PATRON SERWISU: Blattin

Dotacja dobrostanowa dla producentów trzody

Producenci trzody chlewnej mogą liczyć na dodatkowe pieniądze. Dotacja dobrostanowa jest jednym z efektów dążeń jakie przyjęła na 2023 rok Wspólna Polityka Rolna. Podpowiadamy jak uzyskać dopłaty do dobrostanu zwierząt.

Wspólna Polityka Rolna (WPR) od 1 stycznia 2023 r. ma na celu kształtowanie zmian w kierunku zrównoważonego rolnictwa. Stanowi ono podstawę nowoczesnego europejskiego sektora rolnego. W ramach zreformowanej polityki, finansowanie małych i średnich gospodarstw ma być bardziej sprawiedliwie. Ponadto rolnicy otrzymują wsparcie finansowe, jeśli wprowadzą w swojej produkcji świń innowacje w obszarach rolnictwa precyzyjnego, sięgając po agroekologiczne metody produkcji. Wspierając konkretne działania w tych i innych obszarach, nowa WPR ma na celu bezpieczeństwo żywnościowe i społeczności rolniczych w Unii Europejskiej.

Czym jest dotacja dobrostanowa?

W ramach programu i ekoschematu producent trzody jak czytamy na stronie ARiMR może otrzymać dopłaty do dobrostanu zwierząt. Dotacja dobrostanowa ma promować podwyższanie warunków dobrostanu zwierząt. „Wsparcie można uzyskać za realizację zobowiązań w zakresie dobrostanu zwierząt, które wykraczają ponad odpowiednie normy wynikające z powszechnie obowiązującego prawa i powszechnie stosowane praktyki”.

Ekoschematy

Ekoschematy to forma uzyskania płatności bezpośrednich za realizację praktyk korzystnych dla środowiska, klimatu i dobrostanu zwierząt. Celem tej formy wsparcia jest motywacja rolników do podejmowania działań, ponad niezbędne minimum. Co więcej, ekoschematy mają również łagodzić zmiany klimatu i wspierać zrównoważony rozwój oraz ochronę zasobów naturalnych.

Dla kogo dopłaty do dobrostanu zwierząt?

Jak czytamy na stronie ARiMR dotacja dobrostanowa może objąć rolników, którzy przystąpią do systemu oraz:

  • Posiadają odpowiednią siedzibę stada zarejestrowaną zgodnie z przepisami o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.
  • Spełniają wymogi odnoszące się do danej grupy zwierząt i dotyczą wszystkich zwierząt z tej grupy utrzymywanych w gospodarstwie rolnym.
  • Posiadają zwierzęta, które są oznakowane i zarejestrowane zgodnie z przepisami o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.
  • Realizują zmiany dotyczące dobrostanu świń i odbyli jednorazowe szkolenie z zakresu metod ograniczających stosowanie antybiotyków (wymóg od 2024 r.).
  • Posiadają plan poprawy dobrostanu zwierząt.

Wnioski o dopłaty

dopłaty do dobrostanu zwierząt

Kto może starać się o dopłatę do dobrostanu zwierząt gospodarskich?

fot. fotolia.pl

Dopłaty do dobrostanu zwierząt przyznawane są na podstawie złożonych wniosków. Są one oceniane są w systemie punktowym, która polega na wypełnieniu formularza jednoznacznego z deklaracją zmian w swoim gospodarstwie. System ten jest dość czytelny a jego finansowanie transparentne. Na stronie ARiMR czytamy, że ,,system punktowy polega na wycenie poszczególnych praktyk wpływających na poprawę dobrostanu zwierząt (na podstawie wyliczonych stawek płatności dobrostanowych stanowiących rekompensatę za utracone korzyści i za dodatkowe koszty): 1 punkt odpowiada ok. 100 zł czyli ok. 22,47 euro (1 euro = 4,45 zł)”.

Dotacja dobrostanowa dla świń

Dotacja 0bejmuje zarówno lochy jak i tuczniki. Lochy muszą być indywidualnie oznakowane i zarejestrowane zgodnie z przepisami o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt – w przypadku dobrostanu loch.
Świnie nie mogą być utrzymywane w systemie jarzmowym. System dopuszcza jednak utrzymywanie loch w jarzmie w okresie okołoporodowym, nie dłużej niż przez 14 dni. Hodowca ma zapewnić lochom zwiększoną o co najmniej 20% lub o co najmniej 50% powierzchnię bytową w pomieszczeniach/budynkach.

W przypadku realizacji praktyki polegającej na zapewnieniu zwiększonej powierzchni bytowej, rolnik może dodatkowo realizować poniższe działania:

  • zapewnić utrzymanie na ściółce ze słomy lub podobnego materiału powierzchni pozwalającej na jednoczesny odpoczynek loch,
  • później odsadzać prosięta – nie wcześniej niż w 35. dniu ich urodzenia,

Produkcja świń a dotacja – warunki

Do płatności kwalifikują się tuczniki pochodzące od loch utrzymywanych w gospodarstwach realizujących program dobrostanowy (czyli o zwiększonej powierzchni bytowej). Drugą grupą są tuczniki, które utrzymuje się w cyklu otwartym, a pochodzące od loch będących również objętym programem, ale zakupione nie bliżej niż 50 km (w linii prostej) od siedziby stada. Tucznikom należy zapewnić zwiększoną o co najmniej 20% lub, o co najmniej 50% powierzchnię bytową w pomieszczeniach/budynkach.

dotacja dobrostanowa dla producentów świń

Do płatności kwalifikują się m.in. tuczniki pochodzące od loch utrzymywanych w gospodarstwach realizujących program dobrostanowy.

fot. Fotolia

W przypadku realizacji praktyki polegającej na zapewnieniu zwiększonej powierzchni bytowej, rolnik może dodatkowo realizować praktykę dotyczącą zapewnienia utrzymania na ściółce ze słomy lub podobnego materiału na powierzchni pozwalającej na jednoczesny odpoczynek zwierząt. W przypadku gospodarstw, w których prowadzi się cykl zamknięty świń, a rolnik realizuje jednocześnie dobrostan loch i dobrostan tuczników – możliwe jest otrzymanie dodatkowej płatności do tucznika kwalifikującego się do płatności, w ramach dobrostanu tuczników urodzonym w tym gospodarstwie.

Przepisy dotyczące wypłat

Producenci/rolnicy otrzymują dopłaty do dobrostanu zwierząt z ARiMR po okazaniu dokumentów z zakładu mięsnego dotyczących uboju tuczników. Co prawda przepisy są dość jasne, podobnie warunki przystąpienia do programu. Niestety pominięto tu jeden istotny szczegół. Czy rolnicy/producenci otrzymują wyższą ceną za tucznika utrzymywanego zgodnie z dotacją dobrostanową? Niestety nie. Sama dotacja dobrostanowa jest niewystarczająca, aby pokryć wszystkie koszty związane z większymi wymaganiami dobrostanu. Z tego względu przystępowanie do systemu producentów/rolników, szczególnie w przypadku loch, nie cieszy się dużym zainteresowaniem.

Program ma słuszne idee, ale wydaje się, że potrzeba tutaj również regulacji państwowych. Tylko wtedy system będzie mógł pozostać z nami na dłużej i byłby opłacalny. Brakuje bowiem integracji z zakładami mięsnymi, czyli większej ceny za 1kg żywca i % udział mięsa w tuszy w przypadku tuczników tzw. ,,dobrostanowych” oraz informacji dla konsumentów czy dany surowiec pochodzi właśnie z takiego programu. Jednocześnie musimy pamiętać, że sama informacja jest niewystarczająca. Potrzebne są kampanie uświadamiające konsumentów o jakości mięsa oraz podnoszące wiedzę z zakresu dobrostanu świń. Wszystkie te elementy powinny być realizowane na poziomie krajowym.

Kategoria wspólna polityka rolna 
Problematyka dotacja dobrostanowa
Słowa kluczowe lochy, tuczniki, UE, dopłaty do dobrostanu zwierząt

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *