Dotacje dla młodych rolników na zakup maszyn. Nie przegap naborów!

Zanim nastąpi zapowiadany przełom w zasadach realizacji polityki rolnej, producenci w roku 2022 korzystać będą z wciąż obowiązującego PROW ustalonego na lata 2014–2020. Podobnie jak w latach poprzednich, również w tym roku dostępne są dotacje dla młodych rolników na zakup maszyn. Ruszyły wiosenne nabory wniosków!

Posługując się pojęciem młody rolnik mamy na myśli gospodarza, który nie przekroczył czterdziestego roku życia. Typowym dla tych producentów jest program pn. Premia dla młodych rolników, na którą nabór przewidziany jest od 31 marca. Nie jest to oczywiście jedyne działanie umożliwiające młodym rolnikom dofinansowanie zakupu maszyn.

Dotacje dla młodych rolników na zakup maszyn

To najpopularniejszy program oferujący premię dla młodych rolników na zakup maszyn. Skierowany jest do rolników rozpoczynających gospodarowanie, którzy nie ukończyli 40 lat. Korzystający z tego programu rolnik może planować zakup sprzętu ze sporym dofinansowaniem. Pomaga mu w tym bezzwrotna premia w wysokości 150 000 zł. Nabór wniosków rozpoczyna się jeszcze w marcu br.

Modernizacja gospodarstw rolnych

Modernizacja gospodarstw rolnych to kolejny program pozwalający na uzyskanie wsparcia na przeprowadzoną inwestycję. Za kilka dni, a właściwie od 29 marca 2022 r. rozpocznie się nabór wniosków w ramach poddziałania 4.1.3 Modernizacja gospodarstw rolnych obszar A – rozwój produkcji prosiąt. W ramach tego dofinansowania pomoc przyznaje się do wysokości limitu, który na jednego rolnika maksymalnie wynosi 900 tys. zł.

Przy czym, jeżeli w ramach inwestycji nie wykonuje się budowy czy modernizacji budynków inwentarskich maksymalna wysokość pomocy wynosi 200 tys. zł.

Dzięki temu programowi można uzyskać m.in. dotacje dla młodych rolników na zakup maszyn do gospodarstwa. Kiedy o pomoc ubiega się młody rolnik lub gdy wniosek składa wspólnie kilku rolników, poziom dofinansowania osiąga pułap 60%. Jest to jednak możliwe w przypadku naboru wniosków w ramach poddziałania Modernizacja gospodarstw rolnych – obszar D, który na chwilę obecną nie został ujęty w harmonogramie naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020.

Restrukturyzacja gospodarstw rolnych

Rolnicy dążący do poprawy konkurencyjności i zwiększenia rentowności gospodarstwa mogą skorzystać z premii w wysokości 60 tys. zł. warunkiem jest doprowadzenie do wzrostu wielkości ekonomicznej gospodarstwa. Nabór wniosków zaplanowano na marzec/kwiecień br.

Dotacje na zakup maszyn 2022 – Inwestycje na obszarach NATURA 2000

Rolnicy, którzy mają (nie)szczęście posiadać gospodarstwo na tych terenach mogą skorzystać z programu, aby uzupełnić swój park maszynowy. Standardowa wysokość dofinansowania wynosi 50 % kosztów kwalifikowanych. Na wyższy poziom wsparcia, który stanowi 60 % kosztów kwalifikowanych mogą liczyć „młodzi rolnicy”. Rolnik otrzymuje maksymalnie 200 tys. zł jeśli nie jest to inwestycja budowlana.

Katalog kosztów kwalifikowalnych obejmuje koszty związane z działalnością rolniczą zarówno w zakresie produkcji roślinnej, jak i zwierzęcej. Do kosztów tych zalicza się m.in. koszty zakupu maszyn i urządzeń przeznaczonych do utrzymywania trwałych użytków zielonych. To jesienne dotacje dla młodych rolników na zakup maszyn, ponieważ według harmonogramu nabór wniosków zaplanowano na listopad 2022 r.

Odtwarzanie potencjału produkcji rolnej

Nie jest to typowy program, który umożliwia młodym rolnikom rozpoczęcie gospodarowania. Warto jednak o nim pamiętać w sytuacji, gdy wystąpią w gospodarstwie straty. Maksymalne dofinansowanie, jakie można otrzymać w całym okresie realizacji PROW 2014-2020, to 300 tys. zł na jednego beneficjenta i gospodarstwo.

Co istotne, muszą one dotyczyć składnika gospodarstwa, którego odtworzenie wymaga poniesienia kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Wśród nich są m.in. koszty zakupu nowych maszyn. Nabór wniosków w ramach tego programu prowadzony jest od 3 stycznia do 30 grudnia 2022 r.

Dotacje dla młodych rolników na zakup maszyn – podsumowanie

Wśród wielu działań znajdujących się w Programie Wsparcia Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 są również preferujące młodych rolników. Trudno sobie wyobrazić dobrze prosperujące gospodarstwo bez odpowiedniego parku maszynowego. Wsparcie rolnictwa w ramach WPR zawiera także możliwość zakupu odpowiedniego wyposażenia gospodarstwa. Szczególnie dużym zainteresowaniem cieszą się dotacje dla młodych rolników na zakup maszyn. Wymienione programy nie wyczerpują oczywiście wszystkich możliwości uzyskania dotacji. Szczegółowych informacji o możliwościach uzupełnienia parku maszynowego w gospodarstwie udzielają pracownicy ARiMR.

Czytaj także: Dopłaty dla rolników na zakup ciągnika. Z jakiej opcji skorzystać?

Źródło: ARiMR; MRiRW

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 3.9 / 5. Liczba głosów 10

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *