Dotacje na założenie firmy na wsi

Dotacje na założenie firmy na wsi mogą wynieść nawet ćwierć miliona złotych. Po premię na rozpoczęcie działalności pozarolniczej można starać się jeszcze do końca listopada.  Na chętnych czekają oddziały regionalne ARiMR. Kto i na jakich zasadach może skorzystać z tej formy wsparcia? 

Poddziałanie 6.2 „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” potocznie nazywane premią czy wsparciem na rozpoczęcie działalności pozarolniczej finansowane jest z budżetu PROW na lata 2014 – 2020. Przyznawana pomoc ma celu wsparcie przedsiębiorczości na terenach wiejskich. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 29 października ogłosiła kolejny już nabór wniosków, który zakończy się 30 listopada.

Dotację na założenie własnej firmy niezwiązanej z działalnością rolniczą można uzyskać spełniając określone warunki. Najważniejsze z nich przedstawiamy poniżej, a po szczegóły odsyłamy na strony ARiMR.

Kto może otrzymać premię?

Spektrum osób uprawnionych do ubiegania się o premię na rozpoczęcie działalności pozarolniczej jest dość szerokie. Po pierwsze dotacje na założenie firmy na wsi mogą otrzymać osoby, które po raz pierwszy planują rozpocząć działalność pozarolniczą. Po drugie o dofinansowanie mogą wystąpić osoby, które miały zawieszoną lub zakończoną działalność gospodarczą przez 24 miesiące poprzedzające złożenie wniosku. I po trzecie, co wydaje się bardzo istotne, pomoc adresowana jest również do osób mających już firmę na wsi, którą chcą rozszerzyć o nowy rodzaj działalności.

Zanim jednak zaczniemy planować i skierujemy nasze kroki po dotacje na założenie firmy na wsi sprawdźmy ubezpieczenie w KRUS. Pomoc finansowa kieruje się do rolnika, małżonka rolnika lub domownika rolnika, który podlega ubezpieczeniu w KRUS w pełnym zakresie, nieprzerwanie co najmniej od 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie wsparcia.   Ponadto dotacje na założenie firmy na wsi adresuje się do osób, które przekazały swoje gospodarstwa rolne innemu rolnikowi. Są to osoby (lub małżonkowie) korzystające z poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” objętego PROW 2014-2020, o ile nie została ustanowiona rozdzielność majątkowa pomiędzy nimi.

Dotacje na założenie firmy na wsi

Dotacje na założenie firmy na wsi wiążą się z utworzeniem określonej ilości miejsc pracy. Od nich uzależniona jest wysokość przyznanej premii. Minimalnym pułapem jest utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy.

Wnioskodawcy pomoc przyznaje się tylko raz, a kwota pomocy odpowiada liczbie planowanych do utworzenia miejsc pracy. Przy utworzeniu jednego miejsca pracy wsparcie wynosi 150 000 zł. Jeśli powstaną dwa miejsca pracy kwota wzrasta do 200 000 zł. A przy utworzeniu co najmniej trzech miejsc pracy można otrzymać nawet ćwierć miliona złotych dofinansowania.

Ile pieniędzy można otrzymać na rozpoczęcie działalności pozarolniczej?

  • 150 000 zł, przy utworzeniu co najmniej 1 miejsca pracy
  • 200 000 zł, utworzenie co najmniej 2 miejsc pracy
  • 250 000 zł, utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy

Pomoc finansową rolnicy otrzymają w dwóch ratach. Pierwsza z nich w wysokości 80 proc. kwoty pomocy wypłaca się po spełnieniu warunków określonych w wydanej decyzji. Na spełnienie tych warunków jest 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji. Natomiast druga rata (pozostałe 20 proc.) wpłynie na konto rolnika po realizacji biznesplanu, ale nie później niż do upływu 2 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy.

Dotacja na działalność pozarolniczą zależy o punktów

Rolnik otrzyma pomoc finansową jeśli złożony przez niego wniosek uzyska co najmniej 4 punkty. Przy czym już za utworzenie jednego miejsca pracy otrzymuje się 5 punktów. Wykaz punktów oraz zasady ich przyznawania publikuje ARiMR na stronie informującej o prowadzonym naborze „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich”. Warto przy tym dodać, że od sumy punktów, które rolnik uzyska za spełnienie określonych warunków zależy kolejność przyznawania pomocy. Szansę na dodatkowe punkty mają rolnicy, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Na przykład w przypadku utworzenia firmy specjalizującej się w stolarce budowlanej dodatkowe punkty może otrzymać rolnik z zawodem monter stolarki budowlanej. Dodatkowo punktowani są również młodzi rolnicy (do 40 roku życia) i osoby, które wykażą się innowacyjnymi pomysłami. Punktacji podlega także ilość utworzonych miejsc pracy.

Gdzie złożyć wniosek?

Dotacje na założenie firmy na wsi można otrzymać po wcześniejszym złożeniu wniosku, który znajduje się na stronie ARiMR – Wniosek o premię na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. W podanym linku znajdują się również wymagane załączniki, które wraz z wnioskiem należy złożyć w oddziale regionalnym ARiMR. Dla ułatwienia udostępniamy link odsyłający do listy oddziałów regionalnych ARiMR. Jak podaje ARiMR dokumenty można składać osobiście, drogą elektroniczną, bądź rejestrowaną przesyłką pocztową.

Podsumowując

Od 29 października do 30 listopada trwa nabór na premię na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. Dotacje na założenie firmy na wsi wynoszą od 150 000 zł do 250 000 zł. Środki pomocowe przyznaje się osobom spełniających warunki naboru. Warunki o przyznanie pomocy są opisane w Ogłoszeniu Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o naborze wniosków. Kwota wsparcia zależna jest od utworzenia ilości miejsc pracy. Najniższe wsparcie można otrzymać za utworzenie co najmniej jednego nowego miejsca pracy. O kolejności przyznawania środków decyduje zdobyta przez wnioskodawcę suma punktów. Premia wypłaca się w dwóch ratach (80 proc. i 20 proc.), przy założeniu spełnienia warunków.

Czytaj również: Premia na działalność pozarolniczą – wkrótce nabór, przygotuj się!

Źródło: ARiMR, GOV.PL

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4.3 / 5. Liczba głosów 12

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Prosimy wypełnij ankietęZobacz tylko 1 minuta
Z forum
pedro2
Faktura proforma.  Albo Sprzedawca Ci drukuje potwierdzenie opłaty faktury nr... z podpisem i pieczątką i niech wyśle. Ja tak kosiarkę bijakową kupiłem i nikt pretensji nie m... zobacz więcej »
Napieriii
Witam. Dziś pytanie jak poprawnie dokumentować zakupy? Gdzieś przeczytałem informacje, że zakupy mogą być robione tylko przelewem i w tytule przelewu musi być numer faktury. Prob... zobacz więcej »
pedro2
45 minut temu, TheEnd napisał: Tak,  tylko w czasie ulgi na start płaci się resztę składek w KRUS Ja jako płatnik KRUS przeszedłem na ZUS preferencjyjny i ... zobacz więcej »

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *