art. 27.

Art. 27.

W przypadku, gdy nastąpi śmierć rolnika, która miała miejsce w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich do dnia doręczenia decyzji w sprawie o przyznanie tych płatności, płatności bezpośrednie przysługują jego spadkobiercy, jeżeli:

  • grunty, które były objęte wnioskiem o przyznanie płatności obszarowych, były w posiadaniu rolnika lub jego spadkobiercy w dniu 31 maja roku, w którym został złożony ten wniosek;
  • zwierzęta, które były objęte wnioskiem o przyznanie płatności związanych do zwierząt, były w posiadaniu rolnika lub jego spadkobiercy przez okres, w jakim posiadanie zwierząt jest warunkiem przyznania tych płatności;
  • spełnia on warunki do przyznania danej płatności, z tym że warunek posiadania numeru identyfikacyjnego, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, uznaje się za spełniony, nawet jeżeli spadkobiercy został nadany numer identyfikacyjny, który nie może być wykorzystywany do ubiegania się o przyznanie płatności bezpośrednich.

Komu należą się dopłaty bezpośrednie po śmierci rolnika?

Spadkobierca przejmuje płatności przysługujące zmarłemu, gdy złoży do biura powiatowego ARiMR wniosek z załącznikami. Wniosek składa się w terminie 7 miesięcy od dnia śmierci rolnika w biurze, do którego został złożony wniosek przez spadkodawcę. Jeśli uprawnionych spadkobierców jest kilku, wówczas załącza się ich oświadczenia  o wyrażeniu zgody na przyznanie płatności jednemu z nich.

Dopłaty po śmierci rolnika – obowiązki spadkobiercy

Przejęcie płatności po zmarłym rolniku przysługują spadkobiercy, który obejmuje w posiadanie grunty rolne zadeklarowane we wniosku zmarłego rolnika. Spadkobierca otrzymuje dopłaty, gdy spełnia warunki do przyznania płatności. W tych okolicznościach spadkobierca wstępuje do toczącego się postępowania na miejsce spadkodawcy. Odbywa się to pod warunkiem, że złoży do biura powiatowego ARiMR wniosek w terminie 2 miesięcy od dnia otwarcia spadku. Do wniosku spadkobierca dołącza prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku. Obowiązuje tu termin 14 dni od dnia uprawomocnienia się tego postanowienia. W przypadku wielu spadkobierców należy doręczyć ich oświadczenia, że wyrażają zgodę na przyznanie mu płatności.

W sytuacji, gdy śmierć rolnika nastąpiła już po doręczeniu decyzji, spadkobierca ma takie same prawa, jakie przysługiwałyby spadkodawcy – zmarłemu rolnikowi. Natomiast jeśli jest kilku spadkobierców płatności pobiera ten, na którego pozostali wyrazili zgodę. Najważniejsze jest to, że dziedziczy się przyznane w decyzji płatności.

Dopłaty a śmierć rolnika. Podsumowanie

Po takiej tragedii jaką jest śmierć rolnika, na jego rodzinę spada wiele spraw, które wymagają uregulowania, m.in. są to kwestie związane z prowadzeniem gospodarstwa. Szczególną uwagę należy zwrócić również na dopłaty po śmierci rolnika. W szeroko pojętym interesie spadkobierców po zmarłym rolniku jest dopilnowanie spraw finansowych związanych z dopłatami. Kluczową sprawą jest dopilnowanie obowiązujących terminów.

Podsumowując, jeśli spadkobierca nie złoży wniosku o wypłatę płatności, wówczas decyzja w sprawie przyznania płatności wygasa z mocy prawa. Podobnie sprawy się mają w przypadku, gdy kierownik biura powiatowego ARiMR wyda decyzję o odmowie wypłaty płatności.

Przeczytaj również: Przejęcie gospodarstwa po rodzicach: ilu z nas odziedziczy ziemię?

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4.7 / 5. Liczba głosów 10

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

avatar
  Subskrybuj  
Powiadom o